Vodácký oddíl Posejdon po roce

Vodácký oddíl Posejdon po roce

Nestává se to každý den, aby u nás vznikl a začal fungovat nový vodácký oddíl. 4. září minulého roku se tak ale stalo a za účasti řady nadšenců pro vodáctví vznikl v Dolní Lutyni vodácký oddíl Posejdon. Založit oddíl je jen začátek, následuje spousta práce, ale když se najdou schopní lidé, tak všechno jde. O tom, jak Posejdon začínal, nám napsal jeho předseda.

Pro existenci vodáckého oddílu je nezbytné technické vybavení tj. lodě, vesty, pádla apod. a taktéž zázemí pro uskladnění lodí. Napsal jsme několik žádostí o přidělení grantu a žádosti o sponzorské dary a měli jsme to štěstí, že se pár žádosti ujalo, a díky tomu jsme nakoupili část z plánovaného vodáckého vybavení.

Podařilo se nám získat i dotaci z Moravskoslezského kraje a za další peníze jsme nakoupili 5 dvoumístných kánoí, pramici, nafukovací raft, pádla a vesty pro 10 zejména mladších začínajících vodáků.

Jedna z prvních akcí (možná díky vstupu do Shengenského prostoru) bylo Novoroční splavnění Olše. Letos, přestože bylo 10 pod nulou a Olše byla nad splavem zamrzlá, se konal 2. ročník. Splouval se úsek z Věřňovic na soutok s Odrou v Zabelkově.

Na akci „Červen – měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší“ získal Posejdon spolu s Městem Bohumín a polskou obcí Krzyžanowice grant spolufinancovaný EU z programu Přeshraniční spolupráce ČR a Polsko 2007 – 2013. Akce se uskutečnila ve dnech 30. a 31. května tohoto roku a zúčastnilo se jí 86 zájemců. Jeho součástí byl speciální kurz pro nováčky, kteří se chtěli s loděmi a pádly seznámit.

Náš vodácký oddíl nemá ambice dělat na Olši obdobné akce jak Campanula na Moravici, nejenže tu nejsou takové vodní podmínky při vypouštění přehrad, ale pro nás je největší atrakcí krásná příroda v klidném prostředí. Řada našich hostů je po proplutí úseku ze Závady do Věřňovic nadšená. Prohlašují, že si nikdy nemysleli, že v okrese Karviná může být tak nádherná příležitost pro rekreaci.

Máme v plánu dokoupit další lodě a vodácké vybavení, rekonstruovat pronajatou budovu na loděnici a v budoucnu si postavit klubovnu vlastní. Potřebné finanční prostředky chceme získat obdobně jako letos z dotací, grantů a sponzorských darů. Máme připravenou žádost o spolufinancování našich letních vodáckých táborů z Fondů mikroprojektů EU pro regionální rozvoj v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko.

Po roce aktivní činnosti můžeme konstatovat, že činnost se úspěšně rozvíjí a počet vodáků roste. Přijímáme stále nové členy do vodáckého oddílu.

Naše plány jsou ambiciózní, ale jsme přesvědčeni, že jsou reálné.

text: Ing. Josef Tobola

foto: archiv Posejdonu

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: