Alba – kanál z dob Karla IV.

Alba – kanál z dob Karla IV.

Asfaltový stezník bývalou oborou mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi pod Orebem znají zejména houbaři a cykloturisté, v poslední době též bruslaři na kolečkových bruslích a v zimě i běžkaři. Avšak ten, kdo se v létě sejde před plotem Bědovické obory s partou vodáků, bude zřejmě jen nevěřícně kroutit hlavou: „Kde jste se tu vzali, co tu děláte, Orlice je přece odsud daleko…“

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Královehradecký kraj
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
17
Obtížnost
ZW
Sjízdné
celoročně
Úsek
Častolovice – Bědovice (Třebechov)
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Málokdo z běžných uživatelů stezníku totiž ví, že v jeho těsném sousedství je pozoruhodná technická památka. Je to Alba, svého druhu nejstarší památka v Čechách z dob Karla IV. Snese srovnání s podobnými stavbami daleko známějšími, jako je Opatovický kanál a Zlatá stoka na Třeboňsku, jež jsou ovšem daleko mladší. Alba sloužila v minulosti k napájení sítě rybníků, poháněla řadu vodních děl a zásobou vody chránila obyvatele před požáry. Byla jakousi páteří Častolovického a Týnišťského panství. Mnozí návštěvníci ani netuší, že jde o umělý kanál, a pokládají ho spíše za přítok Orlice.

Alba vzniká v Častolovicích odbočením z Bělé. Do Čestic sleduje železniční trať. V miniaturním rybníčku kříží Olešnický potok, kde je vodočet. Stav vody se udržuje stavidly a přebytky se pouštějí do Divoké Orlice. Malý stav je špatný, protože Alba napájí několik nově zřízených rybníků a v Třebechovicích pohání turbinu elektrárny. Velký stav je také špatný, protože ohrožuje poškozením místy chatrné hráze zejména tam, kde je hladina vysoko nad okolní krajinou. Vodní stav je ovlivňován řadou potůčků, zvláště po vydatných deštích.

Alba - kanál z dob Karla IV.

Splutí lze obvykle začít kousek před odbočením v Častolovicích, před závodem Orsil. Nejobtížnější úsek je potom v Česticích mezi zahradami usedlostí, kde je plno „slepičích lávek“ a kde si obyvatelé pletou náhon se smeťákem. Splutí pod Česticemi už je klidnější. V Týništi je třeba přenést bývalý mlýn, při čemž je třeba dát si pozor při přecházení frekventované silnice. Pod mlýnem se projíždí zahrádkářskou kolonií, díky majitelům však bez problémů. Pod Týništěm vstupuje Alba do bývalé obory a následuje nejkrásnější úsek splutí. Voda stále mírně proudí chvíli v úzkém, hlubokém korytě, chvíli zase nad okolní krajinou. Občas se hustou spletí větví ukáže sluníčko, vzápětí podjíždíme staleté duby. Břehy jsou plné hub a lesních plodin dosažitelných přímo z lodě. Hejna kačen se tiše schovávají pod břehy. V závěru plavby přitékají potůčky ze starých lesních rybníků, v jejichž blízkosti je mamutí dub-veterán, který není označený, a přitom má kolem 800 let. U plotu v Bědovicích splutí končí. Obora je totiž celoročně nepřístupná. Do Třebechovic jsou to odsud asi dva kilometry.

V roce 2006 připravuje kanoistický oddíl SK Týniště nad Orlicí společně s oddílem TOM 5912 – Kolumbus Týniště nad Orlicí splutí Alby na zahájení sezony roku 2006, a to 1. dubna 2006 a v rámci letního srazu na Orlici 15. července 2006.

Splutí je umožněno díky majitelce panství paní Franzisky Sternbergové.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: