Doubrava – řeka s širokými možnostmi

Doubrava – řeka s širokými možnostmi

Má sice název Doubrava, ale ti kteří jsou odtud a kteří ji mají rádi, vždy tuto řeku nazývají Doubravkou. Pramení v krajině Žďárské vrchy a má několik pramenů. Mezi dva hlavní patří pramen u Vojnova Městce a druhý pramení v močálovité krajině mezi Velkým a Malým Dářkem. Délka toku je 90 km a z toho je sjížděných asi 72 km.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Kraj Vysočina
Název řeky
Doubrava
Délka plavby
3 dny
Délka úseku v km
40
Obtížnost
ZW, WW I, WW II, WW III, WW IV
Sjízdné
celoročně, na jaře a po deštích
Název vodočtu
Bílek
Nízká voda
70 cm
Střední voda
120 cm
Vysoká voda
150 cm
Úsek
Bílek – Ronov nad Doubravou
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Na cestě vás čeká několik jezů
Na cestě vás čeká několik jezů

Řeku lze z vodáckého hlediska rozdělit na 5 úseků. Pod rybníkem Doubravník, kde je Doubrava ještě potok, je sjízdná jen na jaře a po vydatných deštích přes rybník Řeka. Do Bílku tvoří četné meandry a její spád je malý. Pod Bílkem se zařezává do hlubokého údolí (Doubravské údolí), její spád je velký a také obtížnost stoupá zvláště při VV až na WW II.-WW IV. Tvoří několik stupňů a kaskád, které jsou sjízdné pouze pro zkušené vodáky a s patřičným vybavením.Úsek mezi ř.km 69,9-68,8 je potřeba prohlédnout lépe ze břehu a popřípadě přenést po levé straně kudy prochází naučná stezka.

Na Doubravě se koná i organizované splutí
Na Doubravě se koná i organizované splutí

Od ř.km 66,2 (Sokolovec) začíná další úsek cca 25 km , který nepřesáhne ZW (četné meandry), pouze posledních 5 km před Pařížovskou přehradou dosahuje obtížnost WW I. Při sjíždění úseku do přehrady je potřeba plavbu ukončit a vystoupit na pravé straně asi 150 m před hrází. Po domluvě s ochotným panem hrázným (tel.:469 662 116), se dají lodě přenést pod přehradu a zároveň můžete navštívit tuto jednu z nejstarších kamenných hrází ve střední Evropě. Pařížovská přehrada (40,5 km) byla postavena v roce 1913, aby chránila spodní tok před záplavami.

Zažijete i trochu vodáckého adrenalinu
Zažijete i trochu vodáckého adrenalinu

Po nalodění pod přehradou začíná překrásný úsek mezi Pařížovem a Ronovem (10 km). Řeka zde protéká lesnatým údolím, má velký spád a značný proud. Poměrně obtížná místa se nachází těsně nad a pod Mladoticemi, kde se řeka prodírá balvanitým řečištěm (Martinská kaskáda WW II.). Následuje zmírnění spádu, Martinský jez, který se jezdí asi 1,5 m od levého břehu (lépe prohlédnout) a po 2 km pohodové plavby jsme v Ronově. Zde nás čeká další jez, který sjíždíme při zvýšeném vodní stavu asi 15 m od levého břehu po dnes již polorozbité betonové šupně (za MV nesjízdný, za VV pozor na poměrně dlouhé vývařiště). Dále pokračujeme plavbu lesem až ke klubovně a také loděnici místních skautů. Zde také končí předposlední úsek a začíná klidnější voda z Ronova až k ústí (30 km) do Záboří nad Labem, odkud lze pokračovat po Labi až do Kolína a vyzkoušet si projetí plavební komorou ve Veletově (tel.:721 960 127). Než doplujeme na soutok, čeká nás ještě 9 jezů, které nemají žádnou propust. Přesto, je tento opomíjený úsek, vhodný pro dvoudenní rodinný výlet.

Sjízdnost:Horní tok k Bílku (90,0-71,5) – pouze při jarním tání, není vodočet a tok je málo využívaný. Bílek-Sokolovec (71,5-66,2) – jen je-li železná lávka v Bílku pod vodou.Sokolovec-Pařížov (66,2-40,5) – je sjízdný pokud je dost vody pod mostem v Bezlejově nebo je na vodočtu ve Špačicích alespoň 90 cm. Pařížovská přehrada-Ronov (40,5-29,2) – sjízdné pokud nový vodočet v Ronově u klubovny skautů na mostním pilíři ukazuje alespoň 80 cm, nebo na dotaz u pana hrázného na průtok z přehrady (7-10 m3/s). Vodu máme zajištěnou při jarním Odemykání Doubravy. Ronov -ústí do Labe – je potřeba na vodočtu v Ronově nebo ve Žlebech alespoň 50 cm.

Ke splutí jsou vhodné i nafukovací lodě
Ke splutí jsou vhodné i nafukovací lodě

Sjízdné přítoky: Zlatý potok se jezdí z rybníka Peklo k ústí do Doubravy, za VV je obtížnost WW II.- WW III. Vhodné pro zkušené vodáky na plastových lodích (několik vysokých kaskád). Hostačovka je meandrující potok s obtížností maximálně WW I., při ústí do Doubravy (na jezu ve Žlebech) pozor na vysoký stupeň (4 metry).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: