Dolný Hron – letná pohoda

Dolný Hron – letná pohoda

Dolný úsek rieky sa postupne vzďaľuje od dôležitých komunikácií a tak sa stáva skutočným balzamom na dušu. Pokiaľ ste splavovali stredný Hron a chcete pokračovať aj na dolnú časť, čaká vás od Kozároviec asi 5 kilometrový olej vodnej nádrže Kozmálovce s náročným prenášaním vp pod hrádzu.

Hron
Kozárovce (r. km 78,6) – Kalná nad Hronom (r. km 62,7)……………….15,9 km ZWB
Kalná nad Hronom (r. km 62,7) – Jur nad Hronom (r. km 46,0 )……….16,7 km ZWB
Jur nad Hronom (r. km 46,0) – Hronovce (r. km 29,4)……………………16,6 km ZWB
Hronovce (r. km 29,4) – Kamenín (r. km 11,6)……………………………..17,8 km ZWB
Kamenín (r. km 11,6) – Štúrovo(r. km 0,0 + 2)…………………………….13,6 km ZWB
Vodočet: Banská Bystrica. Minimum je 75 cm, 1. SPA 330 cm.

Potom vás čaká ešte priehrada tekovskej MVE, MVE Kalnička s prenášaním vľ a možnosťou prenocovať pri ranči Široká cesta a priehrada MVE Kalná.Ďalšia možnosť táboriť je v Kalnej nad Hronom pri lodenici vp.

[b]Kalná nad Hronom – Jur nad Hronom[/b]

Ak chcete splavovať len dolný Hron, výhodné nástupné miesto je v Kalnej. Pri obci Turá Hron tvorí veľký meander, na jeho začiatku (r. km 53,5) je hrádza MVE Turá, prenášanie vľ. do pôvodného koryta. Pod elektráreň sa dostanete po splavení alebo skoníčkovaní troch za sebou idúcich hatí s priepusťami. Hať v Žemliaroch (r. km 48, 9) je sypaná z lomového kameňa a je zjazdná vp., je potrebné pristáť a prezrieť. Pred Jurom n. Hr.( na r. km 47, 8) je ďalší stupeň z lomového kameňa- nepravidelné kamenné pole – zjazdné. Táboriť je možné buď pred mostom vp.(r. km 47,0 ), alebo asi o kilometer nižšie vľ v kempe Vodník. Prekážky a obmedzenia: popisované hate. Nákupné možnosti v miestnych predajniach COOP, zdravotné zariadenie:nemocnica Levice.

[b]Jur nad Hronom – Hronovce[/b]

Na r. km 42,5 vás čaká MVE Šarovce, ktorá je už dokončená , prenášanie je vp. Pri Svodove (r.km 38,4) je ďalšia sypaná hať zjazdná vp. Pod mostom v Želiezovciach je ďalšia nebezpečná hať v 1,5 m ktorá sa prenáša vp. Pre Hronovcami r. km 30,7 je stará rozvalená hať zjazdná cez nepravidelné jazyky. Možnosť táborenia: Hronovce vp na r. km 29,0 – náročné vynášanie lodí a batožiny do strmého brehu.

Nákupné možnosti a zdravotná starostlivosť: Želiezovce.

[b]Hronovce – Kamenín [/b]

Za Hronovcami (r.km 27,2) je ďalšia hať z lomového kameňa s priepusťou vp. Je potrebné prezrieť – občas sú v prúdnici zachytené spadnuté stromy. V Pohronskom Ruskove sú za sebou dve podobné hate (r.km 24,8 a 24,2), prvá z nich už má aj svoje obete. Pod kamenínskym mostom vľ. na ostrove je celkom pekné provizórne táborisko v peknom prostredí, za ním pri ceste sú vínne pivnice. Nákupné možnosti a zdravotná starostlivosť sú obmedzené.

[b]Kamenín – ústie[/b]

V Kamenici nad Hronom je možné plavbu ukončiť a urobiť si pešiu túru po červenej značke na Burdu. Je to lokalita rozlohou neveľká, ale celoeurópskeho významu. Pôvod má vulkanický a vyskytujú sa tu významné zoskupenia teplomilnej flóry a fauny. Je z nej nádherný výhľad na ústie Hrona, Dunaj a Ostrihom.

No a ešte sú tu ďalšie možnosti: z Kamenice pokračovať v plavbe do ústia nad ktorým je celkom romantický štrkopieskový ostrov porastený stromami, kde sa dá provizórne prenocovať. Po pristáti je potrebné lode vytiahnuť dostatočne ďaleko na breh kvôli vlnám, ktoré robia plávajúce veľké lode. Je možné aj pokračovať v plavbe proti prúdu, ktorý je pri ľavom brehu mierny a asi po dvoch kilometroch pristáť v Štúrove v priestore starej colnice a využiť príjemnú termálnu vodu kúpaliskového areálu Vadaš.

Na záver je potrebné podotknúť, že dolný Hron je veľmi vhodný na letnú dovolenkovú plavbu aj pre rodiny s deťmi. Nemáte tu síce luxus chát a hotelov s teplou vodou ale panenská príroda a štrkové pláže vám a vašim deťom všetko vynahradia.

text a foto: Feri Franko

[b]Tento průvodce vyšel v 3. čísle Hydra 2009.[/b]

TIP:

Podrobné informace o vodáckých půjčovnách najdete na www.hydromagazin.cz.

Podívejte se na mapu splutí řeky Hron:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: