Olše – uspokojí i náročné

Olše – uspokojí i náročné

Pramení v Polsku ve výšce cca 840 m. n. m v sedle mezi vrcholy Karolówka a Gańczor. Bližší popis úseku protékajícího Polskem není zatím znám, ale lze předpokládat, že bude rovněž zajímavý krajinově i vodácky. Na naše území vstupuje nad obcí Bukovec (hraniční přechod PL), odkud protéká širokým otevřeným lučinatým údolím Jablunkovskou brázdou, oddělující Slezské a Moravskoslezské Beskydy.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Moravskoslezský kraj
Název řeky
Olše
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
18
Obtížnost
ZW, WW I, WW II, WW III
Sjízdné
celoročně
Název vodočtu
Jablunkov
Nízká voda
130 cm
Střední voda
170 cm
Vysoká voda
220 cm
Úsek
Jablunkov – Třinec
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Roční úhrnné srážky jsou zde okolo 1300 mm, což společně s faktem, že Olše přivádí značné množství srážkových vod již z Polska, dává šanci na splutí častěji, než je tomu na některých jiných našich řekách podobného charakteru a podobné obtížnosti. Budete-li se však ptát po „Olši“, možná budou místní nechápavě vrtět hlavou, i kdyby stáli až po kolena přímo v ní – místní „šlonzoci“ jí říkají „Olza“. Počeštěný název byl odvozen čistě na základě fonetického souzvuku, s původním pojmenováním řeky nemá nic společného.

Olše je vhodná spíš pro zkušenější vodáky
Olše je vhodná spíš pro zkušenější vodáky

Zpravidla se sjíždí z Jablunkova, výše je vodácky využívána jen výjimečně – zejména proto, že se za dobrého vodního stavu hodí spojit plavbu spíše s Lomnou. Plavbu začínáme obvykle (kvůli přístupnosti koryta) nad soutokem, ať už na Olši nebo na Lomné.

Pro splutí je nutné absolutní minimum 130 cm na vodočtu v Jablunkově, který je dostupný na internetových stránkách. Pro dobrý zážitek z jízdy lze doporučit aspoň 150 cm, plavba není nebezpečná ani při stavu přes 200 cm. Koryto je široké, kamenité a štěrkovité, řeka má horský charakter. Na nejatraktivnějším úseku z Jablunkova do Hrádku nad Olší je pouze jeden klasický jez, bezpečně sjízdný.

Počítat je však třeba s několika vysokými kamennými záhozy, zejména mezi Jablunkovem a Návsím u Jablunkova. Méně zkušeným se zde určitě vyplatí přistát a průjezd předem prohlédnout. Zmíněný jez v Návsí se zpravidla dá i při vysokém stavu vody velmi pohodlně a bezpečně sklouznout bokem.

Přímo pod ním je pak jedno z nejhezčích míst na řece, kaskáda kamenitých prahů prakticky přes celou šířku koryta. Průjezd kaskádou určuje, zda budete na jez najíždět vlevo, či více středem (vpravo je pod jezem dobře viditelná traverza, pozůstatek náhonu!). I za nízkého stavu si kaskáda uchová obtížnost až WW III- a pro toho, kdo už má nějakou zkušenost, rozhodně stojí za sjetí. Při povodňových stavech může obtížnost kaskády vzrůst i na WW IV.

Za optimální vodního stavu je Olše zábavnou řekou
Za optimální vodního stavu je Olše zábavnou řekou

Pod kaskádou, kde se z rozbitého pravého břehu přidává zpět voda z náhonu, se může už při vodním stavu nad 180 cm (na vodočtu v Jablunkově) začít vytvářet mohutný vír. Následuje několik kilometrů příjemné jízdy, proložené lehčími peřejkami do obtížnosti maximálně WW II. Po deštích nebo při jarním tání je možné vychutnat si šumění tryskající vody, která přepadává z vysokých břidličnatých břehů v drobných vodopádech. Ve větvích stromů, zejména na pravém břehu, bohužel dosud na některých místech ulpívají pozůstatky z povodní.

Před Hrádkem se v místní části Bařiny voda na okamžik zdánlivě zcela uklidní a kdo se nechá až příliš ukolébat, může se nechat natlačit pod kolmou skálu u pravého břehu. Voda se však brzy opět rozběhne a zanedlouho se blížíme k Hrádku nad Olší, kde se řečiště náhle zařízne do kaňonovitého údolí s řadou velmi hezkých prahů a stupňů. Charakter toku se zde dá velmi dobře porovnávat s tzv. Profilem na Morávce. Tohle je místo, kvůli kterému stojí za to zajet si na Olši i s rodeovou lodí a tady se zdržet.

Během plavby si všímejte okolí
Během plavby si všímejte okolí

Když podjíždíte silniční most a už si myslíte, že je po legraci, čeká vás teprve to pravé překvapení. Kdo si chce užít surfování a točit figury, neměl by přehlédnout hezkou vlnu u levého břehu. Bohužel je bez vracáku a pro snazší návrat na ni je dobré natáhnout si při břehu špagát.

O pár metrů níž po proudu přetne vysoko nad hladinou Olši lávka, pod ní přichází největší práh, pod kterým se už dá blbnout v pořádném válci bez problémů s návratem. Pár kroků odtud je na levém břehu výletní hospůdka, kde lze od jara do podzimu pojíst a popít.

Obtížnost úseku v Hrádku dosahuje WW II–III (s vyšší vodou zřetelně vrůstá). U pravého břehu nepřehlédneme zajímavý skalní útvar, připomínající při troše fantazie houbu s šupinatým kloboukem. Podle pověsti stával poblíž hrad loupeživého rytíře Belka, který se na stará kolena zhrozil svých činů, skočil s této skály i s koněm do řeky a na rozdíl od čackého Horymíra se hanebně utopil.

Kajakáři si na Olši najdou spoustu tréninkových míst
Kajakáři si na Olši najdou spoustu tréninkových míst

I pod Hrádkem voda teče svižně, avšak již bez většího povyražení. Řada vodáků jezdí do Třince, možné je však také skončit v Hrádku nebo v Bystřici u silničního mostu nad soutokem s Kopytnou a Hluchovou a raději si tento nejhezčí úsek zopakovat. K tomu lze využít poměrně dobrého spojení zpět do Jablunkova. Kdo je ochoten na hřbetě vláčet loď od řeky k nádraží a od nádraží k řece (800 + 800 m), může skočit do vlaku i s lodí (většina osobních vlaků na této trati má rozšířenou přepravu zavazadel) a vrátit se do Návsí k již zmiňovanému jezu. Pod Třincem se již řeka vodácky prakticky nevyužívá. Ne snad, že by už byla krajinově nezajímavá, ale teče už mírně, její spád je zmírňován řadou jezů, na několika místech tvoří státní hranici, je hůře dostupná a na rozdíl od průzračného bystřinného horního toku je v průmyslové oblasti už velmi znečištěná.

Ze zdokumentovaných přítoků se hodí plavbu spojit zejména s Lomnou nebo Ropičankou, případně Stonávkou. Z přítoků, které nejsou zatím blíže popsány, lze ještě zmínit Hluchovou (II–III, X!! jez v.6m v Bystřici) a Kopytnou (WW II), případně Tyrku (WW II, pod Oldřichovicemi již silně znečištěná).

Zkušenosti čtenářů

Roman Štolfa

Dobrý den, ahoj,
jsem z Bohumína, máme spolek Vodáci Odry a Olše, jezdíme s dětmi (oddíl Kotvičky) na vodě v Bohumíně a blízkém okolí celoročně (vyjma přírodní památky Hraniční meandry Odry). Především nenáročné úseky vhodné pro začínající vodáky.
Také vodáci z Karviné (8.oddíl Hraničář Karviná) mají svou loděnici na řece Olši a pravidelně na řece trénují děti i dospělí.
Voda v Olši průzračná není, ale jezdím na řeku Olši od roku 1990 a nikdy jsem se z ní neosypal ani já ani nikdo z mého okolí. A to jezdíme na kánoích, kajacích, raftech i pramicích.

Kilometráž jsme popsali už v roce 2013 v knize Vodácký průvodce řekami Moravskoslezského kraje: Moravice, Opava, Odra, Olše, Ostravice. Vydali jsme ji i v polštině (Przewodnik kajakowy po rzekach okręgu morawsko-śląskiego: Moravice, Opava, Odra, Olza, Ostravice).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: