HedvabnaStezka.cz SvetBehu.cz Pohora.cz SvetOutdooru.cz TuleniPasy.cz Festival OBZORY Expediční kamera SNOW Film fest Klub cestovatelů Praha/Brno

Řeky nejsou smetiště

Řeky nejsou smetiště Na řece Divoké Orlici byl vyčištěn úsek z Doudleb nad Orlicí do Hradce Králové (cca 55 km), na Tiché Orlici úsek Borohrádek (jez) – Albrechtice nad orlicí (cca 8 km). Jednalo se už o 4. ročník čištění řeky Orlice.Čištěni Orlice uspořádalo občanské sdružení Klub dětí a mládeže se sídlem Hradecká 1687, Hradec Králové. Smyslem akce bylo vyčistit koryto řeky Orlice v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu.

Co se rozumí pod pojmem civilizační odpad? Jde hlavně o odstranění PET flašek, igelitů, ostatního plastu, hadrů, pneumatik, skla, flašek s nebezpečným obsahem, sudů, ledniček, sporáků, kusů nábytku, králíkáren, polystyren, ostatní plasty, nepoužité kuchyňské nádobí. Jsou to věci, které do řeky nepatří, ať už tyto věci do řeky naházeli sami lidé, nebo je „odložili“ na břeh blízko koryta nebo je voda při zvýšených průtocích zanechala v řečišti v zátokách či slepých ramenech.

Přírodní park Orlice byl pro účely čištění řeky rozdělen na každý den na 5 úseků. Zvolený způsob odstraňování civilizačního odpadu z koryta řeky a s ohledem na charakter říčního meandru vyžadoval od účastníků akce určité vodácké zkušenosti. Každý úsek měl k dispozici lodě, pytle, rukavice, a pracovní háky pomocí kterých „lovil“ z méně dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem vytypovaná stanoviště podél řeky.

Některé lokality v okolí Nepasic nebo Blešna byly tak zanesené civilizačními odpady, že nebylo možné je přes velké úsilí účastníků vyčistit během této akce a bude nutné se jim věnovat v dalších letech s větším počtem osob a větším materiálně technickým zabezpečením.

Bezprostředně po skončení akce byl zajištěn odvoz nasbíraného odpadu do sběrných dvorů obchodní společností Hradecké služby a.s. Díky tomu bylo zabráněno tomu, aby se nasbíraný odpad „neválel“ na sběrných místech delší dobu.

Podle dostupných informací bylo z 63 km čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice odvezeno na cca 4,8 tun odpadu.

Akce se podařila nejen díky nádhernému počasí a dobrému vodního stavu v řece Orlici, ale i díky finančnímu přispění úřadu Královéhradeckého kraje, magistrátu města Hradec Králové, Hradecké služby a.s., Povodí Labe, st.p., řady měst a obcí jejímž katastrálním územím protéká řeka Orlice. Poděkování patří i partnerům akce, bez jejichž finanční podpory by se tato akce zřejmě vůbec neuskutečnila. Seznam partnerů této ekologické akce naleznete na internetových stránkách cistenirekyorlice.cz.

Dík patří samozřejmě i organizačnímu týmu celé akce.

Nadšení a píle s jakou se účastnici vrhli do čištění Přírodního parku Orlice je opravdu potřeba vyzdvihnout a poděkovat všem za příkladný aktivní přístup k ochraně a údržbě životního prostředí. Dokazují, že ne všem je stav přírody lhostejný.

Účastníci čištění řeky věří, že si lidé uvědomí, že řeka není žádné smetiště a zlepší svůj přístup k ochraně životního prostředí. Klub dětí a mládeže předpokládá že bude v této chvályhodné aktivitě pokračovat v dalších letech nejen ve stávajících úsecích řeky Orlice, ale zaměří se i na další lokality v Přírodním parku Orlice.

Každý, kdo se této akce zúčastnil, obdržel pamětní triko s logem. 4. ročník čištění řeky Orlice.

Klub dětí a mládeže se již řadu let věnuje organizování akcí pro děti a mládež na různých víkendových akcích a letních táborech. Snažíme se při všech akcích o vytvoření kladného vztahu dětí a mládeže k ochraně a údržbě přírody. O aktivitách Klubu dětí a mládeže se můžete více dozvědět na internetových stránkách www.hradectivodaci.cz.


02.06.2011, Pořadatel akce


ZAJÍMAVÉ VYBAVENÍ