Brtnice – říčka nedaleko Jihlavy

Brtnice – říčka nedaleko Jihlavy

Brtnička, jak ji familiérně nazýváme, je říčkou tekoucí nedaleko od Jihlavy. Je sjízdná jen ve velmi omezeně, ale její splutí stojí za to. Je třeba čekat na příležitost připraven a jednat neodkladně. Povodí má krátké, tím je i zásoba vody velmi omezená.

Brtnice
Brtnice – ][ s na Střížov (ústí do Jihlavy)…………………………………9,5 km (11,5) ZWC – WW II
Strážovský rybník – Špitálský potok (ř. km 19,3 – 9,9)………………..9,4 km ZW C
Špitálský potok – Doubkov (ř. km 4,6)…………………………………….5,3 km WW II
Doubkov – ústí do Jihlavy…………………………………………………….4,6 km ZW C
Vodočet: Brtnice.
Minimum: 4 – 5 m³/s, sjízdné při vydatných deštích nebo při náhlém jarním tání. 1. SPA je v Brtnici 100 cm.

Brtnice pramení u Předína, což je obec nedaleko Želetavy. Sjízdná je od Kněžic, ale z vodáckého hlediska je to naprostá nuda. Když tu nejsou vrbičky nebo regulace, tak jste na rybníku. Zajímavé je splutí až pod Brtnicí.

Nejvhodnější přístup k vodě pro nástup je v Brtnici za mostem přes řeku vlevo při výjezdu na Bransouze, kde je i možnost parkování. Pod Brtnicí se řeka prokousává bývalou koželužnou (snad i současnou) a poté teče otevřenou krajinou. Když se protáhneme porostem podél nově zbudovaného poldru, řeka se stočí vlevo a máme před sebou první peřejku, která předurčuje budoucí charakter řeky. Následně se ještě zklidní, má malý spád širokým údolím a meandruje v loukách, klikatí se mezi stromy. V těchto místech může být pastí lávka nebo porost nízko spadající až k vodě. Hodně zákrut a úzké koryto tu nahrává krátkým, ovladatelným lodím.

Tento charakter řeky se mění za soutokem se Špitálským potokem. Řeka vstupuje do zalesněného údolí, které se sevře a při zvýšeném spádu se proplétá mezi velkými balvany v četných přírodních kaskádách. Všechny jsou přehledné a při nájezdu je čas volit průjezd nebo si zastavit. Přesto to vyžaduje určitou vodáckou dovednost a techniku.

Horský charakter má řeka až k bývalému válcovému mlýnu v Doubkově. Celý nejlepší úsek končí právě za mlýnem, kam se poměrně rychle dostaneme po více než 5 km. Po dalších asi 1,5 km se meandrující řekou dostáváme k silničnímu mostu na Střížov. Tady je možné ukončit plavbu. Odtud je už Brtnička uklidněná a kroutí se otevřeným údolím podél zříceniny hradu Rokštejn až pod Přímělkov k soutoku s řekou Jihlavou. V místě, kde je už zřícenina Rokštejnu vidět, je ještě jeden přehledný jez. Sjízdný je podle stavu vody, většinou vpravo vedle náhonu. Následuje několik pastí – nízkých lávek místních chatařů, ale vždycky je dost času najít řešení.

Celý nejlepší úsek je v opuštěném údolí, bez civilizace. Míjíme jen Doubkov, který však není trvale obydlen. Sjetí není nijak náročné, ale vyžaduje už určité zkušenosti s řízením lodi.

Obtížnost se mění s množstvím vody, ale nepřekonává WW II, přesto má obrovské kouzlo. Při vysokém stavu mohou potíže dělat padlé stromy, které se v zalesněném údolí občas objevují. Podél vody vede pouze turistická cesta.

Vodočet je na horním okraji obce, na levém břehu. Celé splutí je na 1,5 až 2 hodiny. Dostupnost je nejlepší autem. Pro objezd doporučuju silnici č.403 na Bransouze, ze které odbočte na Panskou Lhotu. Při jízdě k soutoku pak jet dál na Přímělkov k mostu na řece Jihlavě, přejet a po pravém břehu asi 1 km po proudu zajet k soutoku. Další možností je pokračovat plavbou po Jihlavě a zvolit si pak ukončení podle libosti.

V okolí je několik „historických lákadel“. V Brtnici je silně zanedbaný renesanční zámek, který vznikl přestavbou hradu ze 13. století. Známější je pak zřícenina hradu Rokštejna, pocházejícího z 80. let 13. století, který leží na skalnatém návrší nad údolím říčky. Podle archeologického průzkumu se jednalo o tzv. dvojhrad, jedinečnou středověkou stavbu u nás. Vzhledem k nedostupnosti a opuštěnosti je údolí Brtnice vyhledávaným místem turistických výletů, a to jak pěších, tak i na kole. Cyklisté mohou navázat na nově vzniklou cyklostezku z Jihlavy, vedoucí sem podél řeky, a projet údolí proti proudu.

Pokud jste zaznamenali na toku nějaké změny, neváhejte a napište nám je do komentářů.

Tento průvodce vyšel v 4. čísle Hydra 2010.

Podívejte se na mapu řeky Brtnice:

foto: Tom Gryc

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: