Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Bystřička pramení na severních svazích Vsetínských vrchů a přes Valašskou Bystřici teče na západ k obci Bystřička. Pod soutokem s potokem tekoucím z Malé Bystřice byla v roce 1912 na říčním kilometru 5,8 vybudována protipovodňová přehradní nádrž s názvem Bystřička. Její kamenná hráz (jedna z nejstarších u nás) byla zrekonstruována v letech 2004 – 2006.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Zlínský kraj
Název řeky
Bystřička
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
5
Obtížnost
WW III
Sjízdné
při organizovaném splutí/pouštění vody
Název vodočtu
Bystřička pod přehradou
Úsek
Ústí velké výpusti VD Bystřička – ústí do Vsetínské Bečvy
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Úsek nad přehradou je sjízdný pouze za jarního tání a pouze pro krátké lodě.

Vypouštění přehrady umožňuje sjíždět poměrně náročný úsek pod přehradou až k ústí do Vsetínské Bečvy. Řeka pod přehradou protéká úzkým kamenitým korytem s velkým spádem, regulovaným četnými sjízdnými kolmými kamennými stupni a jezy. Řečiště bylo při opravě hráze v letech 2004 – 2006 rozšířeno a upraveno. Ztratilo tak částečně svůj původní přírodní ráz, divokost a malebnost.

V úseku pod hrází přehrady Bystřička je obtížnost dána aktuálně vypouštěným objemem vody. Průtok bývá při vodáckých sjezdech obvykle nastaven na 6 – 7 m³/s.

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Obtížnost je maximální v místech kolmých stupňů – obzvláště v horní třetině popisovaného úseku (zhruba do říčního kilometru 3,1). Obtížnost splutí tu dosahuje až stupně WW III, a to díky vodním válcům, tvořícím se pod jednotlivými stupni, jejichž výška je až 1,5 m. Tento úsek je vhodný pro rafty, gumové deblovky a kajaky.

Od lávky u Michalíků na 3,1 kilometru je terén vhodný i pro pevné a otevřené lodě.

Na základě dohody s povodím Moravy o zvýšení průtoku na Bystřičce pořádá TJ Sokol Bystřička a město Bystřička každoročně na konci května Vodácký víkend na Bystřičce. Zvýšený průtok z vodní nádrže Bystřička je plánován na sobotu od 9 do 14 hodin a neděli od 9 do 12 hodin. Změna času a množství vody však může být upraveno s ohledem na aktuální hydrometeorologickou situaci. Obtížné stupně jsou vyznačeny na mapce, kterou dostane účastník po zaplacení startovného.

Méně zkušeným vodákům doporučujeme prohlédnout si jezy předem.

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Bystřička – zdravý adrenalin na malém prostoru

Rezervace míst na raftech pro zájemce bez vlastního vybavení: Jitka Smilková, 604 815 420.

Možnosti ubytování ve vlastních stanech: Pod hrází v chatové osadě OÚ Bystřička, na Tábořišti Pod Hrází, v autokempingu (na ř. km 4,6) a na sportovišti U Lukášů (na úrovni ř. km 1,6).

Možnosti stravování: Restaurace U Mokrošů, Oáza u přehradní hráze a restaurace Na Nové u ústí Bystřičky do Bečvy. V době konání vodáckého víkendu jsou navíc stánky s občerstvením a teplým jídlem u startu i cíle splouvaného úseku.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: