Alpenverein: k členství na rok 2018 dostaneš předplatné Světa outdooru zdarma. Ale jen u nás!

Alpenverein: k členství na rok 2018 dostaneš předplatné Světa outdooru zdarma. Ale jen u nás!

Právě teď je ideální doba k obnovení členství v Alpenvereinu nebo k jeho založení. Na Pohora.cz/alpenverein teď navíc získáš ZDARMA roční předplatné časopisu Svět outdooru. Svět outdooru je plný tipů na nejrůznější aktivity v přírodě, ať už u nás nebo daleko ve světě. Nechybí ani vodácké tipy.

Alpenverein je největší alpský spolek v Rakousku, jehož členy jsou aktivní lidé provozující outdoorové aktivity. Členové Alpenvereinu získávají slevy na horských chatách a také velmi užitečné pojištění do hor.

Více než 500.000 členů Alpenvereinu svým členským příspěvkem přispívá již více než 150 let mimo jiné na údržbě 40.000 km horských stezek a 425 turistických chat v Alpách. Odměnou za to jim je garantovaná sleva min. 10 EUR při přenocování na chatách rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu. Zároveň užívají recipročně stejných práv, jako mají členové spolků, kterým patří dalších 1.300 chat ve Švýcarsku, Francii, Lichtenštejnsku, Španělsku, Slovinsku, Belgii, Luxembursku, Holandsku a Itálii.

Nabídka pro rodiny – partneři členů Alpenvereinu platí snížený členský příspěvek a jejich děti – na to je Alpenverein obzvláště hrdý – mají členství včetně všech výhod zdarma.

KUPTE ČLENSTVÍ ALPENVEREIN A ZÍSKEJTE JAKO BONUS PŘEDPLATNÉ ČASOPISU SVĚT OUTDOORU!

Být dobře pojištěn na cestách

Víte, jaké jsou výhody, podmínky a třeba i omezení pojištění Alpenverein Weltweit Service, které členové získávají?

Stručný informační přehled o pojištění v rámci členství Alpenverein

Pojištění Alpenverein Weltweit Service v rámci členství Alpenverein je výjimečné především pojištěním výdajů na záchranné a pátrací akce na horách a na vodě (krytí do 25.000 EUR) a to vždy v případě ohrožení života i bez přítomnosti zranění.
Jistě si dokážete představit mnoho situací na vodě, kdy už to sami nezvládnete a je třeba nechat si pomoct od záchranářů. Nebo se vydáte s dětmi na přechod od chaty k chatě, máte zpoždění, hrozí nocování s dětmi na hřebeni. Při změně počasí (např. bouře) jsou vaše životy v bezprostředním ohrožení. A právě v těchto případech ohrožení života je možné si zavolat záchranu v rámci Alpenverein Weltweit Service.

F: Jan Krúpa

Alpenverein Weltweit Service dále zahrnuje pojištění výdajů za převoz z ciziny do místa trvalého pobytu, výdajů za repatriaci a výdajů za léčebné výlohy (krytí do 10.000 EUR).

Výše uvedené body platí celosvětově, ale vzhledem k výši krytí léčebných výloh je určeno především pro evropský prostor, respektive pro státy Evropské unie a smluvní státy, kde platí reciprocita na proplácení léčebných výloh v rámci veřejného zdravotního pojištění. Je proto potřeba vždy dle cílového státu zhodnotit, zda je pojištění v rámci členství v Alpenvereinu dostatečné a případně si připojistit léčebné výlohy.

F: Jan Motýl

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE zahrnuje i pojištění povinného ručení (odpovědnost za škodu) a právní ochrany, které se vztahují pouze na oblast Evropy a na vybrané sporty. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během cest s plánovaným výstupem na hory s vyšší nadmořskou výškou než 6000 m n. m. a na cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska. Členství v Alpenvereinu a zároveň i pojištění platí kalendářní rok s přesahem do 31. ledna následujícího roku. Více viz všeobecné podmínky.

Kolik to stojí?

SKUPINA A: 1690 Kč – dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let

SKUPINA B: 1290 Kč – zvýhodněné členství pro seniory, juniory od 19-25 let, studenty do 27 let aj.

SKUPINA C: 700 Kč – děti/mládež do 18 let

F: Jan Motýl

Sekci Edelweiss CZ více přiblíží její jednatelka Hana Veselá, která také vysvětluje, proč má Alpenverein smysl i v širším pohledu…

Čím je členství v této sekci výhodnější než v jiných sekcích?

Naše sekce nabízí stabilní léty prověřené zkušenosti nasbírané spoluprací jak s centrem Alpenverein Edelweiss ve Vídni tak v Innsbrucku, kde se nachází centrála celého Alpenvereinu. Naše stabilní spolupráce s Alpenverein Edelweiss trvá více jak 15 let a za tu dobu jsme měli možnost podrobně se seznámit s chodem a myšlenkami Alpenvereinu.

Vždy vycházíme z informací přímo od činovníků Alpenverein. Na základě toho jsme schopni každému zájemci podrobně vysvětlit, co je Alpenverein a co nabízí. Prostřednictvím našeho portálu Cesty do přírody, který koresponduje s mottem Alpenvereinu Wege ins Freie, se snažíme přiblížit alpský prostor formou nabídky tipů na různé outdoorové aktivity, především na horské a skialpinistické túry. Zároveň umíme našim členům poskytnout podporu v případě řešení pojistných událostí časovou flexibilitou i zprostředkováním kontaktů a vedením celého procesu likvidace. Díky jazykové vybavenosti dokážeme reagovat flexibilně na vzniklé situace.

F: Jan Krúpa

Co Vy osobně pokládáte za nejlepší na Alpenvereinu?

Opravdovost. Alpenverein je organizací, která sdružuje lidi, kteří se snaží s upřímným nasazením udržet alpský prostor pro další generace alespoň takový, jaký je. Stará se o stezky, o chaty a dbá na jejich ekologický provoz, a o přírodu obecně. Vyjednává podmínky pohybu nás všech v Alpách a snaží se je ochránit před tlaky investorských zájmů.

Organizuje kempy za účelem úklidu hor, výsadby nových stromů atd. Má zpracovaný široký edukační systém pro vzdělávání mládeže v ohledech ochrany životního prostředí. A to nesmím zapomenout na samotný základ a tím je výchova k bezpečnému pohybu v horách.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: