Mže – od přehrady ke Kalikováku

Mže – od přehrady ke Kalikováku

Jednodenní plavbu po Mži můžeme zahájit v chatové osadě pod hrází přehrady Hracholusky (ř. km 22,5). Teoreticky je možno na místo startu zajet autem, ale ve většině případů je vjezd do chatových osad pod hrází omezen jen pro místní. S nafukovačkou na zádech jsou to asi 2 km pěšky z nádraží Plešnice.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Plzeňský kraj
Název řeky
Mže
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
23
Obtížnost
ZW, WW I
Sjízdné
celoročně
Název vodočtu
Hracholusky
Nízká voda
45 cm
Úsek
PN Hracholusky – soutok s Radbuzou

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Tok pod hrází je 6 – 8 m široký a jen mírně tekoucí, s občasnými mělčinami a náznaky hrázek. Po dvou kilometrech dorazíme pod hrad Buben (vpravo), kde je další možnost zahájení plavby a zároveň jediná trochu delší peřejka hodná toho jména. Ještě loni v ní byly jakési trosky, ale letos už konečně zmizely. Říční údolí se od hradu zvolna rozšiřuje, roste i šířka toku na 10 – 12 m.

Po dalších několika kilometrech mírně tekoucí vody se dostáváme k Bděněvsi, kde je na ř. km 17,2 jez oblého profilu. Přenášet ho můžete po levém břehu. Na pravém nad jezem je možné zahájit plavbu – řeka je tu pohodlně přístupná z hlavní silnice Plzeň – Stříbro.

Mže – od přehrady ke Kalikováku

Následují necelé dva kilometry meandrů k jezu Město Touškov na ř. km 15,8. Jez se dá přenést po obou březích, za normálního stavu vody je sjízdný středem nebo vlevo podle momentálního zanesení podjezí. Profil je klasický, šikmý, s malým sklonem. U pravého břehu je trvale zahrazená úzká propust, která se za vyššího stavu vody může při troše neopatrnosti stát pastí.

Dále projedeme Touškovem a na ř. km 13,9 dorazíme k jezu Kozolupy. Přenášíme ho vlevo – pravý břeh zabírá továrna a sání. Jez má šikmou, relativně strmou spádovou desku, zakončenou vysokým schodem, a navíc je zvýšen prkennou nástavbou na železných profilech.

Mže – od přehrady ke Kalikováku

Po další líné plavbě nás na ř. km 12,6 čeká jez Vochov, známý též jako Červený mlýn. Vpravo je obligátně továrna a sání náhonu, vlevo strmý břeh a elektrárna, takže je nutno krkolomně přenášet přes ostrov s téměř kolmým břehem mezi nimi. Jez je v současné době v rekonstrukci a ostrov se změnil ve staveniště. V budoucnosti bude mít jez klasickou šikmou spádovou desku s přijatelným sklonem. Za slušné vody bude možná sjízdný, ale to bude záviset na finální úpravě podjezí a okolí jezu.

Na ř. km 10,3 nás čeká jez Malesice. Dá se přenést vpravo nebo přetáhnout po tělese. Za slušné vody je sjízdný – má šikmou spádovou desku s velmi mírným sklonem. Většinou na něm ale visí větší než malé množství klád, pařezů a jiných naplavenin a za malé vody je pokryt velmi klouzavým porostem řas.

Po 700 metrech (ř. km 9,6) následuje vysoký kolmý jez v Křimicích. Ten se přenáší vlevo ukrutnou pobřežní džunglí a úsek pod ním je za malé vody dost mělký.

Následuje několik kilometrů poklidné plavby až do Radčic, kde je na ř. km 6,3 nově opravený jez s elektrárnou. Je prakticky suchý, přenáší se vpravo nebo je ho možné přetáhnout přes těleso (pozor, porost obligátně klouže). Má šikmou spádovou desku s výrazným schodem na konci a při slušné vodě býval při pravém břehu sjízdný. Uprostřed se tvořil nepříjemný válec, ale to už jsou díky MVE a „protitankovému“ rybímu přechodu s kameny nastojato jen vzpomínky.

Asi 100 m pod jezem začíná nejzajímavější úsek řeky. Ta se tu zužuje na 5 – 6 m, svižně teče a ostře meandruje. Objevují se štěrkové prahy a občas i nějaký balvan, do koryta místy zasahují břehové porosty. Zábavný úsek končí u ústí Vejprnického potoka (ř. km 2,5) vpravo, kde se řeka rozšiřuje a je znát vzdutí Kalikováku (ř. km 2,0). Vlevo od jezu (těsně za mostem) můžete ukončit plavbu.

Mže – od přehrady ke Kalikováku

Kalikovský mlýn (dnes hotel) bere většinu vody a koryto je mělké až po dolní ústí náhonu s playspotem. 500 m vpravo je na jednu stranu OC Plaza a parkoviště, stejně daleko na druhou stranu centrální autobusové nádraží a příslušné zastávky MHD. U Kalikováku je ideální místo na ukončení plavby, pokud chcete končit v Plzni, protože dál ve městě je silně regulované parkování a velmi omezený přístup vozidel k vodě. Navíc je v současnosti (léto 2014) centrum Plzně totálně rozkopané, což přístupnost jednotlivých lokalit dále omezuje.

Pokud budete pokračovat v plavbě, minete po dalších 500 m vpravo OC Plaza, podjedete dva silniční mosty a doplujete k mechanickému jezu na Roudné (ř. km 0,3), který přenesete vlevo, a po dalších 300 m se ocitnete pod pivovarem na soutoku s Radbuzou a můžete dál pokračovat po Berounce.

Mže – od přehrady ke Kalikováku

Většinu trasy doprovází silnice a železnice, do obcí blíže k Plzni zajíždí linky MHD. Občerstvit se dá po hospodách v projížděných obcích, ale ty jsou povětšinou daleko od vody. Osobně s nimi nemám žádné zkušenosti, protože celou trasu zvládám podle stavu vody za 5 – 7 hodin a vystačím si s vezenou svačinou. Nejbližší kemp na začátku trasy je na přehradě Hracholusky a další po proudu patrně až na Berounce u Dolanského mostu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: