15 km po Divoké Orlici

15 km po Divoké Orlici

Není mnoho závodních terénů, které by umožnily spojit závod obou sekcí Svazu vodáků České republiky – raftingu i pramic. Jednou z takovýchto výjimečných akcí je tradiční, 15 km dlouhý, sjezd po Divoké Orlici, který se 7.5. 2022 uskutečnil již po 51.

15 km po Divoké Orlici – Memoriál Václava Břízy, je závod s bohatou tradici. Je pokračovatelem závodu 10 Orlických km, jehož 1. ročník byl pořádán již v roce 1941.

Trať vedoucí přes 5 jezů a dosahující obtížnosti až WW II byla současně Českým pohárem pramic P5 i nejmladší raftařské kategorie U19 – juniorů do 19 let.

Mladí raftaři navíc celý závod zahájili velmi netradičním způsobem startu – skupinovým rozběhem i s člunem cca 70 m od řeky.

Kromě závodníků SVoČR byl orlický sjezd otevřen i široké vodácké veřejnosti jiným druhům plavidel kajakům (K1), kánoím (C2), včetně nafukovacích (R2).

Kompletní výsledky pramic hledejte na stránkách pořadatele závodu.

Kompletní výsledky raftů pak na kanoe.cz.

A pod tímto odkazem je fotogalerie ze závodu raftů i pramic od Vaška Koláře.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: