Čistá řeka Sázava 2020 – uklízíme až do konce října!

Čistá řeka Sázava 2020 – uklízíme až do konce října!

Tradiční úklid řeky Sázavy ještě neskončil! Doba koronavirová sice změnila jeho podobu, ale nesebrala dobrovolníkům chuť pomáhat. Chcete se k nim přidat? Šanci máte ještě do konce října.

Prohlédněte si všechny fotografie k článku…

Úklid 90kilometrového úseku řeky Sázavy mezi Kácovem a Pikovicemi už 15 let organizuje společnost Posázaví o.p.s. Původně víkendová hromadná akce, plánovaná na 3.–5. dubna, letos kvůli koronavirové pandemii doznala změn. Dobrovolníci k řece vyráželi individuálně nebo po malých skupinkách a z jejích břehů sbírali vše, co tam nepatří. Do současnosti přiložilo ruku k dílu na 350 lidí, kteří naplnili nepořádkem kolem 250 velkých pytlů. A uklízet se bude až do konce října, kdy se řeka Sázava vodákům „uzamkne“ a pomyslně se uloží k zimnímu spánku.

Ani při letošním úklidu nebyla nouze o tradiční odpadky, jako plastové lahve, pneumatiky či zbytky železných a dřevěných konstrukcí. Jako důsledek koronavirové krize se ve větší míře objevily použité plastové rukavice, pytlíky a roušky. Změnilo se také složení dobrovolníků – převažovali mezi nimi místní.

Šestnáctý ročník Čisté řeky Sázavy se uskuteční od 9. do 11. dubna 2021.

V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Čistá řeka Sázava byla jedním z prvních projektů svého druhu v České republice, který inspiroval další podobné aktivity. Uklízí se například Berounka, Jizera, Morava, Svratka, Ohře, Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, Labe, Ploučnice, Svitava, Dyje… Uklízejí se už také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v obcích a městech. A je jedno, pod hlavičkou jaké kampaně se tak děje. Důležité je, že se do podobných akcí zapojuje čím dál víc lidí.

Obecně prospěšná společnost Posázaví

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: