Drawa – pralesní řeka polského severu

Drawa – pralesní řeka polského severu

Pokud vám zbývá ještě pár dnů dovolené, zkuste Drawu, je sjízdná celoročně. Její splutí patří k nejoblíbenějším v Polsku. Koneckonců se na ní párkrát svezl i papež Jan Pavel II. Přesto se ale český vodák nemusí obávat přelidněnosti naší letní Vltavy.

Drawa
Jezero Drawsko — Krzyž Wlkp……………………………………..173 km ZW
Drawno — Stare Osieczno (národní park)……………………….44,6 km může být až WW I
Obvyklý začátek: jez. Drawsko (ř. km 173), Prostynia (83,8), Drawno (69,7)
Obvyklý konec: Stare Osieczno (25,1), Przeborowo (10,9), Krzyž Wlkp. (2,4)
Průměrný spád: 0,6 ‰, střední průtok v ústí: 21,3 m³/s
Mapy: skládaná Drawa 1:60 000 vyd. Ekograf, průvodce Drawa 1:50 000 vyd. Pascal

Řeka pramení nad jezerem Drawsko v oblasti Západopomořanského vojvodství. Nejsnáze se k ní dostanete autem přes Legnicu, Zelenou Góru a Gorzów Wlkp. Pokud jste ze západní části republiky, můžete využít i německou dálnici z Drážďan k Berlínu.

Drawa je dlouhá 186 km a z toho celých 173 km se považuje za sjízdné. Ve své první polovině řeka protéká několika jezery (Drawsko, Rzepowskie, Krosino, Lubie, Velké a Malé Debno, Wiry, Zly Leg, Mielno, Prostynia Rudno a Dubie).

Jako oficiální začátek splutí se uvádí právě jezero Drawsko (ř. km 173). Pod jezerem Wiry (ř. km 99) je splouvání až k obci Prostynia (ř. km 83,8) zakázáno. Řeka protéká vojenským prostorem a pokud tu zrovna necvičí polská armáda, je i tento úsek možné splout.

Nejlépe je ale zahájit svoji plavbu u silničního mostu nedaleko obce Prostynia, asi 1,5 km z hlavní silnice č. 10 mezi Kalisz Pomorski a Szczecinem. Nachází se tu malé tábořiště se suchým WC a ohništěm. Řeka je tady čistá a zvolna meandruje mezi rákosím plným kachen, divokých husí a labutí.

Po necelých 6 km se u obce Rościn (ř. km 78) nachází další tábořiště. Po dalších 7 km se řeka rozlije a následuje jezero Rudno. Vjezd do jezera je přes neprostupnou hráz rákosí a všudypřítomných leknínů trochu dobrodružný. Jezero Rudno odděluje od dalšího jezera Dubie úzký průplav s mostkem (ř. km 69,7).

Vpravo před mostkem je molo, kde je nutné zastavit a vyřídit si v infostanici povolení k vjezdu a noclehu v nadcházejícím Drawieńském národním parku. Průjezd parkem je kvůli hnízdícím ptákům zakázán od poloviny března do konce června. Cena za splutí je 5 Zl/os./den, za nocleh 5 Zl/os./den a za stan 3 Zl/os./den. (Více najdete zde).

Po podplutí mostku se držte při levé straně jezera, kde po necelých 2 km budete odbočovat vlevo po řece. Po 3 km se vlevo objeví první tábořiště na území parku u silničního mostu do obce Borowiec (ř. km 67,2). Tady nám už řeka začíná ukazovat svůj pralesní charakter. Popadané stromy jsou stále častější, ale průjezd je bez větších obtíží.

Za obcí Barnimie se nachází vysoko nad řekou další pěkné tábořiště (ř. km 58,8). Všechna tábořiště na území parku jsou ve správě místního polesí a jsou pečlivě udržována. Nechybí přistávací mola, WC, přístřešky s lavicemi, ohniště, a především připravené borové dřevo na oheň.

Následují tábořiště Bogdanka (ř. km 50) u levostranného přítoku Koritnice, Sitnica (ř. km 42,1) a Pstrag (ř. km 36,3). Mimo oficiální tábořiště je nocování zakázáno a podle charakteru břehů i převážně nemožné. Naplánujte si tedy denní etapy mezi jednotlivá tábořiště.

Nedaleko obce Glusko za dřevěným silničním mostem začíná vzdutí vodní elektrárny Kamienna. Asi po 1 km se vpravo u hráze nachází dřevěné molo k přistání a následuje 100 m přenášení. Řeka dále už jen volně proudí otevřenou krajinou a padlý strom v řečišti je spíše výjimkou.

Následují tábořiště Kamienna (ř. km 30,4) a Stare Osieczno (ř. km 25,1), kde se také rozloučíme s národním parkem. Tady většina vodáků končí. Stare Osieczno protíná silnice č. 22 od Gdaňska do Gorzów Wlkp. Níže nás řeka proveze ještě několika pěknými meandry až k obci Przeborowo (ř. km 10,9), kde se opět nachází tábořiště. Pokračovat můžete až k mostu na silnici č.174 (ř. km 2,4) u města Krzyź Wlkp. Nebo až do Noteče.

Zajímavosti v blízkém okolí:

[b]Stare Dravsko[/b]: ruiny hradu johanitů (okolo 1360), neogotický kostel (1869–70). Zlocieniec – zřícenina hradu (13. — 14. stol.).

[b]Drawsko Pomorskie[/b]: gotický kostel (15. stol.) s barokním oltářem, zbytky obranných hradeb z 14. století.

[b]Drawienski park narodovy[/b]: jedinečné území kolem Drawy a jejich sedmi přítoků a dvaceti jezer. Možnost pěších a cykloturistických výletů.

[b]Elektrárna Kamienna[/b] (1899): dvě Francisovy turbíny.

text a foto: Karel Vakovský [b]Tento průvodce vyšel v 4. čísle Hydra 2008.[/b]

Podívejte se na mapu splutí řeky Drawy:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: