Malše – nad přehradou

Malše – nad přehradou

Řeka Malše (Maltch) pramení na rakouském území v oblasti našich Novohradských hor, na úbočí hory Viehberg u obce Sandl, a prvních několik kilometrů vytváří hranici mezi ČR a Rakouskem. Poté se stáčí na území České republiky. Splutí se začíná v Dolním Dvořišti, řeka dále protéká Rychnovem nad Malší a Kaplicí.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Jihočeský kraj
Název řeky
Malše
Délka plavby
2 dny
Délka úseku v km
27
Obtížnost
ZW, WW I, WW II
Sjízdné
na jaře a po deštích
Název vodočtu
Kaplice
Nízká voda
50 cm
Střední voda
70 cm
Vysoká voda
100 cm
Úsek
Dolní Dvořiště – Pořešín

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Poslední úsek horní trasy směřuje do Pořešína. Celý tento horní úsek, tvořený mnoha meandry v zalesněném údolích, je hodnocen stupněm obtížnosti ZW – WW II a je možné jej absolvovat pouze na jaře nebo po vydatných deštích. Splutí je nutné ukončit v Pořešíně. Pod ním totiž začíná vodárenské pásmo, kde je další splutí až k hrázi vodní nádrže Římov zakázáno.

Nástupní místo na Malši
Nástupní místo na Malši

V horním úseku Malše stojí za zmínku město Kaplice, připomínané již v roce 1257, postavené na solné stezce vedoucí z Horního Rakouska do Čech, dále pak romantické zříceniny hradu Louzek a Pořešín stojící na ostrozích nad řekou.

Další úsek vhodný pro splutí začíná až pod hrází Římovské přehrady, vybudované v letech 1971 – 78 jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a okolí, ve vzdálenosti asi 18 km od Pořešína v prostoru pod římovským jezem. Toto místo je snadno přístupné pro příjezd vodáků ze silnice Římov – Komářice vedoucí pod hráz Římovské přehrady. Malše je splavná pouze v případě, že Římovská přehrada odpouští minimálně 8 m3/s. Při menším průtoku se jedná spíše o pěší pochod po dně menšího potoka s lodí v závěsu. Než se však vydáte na vodu, doporučuju navštívit Římov, významné poutní místo, připomínané už v 10. století, s loretánskou kaplí a křížovou cestou s 25 zastaveními.

Poplujete krásnou přírodou
Poplujete krásnou přírodou

V tomto úseku Malše protéká krajinou lemovanou na levé straně loukami, na druhé lesním porostem, v kterém se ukrývají rekreační chaty. Po několika kilometrech klidné plavby připlujeme před první jez do osady Hamr, ve které se nachází jediný kemp v povodí Malše, nabízející své služby od května do září. Po přenesení jezu po pravé straně, popř. projetí šlajsnou, pokračujeme dále směrem k osadě Doudleby otevřeným korytem řeky až k soutoku s řekou Stropnicí u Noskova mlýna. Po třech kilometrech se dostáváme pod most v osadě Doudleby se zbytky hradiště z doby Slavníkovců v místech za kostelem Sv. Vavřince, připomínanými již v Kosmově kronice z roku 981. Tady je možné navštívit místní restauraci, popř. v pracovní dny nakoupit v koloniálu.

Po překonání jezu tentokrát na levé straně obeplujeme Doudleby meandrem ještě z druhé strany a vydáme se údolím lemovaným rekreačními chatami do obce Plav, kam připlujeme po zhruba po 5 kilometrech. Cestou podjíždíme novou pěší lávku, jejíž výstavbu po povodních v roce 2002 finančně podpořil značnou částkou motocyklový závodník královské kategorie MotoGP Max Biaggi, a rechle, železná vrata, která sloužila k zachytávání polenového dříví plaveného z Novohradských hor. Zde, po přenesení jezu na pravé straně, je možné využít služeb místního hostince Na ostrově, odpočinout si na louce pod jezem s hřištěm na beach volejbal a hokejbal nebo se vydat asi kilometr za Plav zhlédnout v lese mohyly pohanského pohřebiště.

Rodiny s dětmi si můžou Malši splout na raftech
Rodiny s dětmi si můžou Malši splout na raftech

Po zbytek splutí se okolní krajina výrazně nemění, řeka se několika meandry v otevřené krajině dostává do obce Vidov s dalším jezem, který je kvůli malé vodní elektrárně instalované ve šlajsně třeba přenést po levé straně. Po dalších pěti kilometrech pak projedeme pod mostem v obci Roudné a pokračujeme směrem k Českým Budějovicím. Poslední zpestření nabízí splutí jezu nedaleko chráněného území „U Špačků“. Trasa splutí obvykle končí na začátku Českých Budějovic nad Velkým jezem na levé straně. Tady je možné na louce, vedle silnice lemující Malši po celé její trase do Římova, lodě naložit a využít služeb MHD nebo ČD na blízkých zastávkách. Ti, kterým trasa zhruba 21 kilometrů nestačila, mohou po přenesení Velkého jezu pokračovat ještě asi 500 metrů k Malému jezu a případně až na soutok s Vltavou s možností prohlédnout si České Budějovice z jiného pohledu, než jak je znají pěší turisté. Splutí je pak možné ukončit ve slepém rameni po pravé straně před soutokem s Vltavou, kde můžete lodě naložit a opět využít zastávek MHD nebo se vydat na prohlídku historického středu města.

Řeka v celé své délce 91,5 kilometrů nabízí ke splutí horní, ale především dolní úsek, který je vhodný i pro začátečníky. Také z tohoto  důvodu se v roce 1992 domluvila skupina několika vodáků, kteří měli zkušenosti z dalších českých řek, a po dohodě s Povodím Vltavy dali dohromady na poslední dubnovou sobotu termín pravidelného splutí této řeky. Povodí vždy velice ochotně s přihlédnutím na příznivý hydrologický stav na Římovské přehradě zvýší odtok z 6 m³/s až na 12 – 15 m³/s a pak se teprve splutí stává přitažlivé. Stalo se tak pravidlem, že je splutí vítanou jednodenní rodinnou akcí vhodnou pro rodiče s dětmi od 3 let při pěkném jarním počasí, i za účasti několika zahraničních vodáků z Německa a Rakouska.

Během plavby po Malši vás čeká několik jezů
Během plavby po Malši vás čeká několik jezů

V posledních letech přibylo oficiální Jarní odemykání a Podzimní uzamčení Malše a také výrazně stoupl počet účastníků, z původních 20 – 30 se dnes pod římovským jezem schází přes 2000 vodáků. Splutí se výrazně zkomercionalizovalo a původní pohoda se poněkud vytratila.

Zkušenosti čtenářů

Zdeněk Princ

Horní Malši není nutno ukončovat v Pořešíně, lze dojet až k Cajsovu mlýnu,  teprve zde začíná 1. ochranné pásmo VD Římov sa zákazem vstupu.Sem se lze pohodlně dostat lesní cestou používanou chataři která končí přímou vody. Nájezd na tuto cestu je z obce Výheň. tato cesta je i označená na mapě v tomto popisu.V případě skutečného rozmoknutí terénu(a tím i cesty), je vhodné zanechat vozidlo na louce na kopci a lodě donést asi 500m.Malše na tomto úseku je zajímavá řeka, úsek Pořešín -Cajsův mlýn je asi 3 km dlouhý a je škoda vynechat jej. na tomto úseku jsou 2 rozbyté jezy a jeden nově opravený. Tento jez(u dětského tábora) je nutno pečlivě prohlédnout! Za větší vody(cca 40 m3/s) se voda mění od šumícího zabijáka po odtékající vodu s velkými vlnami. Toto jsme osobně viděli. Změna trvala asi dest minut a probíhala opakovaně.Jeden jezdec musel zůstat u jezu a když se válec prorazil a změnil se ve vlny dal pokyn ostatním ke splutí.Po 10 min. se vlny uklidnily objevil se malý smrtáček který se po pár minutách rozšířil po celé šíři jezu(30m) a do vzdálenosti 5 m od hrany.Celé toto divadlo se pravidelně opakovalo.Přesto že tento jez znám od mládí (mám zde chatu) a po řekách jezdím 38 let, tak s tímto jevem jsem se setkal jouze jednou a to právě zde.Může být pro jezdce překvapující,(smrtelně) když si prohlídnou jez který krásně odtéká  dojdou k lodím, nasednou a spadnou do 5 m dlouhého smrťáku jako začátečníci. Jinak plavbu po Malši lze spojit s plavbou po Černé (novohradské) pokud v Ličově na vodočtu je alespoň 20 m3/s(elektrárna na Černé spolkne 6 m3/s). Tato voda ale má obtížnost ww 3 a nebo o malinko víc.Pokud se do této oblasti dostaneme když zrovna teče voda tak bychom neměli s Černou váhat protože tam voda klesne do druhého dne na nulu.
Spozdravem Zdeněk Princ,Č.Budějovice

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: