Hron – plavba z Brezna do Šalkové

Hron – plavba z Brezna do Šalkové

Není moc řek v Čechách, které jsou v suchém létě sjízdné. Jednou z možností svést se na pěkné řece i v létě je splutí Hronu. Hron je zajímavý jednak technicky, na vodě se stále něco děje a příroda je tu nádherná. Tento úsek je vodáky nejčastěji navštěvovaný.

Informace o řece

Země
Slovensko
Název řeky
Hron
Délka plavby
39
Délka úseku v km
39
Obtížnost
WW I
Sjízdné
celoročně
Název vodočtu
Banská Bystrica
Nízká voda
80 cm
Střední voda
120 cm
Úsek
Brezno – Šalková
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Brezno – Nemecká

Úsek Hronu z Brezna má charakter malebného údolia, pravý breh je v kontakte s cestou, takže možnosť prerušiť plavbu je bezproblémová. Tok rieky je dostatočne rýchly, ale bez záludností. Zaujímavá je plavba cez areál Železiarní v Podbrezovej, kde sa plavíte v toku, ktorý je z oboch strán ohraničený vysokými stenami, takže ak sa vám podarí na vlnách, ktoré sa tvoria za VV „cvaknúť“, máte problém zastaviť a musíte sa nechať spláchnuť až pod fabriku, kde je prírodný breh.

Začiatok plavby: v Brezne vľ. pri železničnej stanici pod mostom (r. km 222,1), kde sú aj výborné nákupné možnosti v bezprostrednej blízkosti sú tri obchodné reťazce. Ak si chcete plavbu po Nemeckú predĺžiť o 6 km, môžete začať v Bujakove oproti reštaurácii, kde je výborné nástupné miesto pod mostom vľ. (r. km 228,2). Je tu aj provizórne táborisko.

Hron – plavba Brezno – Šalková

Prekážky a obmedzenia:

  • Valaská r. km 216,7 – hať (jez) s priepusťou vpravo, prezrieť občas zachytené drevo, dosť silný, ale krátky valec, jazdiť v ľavej strane priepusti
  • Chvatimy r. km 216,3 – železničný most – za VV nízko nad vodou
  • Železiarne Podbrezová( r. km 214,6) – asi kilometrová plavba areálom závodu, za VV veľké vlny.
  • Lopej (r. km 211,6) – hať v 0,6 m zjazdná, vp náhon pre MVE, ktorý odoberá časť vody, takže za MV je úsek po Nemeckú nezjazdný.

Doprava: Po celom úseku je bezproblémová, rieka je po cele dĺžke v kontakte s cestou, takže môžete prakticky na ľubovoľnom mieste začať i ukončiť plavbu (napr. Lopej).

Táboriská: Bujakovo vľ. pod mostom, kemp Nemecká r. km 203,7 vp., Majerka r. km 196,4 vp, Lodenica na Mlynčoku r. km 191,2 vľ.

Zdravotná starostlivosť: Brezno, Podbrezová, (Banská Bystrica).

Hron – plavba Brezno – Šalková

Nemecká – Šalková

Rieka tečie prehľadným kamenistým korytom so zalesnenými brehmi. Rýchly prúd, ľahké pereje, zaujímavá a romantická plavba. Možnosť urobiť zastávku v Brusne, kde je v kúpeľnom parku niekoľko pitných minerálnych prameňov a Slovenskej Ľupči na obhliadku hradu a povestnej Korvínovej lipy.

Prekážky a obmedzenia:

  • Medzibrod (r. km 198,0) – skala Kráľovná, ostrov pri nej rozdeľuje tok na dve ramená, pravé ťahá do výklenku v skale, zjazdné sú obe. Pod skalou most.
  • Lodenica na Mlynčoku (r. km 191,2) vľ. – občerstvenie +50 m zákruta doprava, voda natláča na ľavý breh, za MV v strede prúdnice skala „Magnet” – obchádzať sprava na rozhraní plytčina – skala.
  • Slovenská Ľupča (r. km 186,6) – hať sypaná z lomového kameňa zjazdná, je potrebné pristať vľ. a prehliadnuť.
  • Príboj (r. km 183,9) – prírodný stupeň, prah v. 0,6 m, nepravidelný, najlepšie zjazdný asi 5 m od ľavého brehu.
  • Šalková (r. km 182,5 asi 200 m pod cestným mostom) – kamenný nepravidelný stupeň je zatopený vodou šalkovskej MVE, ktorá je asi 800 m na mieste bývalej nebezpečnej hate. Prenášanie je vľavo asi 140 m pod MVE, po traverze k pravému brehu je možné táboriť medzi tokom a hrádzou.

Hron – plavba Brezno – Šalková

Doprava k vode: Nemecká, Brusno, Medzibrod, Lučatín, Slov. Ľupča, Šalková.

Občerstvenie: Nemecká (kemp), Brusno Jágerka, Medzibrod Colnica, Lodenica na Mlynčoku. Nákup potravín relatívne obmedzený. Ukončenie plavby v Šalkovej nad cestným mostom vľ.

Podrobné informácie s fotografiami nájdete v Sprievodcovi po Hrone, ktorého dostanete v každom solídnejšom kempe, českí vodáci aj v predajni KIWI na Jungmannovej 23 v Prahe.

Šťastnú plavbu!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: