Malše – pod přehradou

Malše – pod přehradou

Řeka Malše (Maltch) pramení na rakouském území v oblasti našich Novohradských hor, na úbočí hory Viehberg u obce Sandl, a prvních několik kilometrů vytváří hranici mezi ČR a Rakouskem. Poté se stáčí na území České republiky. Splutí se začíná v Dolním Dvořišti, řeka dále protéká Rychnovem nad Malší a Kaplicí.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Jihočeský kraj
Název řeky
Malše
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
21
Obtížnost
ZW
Sjízdné
na jaře a po deštích
Název vodočtu
Římov
Nízká voda
30 cm
Střední voda
60 cm
Vysoká voda
100 cm
Úsek
Přehrada Římov – ústí do Vltavy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Poslední úsek horní trasy směřuje do Pořešína. Celý tento horní úsek, tvořený mnoha meandry v zalesněném údolích, je hodnocen stupněm obtížnosti ZW – WW II a je možné jej absolvovat pouze na jaře nebo po vydatných deštích. Splutí je nutné ukončit v Pořešíně. Pod ním totiž začíná vodárenské pásmo, kde je další splutí až k hrázi vodní nádrže Římov zakázáno.

Nástupní místo na Malši
Nástupní místo na Malši

V horním úseku Malše stojí za zmínku město Kaplice, připomínané již v roce 1257, postavené na solné stezce vedoucí z Horního Rakouska do Čech, dále pak romantické zříceniny hradu Louzek a Pořešín stojící na ostrozích nad řekou.

Další úsek vhodný pro splutí začíná až pod hrází Římovské přehrady, vybudované v letech 1971 – 78 jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a okolí, ve vzdálenosti asi 18 km od Pořešína v prostoru pod římovským jezem. Toto místo je snadno přístupné pro příjezd vodáků ze silnice Římov – Komářice vedoucí pod hráz Římovské přehrady. Malše je splavná pouze v případě, že Římovská přehrada odpouští minimálně 8 m3/s. Při menším průtoku se jedná spíše o pěší pochod po dně menšího potoka s lodí v závěsu. Než se však vydáte na vodu, doporučuju navštívit Římov, významné poutní místo, připomínané už v 10. století, s loretánskou kaplí a křížovou cestou s 25 zastaveními.

Poplujete krásnou přírodou
Poplujete krásnou přírodou

V tomto úseku Malše protéká krajinou lemovanou na levé straně loukami, na druhé lesním porostem, v kterém se ukrývají rekreační chaty. Po několika kilometrech klidné plavby připlujeme před první jez do osady Hamr, ve které se nachází jediný kemp v povodí Malše, nabízející své služby od května do září. Po přenesení jezu po pravé straně, popř. projetí šlajsnou, pokračujeme dále směrem k osadě Doudleby otevřeným korytem řeky až k soutoku s řekou Stropnicí u Noskova mlýna. Po třech kilometrech se dostáváme pod most v osadě Doudleby se zbytky hradiště z doby Slavníkovců v místech za kostelem Sv. Vavřince, připomínanými již v Kosmově kronice z roku 981. Tady je možné navštívit místní restauraci, popř. v pracovní dny nakoupit v koloniálu.

V tomto úseku Malše protéká krajinou lemovanou na levé straně loukami, na druhé lesním porostem, v kterém se ukrývají rekreační chaty. Po několika kilometrech klidné plavby připlujeme před první jez do osady Hamr, ve které se nachází jediný kemp v povodí Malše, nabízející své služby od května do září. Po přenesení jezu po pravé straně, popř. projetí šlajsnou, pokračujeme dále směrem k osadě Doudleby otevřeným korytem řeky až k soutoku s řekou Stropnicí u Noskova mlýna. Po třech kilometrech se dostáváme pod most v osadě Doudleby se zbytky hradiště z doby Slavníkovců v místech za kostelem Sv. Vavřince, připomínanými již v Kosmově kronice z roku 981. Tady je možné navštívit místní restauraci, popř. v pracovní dny nakoupit v koloniálu.

Během plavby po Malši vás čeká několik jezů
Během plavby po Malši vás čeká několik jezů

Po zbytek splutí se okolní krajina výrazně nemění, řeka se několika meandry v otevřené krajině dostává do obce Vidov s dalším jezem, který je kvůli malé vodní elektrárně instalované ve šlajsně třeba přenést po levé straně. Po dalších pěti kilometrech pak projedeme pod mostem v obci Roudné a pokračujeme směrem k Českým Budějovicím. Poslední zpestření nabízí splutí jezu nedaleko chráněného území „U Špačků“. Trasa splutí obvykle končí na začátku Českých Budějovic nad Velkým jezem na levé straně. Tady je možné na louce, vedle silnice lemující Malši po celé její trase do Římova, lodě naložit a využít služeb MHD nebo ČD na blízkých zastávkách. Ti, kterým trasa zhruba 21 kilometrů nestačila, mohou po přenesení Velkého jezu pokračovat ještě asi 500 metrů k Malému jezu a případně až na soutok s Vltavou s možností prohlédnout si České Budějovice z jiného pohledu, než jak je znají pěší turisté. Splutí je pak možné ukončit ve slepém rameni po pravé straně před soutokem s Vltavou, kde můžete lodě naložit a opět využít zastávek MHD nebo se vydat na prohlídku historického středu města.

Řeka v celé své délce 91,5 kilometrů nabízí ke splutí horní, ale především dolní úsek, který je vhodný i pro začátečníky. Také z tohoto  důvodu se v roce 1992 domluvila skupina několika vodáků, kteří měli zkušenosti z dalších českých řek, a po dohodě s Povodím Vltavy dali dohromady na poslední dubnovou sobotu termín pravidelného splutí této řeky. Povodí vždy velice ochotně s přihlédnutím na příznivý hydrologický stav na Římovské přehradě zvýší odtok z 6 m³/s až na 12 – 15 m³/s a pak se teprve splutí stává přitažlivé. Stalo se tak pravidlem, že je splutí vítanou jednodenní rodinnou akcí vhodnou pro rodiče s dětmi od 3 let při pěkném jarním počasí, i za účasti několika zahraničních vodáků z Německa a Rakouska.

Rodiny s dětmi si můžou Malši sjet na raftech
Rodiny s dětmi si můžou Malši sjet na raftech

V posledních letech přibylo oficiální Jarní odemykání a Podzimní uzamčení Malše a také výrazně stoupl počet účastníků, z původních 20 – 30 se dnes pod římovským jezem schází přes 2000 vodáků. Splutí se výrazně zkomercionalizovalo a původní pohoda se poněkud vytratila.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: