Úterský potok a Hadovka – alternativní západočeské toky

Úterský potok a Hadovka – alternativní západočeské toky

Úterský potok pramení v Tepelské vrchovině v nadmořské výšce 665 m. n. m. Po celou dobu si udržuje jižní směr a vlévá se do říčky Mže na ř. km 33,3 v místě Hracholuské vodní nádrže.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Plzeňský kraj
Název řeky
Hadovka
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
8
Sjízdné
na jaře a po deštích
Název vodočtu
Trpísty
Nízká voda
50 cm
Střední voda
85 - 100 cm
Úsek
Lomy (most silnice č. 202) – ústí do Úterského potoka
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Úterský potok je sjízdný, pokud vodočet v Trpístech ukazuje nejméně 50 cm.

Hadovka samostatný vodočet nemá, její sjízdnost můžeme ale posoudit podle stavu vody v Úterském potoce. Obecně ale pro oba toky platí, že bývají sjízdné jen v jarních měsících anebo po vydatných deštích.

Celý patnáctikilometrový sjízdný úsek Úterského potoka lze s přehledem sjet za 2 – 3 hodiny, záleží však na množství padlých kmenů, kterých by ale nemělo být mnoho. Dále je třeba počítat s přenesením dvou lávek, které jsou obzvláště při vyšší hladině relativně nízko nad vodou. Jinak nás čekají jen příjemné jednoduché peřejky, které zpestřují plavbu a činí ji zajímavější. Vzhledem k tomu, že Úterský potok protéká lesnatým romantickým údolím bez civilizace, nástupních a výstupních míst není mnoho. Obvyklý začátek plavby je na mostě silnice č. 201 u Starého mlýna. Na silnici č. 201 se dostaneme po komunikaci 1. třídy č. 20 spojující Karlovy Vary a Plzeň. Odbočka na silnici č. 201 je zhruba 30 km od Plzně. Dále se silnice přiblíží k Úterskému potoku na ř. km 10,7 v obci Šipín, v Mydlovarech na ř. km 7,6 a na ř. km 4,3 v obci Trpísty, což je obvyklé místo pro ukončení plavby, kde se nachází i už zmiňovaný vodočet.

Koryto není moc široké, na horním toku se šířka pohybuje okolo 4 m, na dolním mezi 5 – 7 m. Plavba není nebezpečná a zvládnou ji i méně zkušení jezdci. Pozor na vysoký jez na ř. km 5,6, který je nutno přenést vpravo. Na posledních kilometrech se projevuje vzdutí Hracholuské přehrady, a tak je nejlepší končit plavbu v obci Trpísty (4 km před soutokem Mže a Úterského potoka).

Soutok Hadovky a Úterského potoka
Soutok Hadovky a Úterského potoka

Hadovka je dost alternativní tok. Její šířka se pohybuje kolem 2 – 4 m a na prvních dvou kilometrech je velké množství různých překážek, jako jsou padlé kmeny či rozvětvené keře. Mezi těmito překážkami na nás čekají prudké meandry a jedna ostrá pravoúhlá pravotočivá zatáčka, kde se koryto zúží na něco málo přes metr a pro deblovky či pálavy je toto místo dost obtížně sjízdné. Z těchto důvodů doporučuji první 3 kilometry jen pro opravdu odvážné a dobrodružné vodáky.

Dolní úsek je o poznání méně náročný než úsek horní. Je přehlednější, o něco širší a prakticky bez padlých stromů. Asi 2 kilometry před ústím Hadovky do Úterského potoka je po levé straně zřícenina hradu Gutštejn, která stojí za prohlédnutí. Plácek mezi hradem a řekou se dá též využít jako místo nouzového kempinku.

Úterský potok
Úterský potok

Silnice křižuje Hadovku jen na výše uvedeném nástupním místě (most silnice č. 202), pak je asi po 3 kilometrech Hadovka přemostěna lokální silničkou spojující obce Cebiv a Okrouhlé hradiště, což je místo, kde je možno zahájit plavbu po dolním úseku. Pokud se chystáme sjet Hadovku, jsou ideálním místem pro konec plavby Trpísty. To znamená, že po soutoku budeme pokračovat ještě zhruba 4 km po Úterském potoce.

Mezi kulturní zajímavosti v blízkém okolí patří Falkenštejn, což je zřícenina hradu založeného v 15. století, dále už zmíněný Gutštejn nebo barkoní zámek i s parkem z 18. století v obci Trpísty.

Centrem oblasti s veškerými službami jsou Konstantinovy Lázně.

Hadovka
Hadovka

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: