Bezpečnost na vodě očima dětí

Bezpečnost na vodě očima dětí

V sobotu 15. října se za velké podpory MAS Aktivios v rámci projektu JUMP konal u přeštické loděnice druhý ročník akce Bezpečnost na vodě očima dětí. Tuto akci pořádali oddíly TOM a KČT Úhlava nejen pro vodácké a nevodácké oddíly, ale také pro veřejnost z Přeštic a okolí.

Samotná sobotní akce se skládala z teoretické části – záchrana a bezpečnost na divoké vodě, první pomoc, kilometráž (popis řeky pomocí značek – jezy, překážky, přítoky, okolí,…) a soutěž orientačního běhu kolem řeky Úhlavy, kde soutěžící rozděleni do soutěžních týmů plnili různé úkoly (první pomoc – umělé dýchání a masáž srdce, hod házečkou, Morseova abeceda, test z kilometráže, uzlování, vodácký test a hledání pokladu).

Před samotným vyhlášením vítězů se ještě všichni přítomní přemístili přímo k řece Úhlavě, která byla slavnostně uzamčena, a ještě naposledy před zimním období mohli na lodích vyjet směrem do Příchovic.

Akce se zúčastnili členové oddílů TOM Úhlava. TOM Borovice Chotěšov a Bohemians Praha a také neorganizované děti a mládež z Přeštic.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: