Březná – divoká voda trochu stranou

Březná – divoká voda trochu stranou

Nejen obtížnosti WW IV a V jsou divoká voda. Mnoho vodáků považuje za divokou i vodu obtížnosti WW II. Proč ne? I tady se někdo může pořádně vybát. Ne každý potok uvedené obtížnosti je totiž jednoduchý pro splutí. Nejen spád, kubíky, balvany a skály dělají obtížnost. I ostré zákruty, nepřehledné a místy stromy zakryté koryto může být obtížné, a někdy i nebezpečné.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Olomoucký kraj
Název řeky
Březná
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
20
Obtížnost
ZW, WW I, WW II
Sjízdné
na jaře a po deštích
Název vodočtu
Hoštejn
Úsek
Mlýnický Dvůr – ústí do Moravské Sázavy
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Březná je říčkou objevenou relativně nedávno, někdy v sedmdesátých letech minulého století. Je schována v nenápadném údolí mezi Lanškrounem a Zábřehem na Moravě. Teče od severu k jihu k Moravské Sázavě. Její údolí je místy hluboké, lesnaté a na jeho dně teče mírně divoká říčka. Zvláště úsek mezi Crhovem a Hoštejnem je docela opuštěný a romantický. Za vyšší vody se tam najdou i obtížnější místa.

Březná – divoká voda trochu stranou

Horní tok nad Štíty se asi příliš nejezdí, neteče nijak zajímavou krajinou, spíše plochou, a ani peřeje tady příliš nenajdeme. Naopak se tu vyskytují nepříjemné kolmé stupně.

Většinou se lodě dávají na vodu pod městem, někde v místech, kde se malá silnička jdoucí údolím poprvé přiblíží k řece, což je nejspíše u jejího prvního mostu pod Štíty. Už odtud se proud řeky zrychluje a v řečišti se objevuje stále víc kamenů. Koryto řeky je ukryté v lesích, kde po břehu vede jen nenápadná a trochu rozbitá silnička. Občasné jezy bývají po prohlédnutí sjízdné, jen za nižšího vodního stavu pod nimi může být málo vody. I tady se zřejmě objevují MVE.

Březná – divoká voda trochu stranou

U mostu v osadě Drozdovská Pila, kde většina vodáků končí splutí této neobvyklé říčky, se údolí nenápadně otevírá a Březná pak už mírnějším proudem teče k Moravské Sázavě. Poslední jez před soutokem je lépe přenést. Je ho dobře vidět ze silničního mostu od hlavní silnice v Hoštejně. V podstatě je Březná za dobré vody dobře splavná nejen pro kajaky, ale i pro nafukovací kánoe. Plavba po turistické Moravské Sázavě pak není také k zahození.

Vodočet: je v Hoštejně před ústím (www.chmi.cz), minimum pro úsek horní a dolní je 90, otlouci se to dá za tohoto stavu nakonec celé, ale stav 100 na tomto vodočtu je určitě příhodnější, zvláště pro nafukovačky.

Březná – divoká voda trochu stranou

Příjezd na Březnou: ze silnice č. 11 od Červené Vody na Štíty nebo ze silnice č. 43 od Lanškrouna se dostaneme do Štítů a odsud vede podél řeky silnice až do Hoštejna. Takže přístup je velmi dobrý. Jen tu vodu správně chytit.

Táboření: přestože by se v údolí místa pro stany našla, na jaře tu zřejmě kempovat nebudeme a Březnou sjedeme při splouvání jarních řek v Jeseníkách či Orlických horách.

Nedaleko odsud je to na horní tok Moravy či na horní tok Tiché Orlice, oba toky podobného charakteru.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: