Krounka – svižná říčka

Krounka – svižná říčka

Železné hory, vybíhající severozápadním směrem z Českomoravské vrchoviny, zná většina vodáků díky řece Chrudimce. Jejich strmě spadající jihozápadní svahy odvodňuje několik potoků, ze kterých je snad sjízdný pouze Zlatý potok. Naopak severozápadní strana ohraničená Novohradkou je daleko členitější a rozsáhlejší a vodákovi nabízí zajímavé svezení na třech divokých říčkách, a to na Ležáku, Žejbru a Krounce.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Pardubický kraj
Název řeky
Krounka
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
10
Obtížnost
WW I, WW II, WW III
Sjízdné
na jaře a po deštích
Název vodočtu
Otradov
Nízká voda
20 cm
Střední voda
40 cm
Vysoká voda
60 cm
Úsek
Kutřín – soutok s Novohradkou
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Pojďme se svézt po té třetí.

Krounka pramení na severním okraji Žďárských vrchů, teče převážně severním směrem a na svém toku proráží mocné žulové masivy patřící už zmíněným Železným horáma protéká Přírodním parkem Údolí Krounky a Novohradky. Odvodňuje sice jen 80 km2, ale vzhledem k tomu, že nejzajímavější je její spodní úsek, je relativně mohutná a vodnatější než Žejbro či Ležák. Za příznivého stavu vody, který je za jarního tání nebo po vydatných deštích, nabízí tato říčka krásné svezení s obtížností WW II–III.

Vodočet (www.pla.cz) je v Otradově. Pokud udává 3 – 4 m3/s, můžeme směle vyrazit. Nasedat můžeme už v Otradově, kde zprava ústí Kamenická Voda. Odsud nás čeká asi 8 km WW I–II. Krounka je tu úzká a její koryto, hluboce zaříznuté v údolí zvaném Kablaně, má většinou zalesněné břehy.

Krounka je nenápadná, ale velmi zajímavá říčka
Krounka je nenápadná, ale velmi zajímavá říčka

Daleko zajímavější je ale svezení od silničního mostu na silnici č. 358 (Skuteč – Proseč) u Kutřína. Okolo křižovatky můžeme pohodlně zaparkovat. Nasednutí je nejlepší vpravo těsně nad mostem. Nenechte se zmást lehkým začátkem.

Po půl kilometru zprava přitéká Martinický potok, vody znatelně přibude a řečiště dosud široké 5 – 8 metrů se rozšíří na 6 – 10. Tady už bude průtok dvojnásobný. Krounka vteče do dalšího kaňonu, zvaného Šilinkův důl. Míjíme tábor na pravém a hospůdku na levém břehu, dáme pozor na nízkou lávku. Řeka nabírá spád, který dosahuje průměrných 14 ‰, a v korytě přibývá balvanů. Na obou březích jsou místy vysoké skály, některé vystupují přímo z vody.

Asi po 3,5 km od soutoku podjíždíme starobylý kamenný most v Předhradí. Nad ním vpravo býval vodočet (min. 50). Z krásného hradu Rychmburk, ve kterém je dnes domov důchodců, zahlédnete vlevo jen střechu věže, ale za vyššího stavu vody na to ani nebudete mít čas. Hned za mostem říčka nabírá pořádný spád, za větší vody projíždíme souvislé peřeje i s několika válci (WW III).

Pod nimi se řečiště rozdvojuje, my se budeme držet vpravo podél skály a ošplouchne nás další výrazná peřej. Za mostem je vpravo lom a v korytě jsou napadané ostré kameny. Dejte pozor za nižšího stavu. Dál je plavba poněkud lehčí a po dalším kilometru podplouváme silniční most. Mimochodem, k řece se dostaneme až na výjimky pouze u mostů, jinak plujeme až na pár chat v téměř opuštěném údolí.

Na Krounku se nejlépe hodí kajak
Na Krounku se nejlépe hodí kajak

Asi 3,5 km pod Předhradím je za pravoúhlou levotočivou zatáčkou kaskáda, kterou raději prohlédněte, případně odjistěte z pravého břehu. Možný strom v ní by byl nebezpečný. Kaskádu najedeme přes dva válečky podél levého břehu. Válce pod nimi nedrží. Mineme skálu na levém břehu a překonáme další válec. Do cíle plavby ve vesnici Doly nám zbývá něco přes kilometr, ale zábava nekončí. Kousek nad mostem je v řečišti několik příčných skalních žeber s nenápadnými válečky. Končíme asi 30 m pod mostem na levém břehu, podél cesty ve vsi je místo pro pár aut.

Můžeme sice pokračovat dál a asi po kilometru jsme na soutoku s Novohradkou, po které můžeme plout třeba až do Luže, ale plavba je tu už nezajímavá a výrazně lehčí. Pro zpestření můžeme nasedat na Martinickém potoce z už zmíněné silnice na Proseč. K soutoku s Krounkou nás čeká asi 1 km WW I–II. Nasedněte po proudu, potok je na začátku široký sotva 3 m. Těsně nad soutokem je pod mostem sjízdný třístupňový jez.

Nebezpečí po celém toku představují možné padlé stromy a v okolí chat nízké lávky. Přístup je možný pouze po silnici. Celý tok sleduje červená turistická značka. Za jeden den se dá stihnout i Ležák, Žejbro, případně i část Chrudimky. Vše je v okruhu 30 km.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: