Petr Balcar

Články autora

Playspot Brno-Komín

Playspot Brno-Komín

aneb hydrodynamické testování v reálu. Možnosti vodáckého výcviku v Brně jsou velice omezené. Městem protékají dvě silně zregulované řeky s mnoha jezy a v letním období bez zajímavého průtoku. Na řece Svratce se od Kníničské přehrady opakuje situace wolej – jez s malými obměnami až po soutok se Svitavou. Odkud obě řeky líně pokračují dál rovinou.