Svitava – z Blanska k ústí

Svitava – z Blanska k ústí

Nejkrásnější úsek řeky Svitavy se nachází pod městem Blansko. Řeka tu vstupuje do hlubokého lesnatého údolí, z jehož strání vystupují četná žulová skaliska. Říční koryto se rozšiřuje k 15 až 20 m a objevují se v něm lehčí peřeje do obtížnosti WW I. Údolí se otevírá do rovinaté krajiny v Brně – Obřanech.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Jihomoravský kraj
Název řeky
Svitava
Délka plavby
2 dny
Délka úseku v km
35
Obtížnost
ZW, WW I
Sjízdné
celoročně
Název vodočtu
Bílovice nad Svitavou
Nízká voda
100 cm
Střední voda
150 cm
Vysoká voda
180 cm
Úsek
Blansko – soutok se Svratkou

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Okrajovými částmi města Brna protéká jako nížinný regulovaný tok. Pod brněnskými Ivanovicemi na ř. km 40,6 ústí do řeky Svratky.

Jako nejvhodnější východisko plavby se nabízí prostranství s parkovištěm před vlakovým nádražím v Blansku. V jeho těsné blízkosti hradí řeku segmentový jez (ř. km 33,5). V tomto bodě jsou pořádány pravidelné dubnové vodácké srazy spojené s odemykáním řeky a následným splutím do Bílovic (18 km), případně do Brna – Obřan (22,7 km).

Krátce po startu podplujete souběžný most železniční vlečky a místní komunikace, za kterým se vlévá do Svitavy ponorná říčka Punkva.

Pod ústím Punkvy začíná vzdutí rozvaleného jezu Klamovy huti (ř. km 32,6). Peřej v místě jezu je sjízdná po předběžné prohlídce. Pozor na roznesené lomové kameny v korytě až po most příjezdové cesty k huti! Za nízkých stavů se peřej přenáší vpravo.

Pod Klamovkou, před silničním mostem, řeka opíše oblouk kolem skalního výběžku, protáhne se kolem vysoké silniční navigace, pod kterou se za vysoké vody tvoří vyšší vlny, a pak úhledným obloukem podběhne silniční most (ř. km 31,8).

Svitava nad Babicemi
Svitava nad Babicemi

Silnice sleduje řeku až k mostu před Kateřinou (ř. km 29,2). Dál kolem řeky až k Adamovu vede pouze asfaltová lesní cesta, kam je vjezd motorových vozidel zakázán.

Krátce po podplutí železničního mostu (ř. km 27,3) dorazíte k stánku s občerstvením „Pod Novým hradem“.

Nesjízdný jez s elektrárnou před Adamovskými strojírnami (ř. km 26,0) si přenesete vpravo. Následuje plavba mezi továrními objekty a vysokou navigací železniční trati až k centru Adamova, kde za silničním mostem (ř. km 24,7) do Svitavy ústí Křtinský potok. Hezké údolí pokračuje i pod Adamovem. Spád řeky je tu mírnější a přibývá úseků s pomalu tekoucí vodou, peřejnaté úseky však z koryta zcela nemizí.

Před Bílovicemi vás po půlkilometrovém voleji čeká přenášení poškozeného kolmého jezu (ř. km 16,2). Pod jezem i v jeho koruně bývají velmi často zachycené kusy dřeva.

V údolí pod Bílovicemi vás čeká dalších 5 km příjemně proudící řeky, která zvolna utichá na vzdutí nesjízdného jezu v Obřanech (ř. km 10,8).

Ještě než dorazíte k okraji Obřan, čeká vás splutí nízkého, částečně rozvaleného kamenného stupně na ř. km 12,7. Ve strmém levém břehu nad ním stojí rekonstruovaná zřícenina staré strojírny se zachovalým železným vodním kolem. Jedná se o významnou technickou památku.

Následnou plavbu předměstími Brna vodáci nevyhledávají kvůli nutnému přenášení šesti nebezpečných nesjízdných jezů. První nesjízdný jez leží v Obřanech na ř.km 10,8. Přenáší se vlevo. Lodě je nutné z chodníku spouštět strmým porostlým svahem do hlubokého koryta. Další nesjízdný jez se nachází na ř. km 10,1. Pod jeho strmou spádovou deskou se tvoří nebezpečný válec. Jez se přenáší vlevo.

Svitava pod Klamovkou
Svitava pod Klamovkou

Asi 500 m pod tímto jezem hradí řeku nebezpečný stupeň v regulaci, kde v březnu 2005 utonuli dva vodáci! Jeho blízkost vám bude signalizovat železná pěší lávka a za ní dvojité modrozelené potrubí. Přenášejte vlevo.

Stavitelný jez u penzionu Apollo v Maloměřicích (ř. km 8,8), jsou-li segmenty v koruně spuštěny, vyžaduje důkladnou úvahu. Nic nezkazíte přenášením vlevo.

Následuje nesjízdný kolmý jez za betonovým mostem v Husovicích (ř. km 7,8). Lodě raději vytáhněte hned před mostem vpravo.

Jez v Zábrdovicích (ř. km 6,5) je viditelný i slyšitelný zdálky. Pod spádovou deskou jezu se tvoří nebezpečný válec!

Pokud chcete pokračovat až do Svratky, čeká vás plavba 15 až 20 m širokým regulovaným korytem s mírným proudem. Jedinými orientačními body v hlubokém korytě jsou silniční mosty. Přibližně 50 m před ústím do Svratky řeku hradí sjízdný metrový stupeň z lomového kamene. Plavbu můžete ukončit u prvního mostu cesty pod soutokem. Vlevo se nachází rozsáhlý areál nákupního centra Olympia. Pro plavbu z Blanska potřebujete 110 cm (na peřej Klamovku raději 120 cm). V létě si vystačíte i se 100 cm (s výhradou 95 cm). Bude vás však čekat přenášení Klamovky a občasné škrábání na mělčinách.

V blízkosti řeky Svitavy leží CHKO Moravský kras, kde se nachází pět zpřístupněných jeskyní a světoznámá propast Macocha.

Propast Macocha v Moravském krasu
Propast Macocha v Moravském krasu

Můžete se vydat „Cestou železa“. Zdejší kraj je totiž od 8. stol. n. l. spojen s dobýváním a zpracováním železné rudy. S havířskou minulostí regionu vás seznámí Hornická naučná stezka vedoucí okolím obce Rudice. Hutnictví a zpracování železa je věnována podstatná část expozice muzea v Blansku a muzea huti Františka v Josefově u Adamova. Přímo z řeky zahlédnete „Klamovku“, bývalou huť hraběte Jindřicha Clam-Martinice, vystavěnou v místě vodního mlýna v letech 1853 – 57.

Nad řekou se vypíná několik hradních zřícenin. Vesměs se jedná o skrovné pozůstatky hradů s terénními náznaky fortifikací a částmi obnaženého základového zdiva, jako v případě Čertova hradu u Olomučan, Ronova u Adamova a hradu Obřany. Nejznámější je zrekonstruovaný Nový hrad u Adamova, kde jsou pořádány středověké trhy a turnaje.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: