Playspot Brno-Komín

Playspot Brno-Komín

aneb hydrodynamické testování v reálu. Možnosti vodáckého výcviku v Brně jsou velice omezené. Městem protékají dvě silně zregulované řeky s mnoha jezy a v letním období bez zajímavého průtoku. Na řece Svratce se od Kníničské přehrady opakuje situace wolej – jez s malými obměnami až po soutok se Svitavou. Odkud obě řeky líně pokračují dál rovinou.

Poděkování patří oddílu KáČaTa Brno za materiální podporu, Jakubovi Kubáncovi Helusovi z Vodáckého oddílu TJ Union Plzeň a Ondrovi Husákovi z KáČaT za konzultace a rady při koncipování testu.

Zkušenosti čtenářů

Petr Balcar

MVE Brno-Komín se připravuje na osazení čistícího stroje hrubých česlí a vedoucí elekrárny pozastavil přípravné práce na playspotu v prostorách elektrárny do uvedení čistícího stroje do chodu, což bude podle plánu v listopadu.

Petr Balcar

Podle posledních informací se předpokládané dokončení prací na osazení čistícího stroje hrubých česli se posunuje cca o dva týdny z konce listopadu do první poloviny prosince.

Petr Balcar

Na elektrárně se stále pracuje a dodavatelská firma si dává na čas. Nynější odhad trvání prací na čistícím stroji hrubého stavidla je dva až tři týdny.

Petr Balcar

Na MVE stále probíhají úpravy jejichž dokončení podmiňuje zahájení zkušebního provozu.

Petr Balcar

Květen přinesl nepříznivou zprávu : pro jalovou propust se objevil nový záměr – umístit do ní další turbínu MVE. V projednávání playspotu se bude možná pokračovat podle výsledku v umísťování turbíny. Resultem je, že letos ke zkušebnímu provozu bohužel nedojde.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: