Vavřinecký potok – horní část potoka Výrovky

Vavřinecký potok – horní část potoka Výrovky

Vavřinecký potok figuruje ve vodáckých průvodcích pod názvem Výrovka. Tento průvodce popisuje pouze horní částí toku Výrovky, která nese název Vavřinecký potok podle stejnojmenného rybníka, z něhož začíná svou pouť.

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Středočeský kraj
Název řeky
Vavřinecký potok
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
16
Obtížnost
WW I, WW II, WW III, WW IV
Sjízdné
při organizovaném splutí/pouštění vody
Název vodočtu
Plaňany
Nízká voda
50 cm
Střední voda
90 cm
Vysoká voda
140 cm
Úsek
Vavřinec hráz – Toušice
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

V této kilometráži je jako ř. km 0 počítán koncový bod – most v Toušicích (ř. km Výrovky 33,7). Toto „vavřinecké značení“ dává lepší představu o délce i času plavby. Podél potoka vede od církvického mostu do Doubravčan turistická cesta.

Počátek splutí je ve Vavřinci u sádek, kde je brod a nízká betonová lávka (ř. km 15,5). Potok je odtud meandrovitý, rychle tekoucí, křovinatý. Na ř. km 14,6 podjíždíme lávku do mlýna, a po 1,2 km nás čeká 0,5 m vysoký sjízdný jízek. Úsek Vavřinec – Církvice, který trvá asi půl hodiny, doporučuju skupinám se slabší výkonností k opakování. Zpět do Vavřince je to přes Církvici pouze 3 km.

Druhý úsek splutí od církvického mostu je bezesporu nejobtížnější. Jede se krásnou krajinou, která je ne neprávem místními zvána „DAKOTA“. Po počátečních dvou dlouhých obloucích nabývá řečiště na spádu a pod mostkem na Budech (ř. km 10,5) začínají peřeje vylepšené přírodními i umělými překážkami. Stupně jsou s ostrými zákrutami i balvany v řečišti. Je možné doporučit pouze zdatným jezdcům. U Mlýna Davídkov (ř. km 8,1) jsou na dvoukilometrovém úseku všechna brankoviště.

Vodácká akce „Vavřinecký potok“
Vodácká akce „Vavřinecký potok“

Na brankovišti Vlachovka na ř. km 9,5 pod starou trampskou osadní chatou připravují vždy kamarádi z Peček velkou občerstvovačku. Je to každoročně místo setkávání starých i mladých říčních vlků.

Úsek je přístupný z církvického mostu, na Budech a pak až v Hryzelích u Mlýna Davídkov. Zdatným partám doporučuju spojit splutí prvních dvou úseků a otočit se dvakrát. Je to krásný zážitek.

Úsek z Hryzel do Doubravčan je vhodný i pro začínající vodáky. Krajinově krásný úsek výše zmíněné Dakoty je zakončený jezem nad Doubravčany na ř. km 4,9. Jez není příliš náročný, jezdí se od středu vpravo, a to i na otevřených lodích. V Doubravčanech je možné ukončit celou plavbu.

Vavřinec je sjízdný při organizované akci
Vavřinec je sjízdný při organizované akci

Z Doubravčan se začíná rychlou částí zakončenou jezem ř. km 3,3, pod kterým je dost obtížný úsek s balvany v řečišti. Vyžaduje zvýšenou pozornost a u začátečníků doprovod někoho zkušeného! Celý úsek až ke kaskádě není přístupný dopravním prostředkům, a tak musíte případné problémy řešit vlastními silami. Jedete dále hlubokými zářezy pod korunami stromů a křovin. Říkáme tomu tam Vlčí důl. Když se řečiště po dvou kilometrech narovná, zahlédnete před sebou vlevo v dáli řadu topolů. Dobrým jezdcům se mírně sevře žaludek a ti ostatní nevědí nic – blíží se Toušická kaskáda (ř. km 0,5). Objeví se historický klenutý most a všichni rozumní lidé vystupují vpravo a přenášejí. Těm ostatním doporučuju zajistit splutí házečkami z levého břehu ve střední partii a samozřejmě ve vývařišti dole. Jezdí se většinou zleva, skokem do mohutného válce. Ukolem jezdce je udržet výjezd z něj s přesností ± 0,25 m, více situace nedovoluje. Poté jste skalnatým žlebem nasměrováni na kamenný blok uprostřed řečiště v polovině kaskády.

Toušická kaskáda
Toušická kaskáda

Kdo přežije, zbytek sjede popředu nebo pozadu, jak dá bůh, a dole ve válečku může zdvihnout vítězně pádlo. Je to krásný adrenalinový zážitek pro vyvolené, úspěšnost je od 50 do 80 %. Tuhle zábavu doporučuju jen prvotřídním jezdcům v dobré kondici. Kamarádi vám potvrdí, že kaskáda může bolet hodně dlouho.

Dál do Toušic jsou to už jen dvě zákruty na poměrně klidné vodě.

Splutí sehrané party z Vavřince do Toušic trvá 2,5 – 3 hod. Potok není vhodný pro rafty. Obtížnost na přírodní vodě závisí značně na průtoku, zejména druhého úseku a kaskády. Doporučuju vždy vícečlenné družstvo a dodržování stanoveného pořadí lodí.Tábořit během organizované akce jde jen na vymezených místech a je také nutné dodržovat jednosměrný provoz na komunikacích podle pokynů pořadatelů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: