Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Otava je řeka s rozmanitým vodáckým terénem, jsou zde úseky vhodné pro vodní turisty, tak i úseky ke sportovním a adrenalinovým aktivitám.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Středočeský kraj
Název řeky
Otava
Délka plavby
3 – 4 dny
Délka úseku v km
45
Obtížnost
ZW, WW I, WW II
Sjízdné
celoročně, na jaře a po deštích
Název vodočtu
Horažďovice, Katovice, Sušice
Úsek
Radešov kemp (ř.km 106,2) – Katovice (ř. km 61,3)

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Úsek Čeňkova Pila – Radešov, popsaný v průvodci ve 2. čísle Hydra 2006, vyžaduje zkušenosti z jízdy na divoké vodě a zavřené lodě. Je sjízdný za vyššího stavu vody na jaře nebo po letních deštích (ne však více než 80 cm na vodočtu v Rejštejně).

Úsek Rejštejn – Sušice je už méně nebezpečný, přesto není vhodný pro nezkušené vodáky.

Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Z Radešova je možné plout na plastových otevřených kánoích, samozřejmostí by měly být vesty, případně helmy). Dobré nástupní místo je v kempu Radešov. Koryto řeky je tu kamenité, střídají se krátké peřeje s rychle tekoucí vodou. Za vyššího stavu vody hrozí nebezpečí zalévané otevřených lodí. V Anníně (ř.km 101,7) se můžeme v kempu občerstvit, ale za zahájení či konec plavby se tu vyžaduje poplatek za vjezd.

Rychlá tekoucí řeka nás dovede na ř.km 99,7 ke starému poškozenému jezu, kde se koryto rozšiřuje a za jezem rozděluje do tří ramen, nejvíce vody teče prostředním ramenem. Pod jezem nás čeká více než 250 m peřejí WW II a pak následuje jez u Dlouhé Vsi (ř.km 98,9), který doporučujeme přenášet vlevo.

Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Rychlým proudem s občasnými peřejemi doplujeme k jezu Páteček, který sjíždíme vlevo nebo dlouze přenášíme vpravo. Za 2 km jsme v Sušici kde musíme zdolat několik jezů. Na Fufernách (ř.km 92,8) přenášíme vpravo, přenášení je obtížné. Následuje Panský jez s malou vodní elektrárnou na levém břehu, lodě přenášíme případně koníčkujeme vpravo. Pozor na larseny a kamenité mělčiny pod jezem. Další jízek Solo-Sušice můžeme sjet propustí, za vyššího stavu vody pozor na vodní válec. Následující jízek pod ocelovou lávkou se dá přenést a to vlevo i vpravo, pozor na kamenitý terén pod jízkem.

Poslední sušický jez Chmelenský (ř.km 89,5) je sjízdný propustí, i tady na nás čekají kameny a štěrk pod jezem. Chmelenský jez je nejčastějším nástupním místem plavby. Nachází se na okraji velkého tábořiště a deset minut chůze jak od autobusového tak vlakového nádraží.

V Sušici je možné kempovat v tábořišti u řeky nebo v chatkách (vjezd od autobusového nádraží).

Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Ze Sušice plujeme malebnou krajinou po rychletekoucí vodě s občasnými peřejemi k Rabí. Míjíme menší kempy Dobršín a Čepice a u žichovického tábořiště se nám naskytne nádherný pohled na hrad Rabí. Návštěvu Rabí vřele doporučujeme, v létě je zde velké množství akcí (http://www.rabi.cz). Rozloučíme se s hradem a už se blížíme k Podrabskému jezu, ten je možné sjíždět nebo koníčkovat i přenášet vpravo. Opět musíme dát pozor na kameny pod jezem. Řeka příjemně teče a v blízkosti Velkých Hydčic, kde můžeme tábořit u fotbalového hřiště, se zklidňuje a rozšiřuje, a v době sucha vytváří mělčiny.

Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Poklidnou plavbou se blížíme k Prácheňskému jezu (ř.km 75,2), který můžeme sjet, koníčkovat i přenést vpravo.

Po dvou kilometrech jsou tu Horažďovice, kde můžeme tábořit na levém břehu v blízkosti fotbalového hřiště nebo vpravo pod jezem Rosenauer (ř. km 72,9). Jez přeneseme vlevo a pak musíme zdolat tři jezy. První je nebezpečný Mrskoš, který má pod jezem silné vývařiště, a obtížně a dlouze se přenáší vlevo. Jez Jarov je nižší a přenášíme ho vpravo. Poté následuje jez Svaté pole, za vyššího stavu nebezpečný, který se přenáší vpravo.

Mezi loukami připlouváme k jezu Kozlov, kde přeneseme nebo koníčkujeme vlevo a jez ve Střelských Hošticích přeneseme vpravo. Dá se tu i přenocovat v oblíbeném vodáckém tábořišti. Oba jezy v Horním i Dolním Poříčí přenášíme vlevo, pozor na mělčiny pod jezy.

Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Než se občerstvíme v kempu Katovicích musíme ještě zdolat zdejší jez a to přenášením vpravo, pokud jdeme na vlak, nebo vlevo, pokud pokračujeme nebo jdeme na autobus. Jez je nepříjemný, při přenášení vlevo pozor na proud do malé vodní elektrárny.

K ústí Otavy do Vltavy je to přes 61 kilometrů, jejichž popis si necháme na příště.

Otava – pohodové svezení na prodloužený víkend

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: