Lomnice – řeka tekoucí z Brd

Lomnice – řeka tekoucí z Brd

Lomnice je větší řekou odvodňující Brdy k jihu. Její povodí má dvakrát tak velkou plochu než její menší „sestra“ Skalice. To je dáno i jejími dvěma občasně sjízdnými přítoky Kostrateckým a Závišínským potokem.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Jihočeský kraj
Název řeky
Lomnice
Délka plavby
1 – 2 dny
Délka úseku v km
23
Obtížnost
ZW, WW I, WW II
Sjízdné
na jaře a po deštích
Název vodočtu
Dolní Ostrovec
Úsek
Blatná – vzdutí PN Orlík
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Oba mohou být splavné jak za jarní nebo dešťové vody, tak při vypouštění rybníků. Na Závišínském potoce je to Velký Bělčický rybník a při jeho vypouštění se může Lomnice hravě splout od Blatné, kde se uvedený potok do Lomnice vlévá zleva. Na Kostrateckém potoce pak rybník Labuť (Kostratecký potok dává vodu dolnímu toku řeky).

Lomnice – řeka tekoucí z Brd

Lomnice pramení v jižních Brdech pod Třemšínem. Velmi rychle stéká s brdských strání do relativních rovin v okolí Blatné. Tady se na několik kilometrů jakoby ztrácí v soustavě rybníků. Někdy je úsek v okolí Lnářů také nazýván Smolivecký potok. Pod Blatnou, kde se vymaní z rybníků, přijme svůj první velký přítok – Závišínský potok, a meandruje krajem k Miroticím. Plavba tu je poklidná jen zdánlivě. Řeka se kroutí, strom přes vodu a jiné „potoční“ překážky se mohou vyskytnout i tady. Jezy, které zbrzďují plavbu je lépe přenést, jejich četnost je ale ještě snesitelná. Nad Miroticemi přijme Lomnice zleva Kostratecký potok. V Miroticích je možné se občerstvit, případně přerušit plavbu. Lomnice díky své délce nabízí vyžití i na dva dny, pokud je ale naděje, že voda dva dny vydrží.

Lomnice – řeka tekoucí z Brd

Na úsek u z Mirotic k jejímu ústí se před lety pořádali vodácké srazy, a to na podzim, s využitím právě vypouštěné vody z rybníků.

Vodočet pro střední a dolní tok je v Dolním Ostrovci, kde 75 cm je skutečné minimum zejména pro dolní tok, lepší stav je alespoň 85 cm. Vodočet v Blatné, který by bylo možné využít pro horní tok pod Blatnou zatím není vysledován, opět podle charakteru koryta lze předpokládat, že průtok v tomto místě mezi 2 − 3 kubíky bude dostačující. Na Lomnici se dostaneme jen auty.

Lomnice – řeka tekoucí z Brd

Lomnice – řeka tekoucí z Brd

Jezy na tomto úseku jsou nepříjemné, některé kolmé, jiné sice šikmé, ale za určité vody o to nebezpečnější. Jez u samoty Karlov je z nich nejhorší. Hodně šikmý, za menší vody bylo možné jej u pravého břehu splout, ale za mírně vyšší vody to již nejde. Když se špatně najede, loď je vtažena bokem do válce pod jezem a nedostává se z něj lehce. Jeden život už má na svědomí.

K Dolnímu Ostrovci rychle proudící řeka překonává ještě několik stupňů a jezů. Pak se otevře úsek k mostu ve vsi, kde většina vodáků hladových po peřejích, dává lodě na vodu na závěrečný úsek k Otavě. Tady se mohou vyskytnout nízké lávky a jezy, které je také lepší prohlédnout. Strom ve výjezdu z válce není nic příjemného. Pod posledním jezem na konci obce se řeka zakousne do lesa, spád se zvýší, a pokud je opravdu velká voda (průtok kolem 20 kubíků), tak se sotva vejde do koryta. Pak nás čekají krásné vlny až k soutoku se Skalicí. Jsou to sice jen necelé tři kilometry, ale je tu krásná, divoká voda. Jen jedna vysoká lávka připomíná okolní civilizaci.

Lomnice – řeka tekoucí z Brd

Pokud skončíme plavbu tady, musíme donést lodě k mostu přes Skalici u RS Avia. Stejně tak tomu bude, pokud se rozhodneme pokračovat po Lomnici dál na vzdutí, což je opět třeba 500 i více metrů balvanitých peřejí. Další možnost je plout dál po Lomnici až do Otavy a doplout po přehradním jezeru do Zvíkovského Podhradí. Může se ovšem stát (zvláště za velké vody na jaře), že Orlická nádrž je zamrzlá. Pak tedy nevjíždějte pod led, včas přistaňte a lodě vyneste zpět.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: