HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

ČPV Teplá – Napříč Karlovými Vary

ČPV Teplá – Napříč Karlovými Vary Akce Napříč Karlovými Vary začínala jako distanční závod rychlostní kanoistiky. Že to byl trochu omyl se ukázalo po 4. ročníku, kdy do cíle nedojela v kategorii C2 a C1 žádná loď. Hrázný na přehradě v Březové chtěl tenkrát vodákům trochu „přilepšit“, protože se s nimi dobře znal, a to se mu také „povedlo“.ČPV Teplá
Březová – Karlovy Vary.............................7,5 km ZW – WW II
vodočet: [redir=http://www.poh.cz/portal/sap/cz/mereni_1423.htm newwindow]Březová[/redir] minimum: 35 cm, maximum (II. SPA): 97 cm

Od 5. ročníku do Varů začali jezdit kanoisté, jejichž doménou byla divoká voda, slalom a později i sjezd. Začalo se tomu tenkrát říkat obří slalom, sjezdoslalom a posléze sjezd na divoké vodě a tak to pokračovalo až do 20. ročníku. Tehdy se poprvé postavili místní rybáři proti pořádání vodáckých akcí na Teplé. Tak se v rámci různých jednání usneslo, že je možno vodácké akce pořádat pouze v podzimních termínech.

Od roku 1970 se na Teplé pořádaly VTJZ (Vodácké  Turistické Jízdy Zdatnosti).

Díky různým vylepšením, jako je například maškarní rozloučení se sezonou nebo Lomnický potok, se Teplá brzy stala spolu se Střelou nejnavštěvovanější akcí. Rekordních 614 startů s 845 účastníky v roce 1984 už by pořadatelé snad ani nechtěli opakovat. Akce pak plynule přešla přes Prijon Cup a KRK Cup až na dnešní ČPV a přes úctyhodný věk se stále těší velikému zájmu českých i zahraničních vodáků, hlavně Němců.

Trať soutěže je postavena v úseku řeky Teplé pod přehradou Březová. Start je umístěn zhruba 250 m pod hrází na levém břehu před rozbořeným jezem na soutoku s Lomnickým potokem. Přístup ke startu je od mostu u Starého mlýna nebo přes ústí Lomnického potoka (pod mostem silnice na Stanovice).

Peřejnatý úsek pod obcí Březová přejde do poměrně rychle proudící části řeky s mírnými oblouky (WW I).

U sanatoria Richmond se řeka dostává do města, kde je po celé délce sevřena do kamenných zdí. Výstup na břeh je v tomto úseku možný pouze na dvou místech, a to před prvním tunelem u Vřídla a také za obchodním domem Atrium. Tři jezy u sanatoria Thermal bývají nepříjemné pouze pro nezkušené jezdce. Žabí muži tu mívají zásahy převážně u splouvajících účastníků bez startovních čísel. Bodovací místa jsou tradičně hlavně v Březové, takže startující mají možnost důkladné prohlídky. Aby se mohli vodáci před lázeňským publikem předvést, bývají pro ně připraveny další branky přímo pod kolonádou.

Cílová brána je umístěna v Karlových Varech na mostě u hlavní pošty. Startující po projetí cílem musí pokračovat ještě asi 500 m řečištěm Teplé a dále pak 2000 m po proudu řeky Ohře. Za třetím mostem u garáží ČSAD je dojezdové místo, kde po odevzdání startovního čísla dostanou startující občerstvení. Do tohoto prostoru (Sportovní ulice za garážemi ČSAD) je solidní příjezd a dostatek míst pro doprovodnou dopravu.

Pořadatelé (Klub vodáků Karlovy Vary) vyzývají volně splouvající a cestovky, aby jezdili mimo startovní čas, a hlavně aby nenajížděli do bodovacích míst a nepoškozovali je. Zároveň apelují na řidiče, aby hlavně na startu zachovávali korektnost. Ostatně jim to přijde připomenout také místní dopraví policie.

Tábořit je možno pouze na oficiálních tábořištích. Oddíly si obvykle zajišťují přenocování ve školních tělocvičnách v Karlových Varech a okolí, ale také ve Žluticích, kde zdejší vodácký oddíl pořádá v sobotu tradiční vodácký bál. Na akci navazuje v neděli ČPV Střela.

Letošní termín ČPV Teplá je 2. - 3. října 2010.

20.09.2010, František Košina


ZAJÍMAVÉ VYBAVENÍ