Vodáci bojují proti jezům zabijákům

Vodáci bojují proti jezům zabijákům

Nejméně 27 lidských životů si od roku 2010 vyžádaly jezy „zabijáci“, jak se přezdívá nejnebezpečnějším jezům v Česku. Lidé přitom přicházejí o život často zcela zbytečně kvůli nebezpečné konstrukci jezů, ale i nedostatečným výstražným opatřením a informovanosti. Ačkoliv se vodní turistika stává čím dál výnosnějším byznysem, finance na zajištění ochrany lidského života kvůli dlouhodobé neochotě většiny státních orgánů spolupracovat chybí.

Nejméně 27 lidských životů si od roku 2010 vyžádaly jezy „zabijáci“, jak se přezdívá nejnebezpečnějším jezům v Česku. Lidé přitom přicházejí o život často zcela zbytečně kvůli nebezpečné konstrukci jezů, ale i nedostatečným výstražným opatřením a informovanosti. Ačkoliv se vodní turistika stává čím dál výnosnějším byznysem, finance na zajištění ochrany lidského života kvůli dlouhodobé neochotě většiny státních orgánů spolupracovat chybí. Tuto skutečnost se snaží změnit společná iniciativa Českého svazu kanoistů, sekce vodní turistiky (ČSK VT), Vodácké školy záchrany (VŠZ) a Hasičského záchranného sboru (HZS), která se od roku 2010 přímo angažuje na úpravách jezů a usiluje o zavedení změn ve vodním zákoně.

Podrobný rozhovor o této problematice s Pavlem „Ešusem“ Šálkem vyšel v HYDRU 2/13.

Zkušenosti čtenářů

Ešus

Dodatek ke článku o jezech zabijácích.
Primárně jezy nejsou stavěné pro radost vodákům , i když jim jí přinášejí. Určitě by ale měly splňovat to, že nebudou ohrožovat lidský život a zdraví. Tak jako je v zákoně stanovena ochrana vodní žoužele (oprávněně) , tak by tam měla být zakotvena ochrana lidského života a zdraví. Z toho by pak měly vycházet normy , které stanoví rozsah bezpečnostních opatření, počínaje bezpečným splutím či přenesením až po záchranné prvky a připravenost pro HZS. Chceme změnit vodní zákon také v tom, že chceme aby Ministerstvo zemědělství zřídilo odbornou komisi pro jezy a stupně, ktará by posuzovala každou stavbu jezu a stupně, na kterou vodoprávní úřad vydává vodoprávní rozhodnutí.
Dosud totiž nikdo nechrání zájmy vodní turistiky při těchto rozhodováních. Kraje ani obce nejsou v tomto směru (až na výjimku – Karlovarský kraj ) nijak aktivní. Víceméně je tato slepice, snášející zlatá vejce, nezajímá.
Na druhou stranu se ale musí vodáci začít na vodě chovat jako lidi, jako praví vodáci. Musí začít mít respekt k vodě, respekt k nebezpečí, musí začít respektovat současné platné zákony, například vodní zákon , zákon o vnitrozemské plavbě, řád plavební bezpečnosti , musí respektovat to, ž vůdce malého plavidla nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek, že odpovídá za bezpečnost posádky .
Na jednu stranu něco po státních orgánech chceme, a na druhou stranu musíme začít sami u sebe. Řeka totiž není dopravní cestou od hospody k hospodě. Musíme začít používat dostupné ochranné prostředky, nestydět se za plovačku a helmu. Podle mých odhadů neumí totiž 90% lidí na vodě plavat v té řece, na které jedou.
Dále bych chtěl vyjádřit poděkování státním podnikům povodí – zejména Povodí Vltavy , Povodí Ohře, a povodí Moravy, závodu Horní Morava a závodu Dyje za jejich vstřícnou spolupráci na úpravách a doplnění některých nebezpečných jezů. Bez jejich spolupráce by nikdy k tak razantnímu snížení počtu utonulých nedošlo. Bohužel se ale našlo pár hlupáků, co si jako koníček vybralo ničení bezpečnostních prvků na jezech. V Brně na Svitavě v Maloměřicích a Cacovicích došlo k několikanásobnému zničení házecích záchranných podkov a dokonce někdo jednu zapálil. V Olomouci Řepčíně po tragédii v roce 2011, když tam povodí instalovalo podkovu , tak jí idiot uřízl a hodil pod přepad. Poškození těchto prvků lze kvalifikovat jako obecné ohrožení většího rozsahu s trestní sazbou 3 -8 let.
Celý projekt také podpořilo Ministerstvo zemědělství.
Začali jsme také jednání s povodím Labe , a s povodím Odry. V případě po vodí Odry ale bohužel nedošlo k rozumné domluvě. Lidi, prosím vás, mějte k vodě respekt a chraňte si svoje zdraví. Vodní turistika je krásně strávený volný čas, divoká voda je nádherná věc, ale vše se musí dělat podle určitých pravidel, která zabrání nebezpečnému riskování. My jsme vydali desatero vůdce malého plavidla, ve kterém jsme definovali několik zlatých pravidel, jejichž dodržení by mohlo zamezit dalším zbytečným tragédiím. Uvědomme si, že na řece jsme hosty, nikoliv pány.
Za Český svaz kanoistů, výbor sekce turistiky Pavel Šálek – Ešus

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Klasik

Ahoj,
jen ukázka http://www.vrv.cz/vltava-migrace/projekt/4_KATALOG_PRICNYCH_PREKAZEK/4_katalog_pricnych_prekazek_Uhlava_Radbuza.pdf

Všimněte si že u každého jezu je naspáno :“Vzhledem k tomu, že se jedná o vodáky méně využívaný úsek, je stávající stav vyhovující.“

Takto nám rychle mizí poslední vodácky využitelné úseky. Nevím, kdo to zpracoval a koho se ptal. Ale je to ukázka to, že si v rámci keců o naší svobodě necháme líbit a tak se na nás všichni vykašlou.

Dík všem, co něco dělají.

Klasik

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: