Hamerák 2023 – náhradní termín, podrobné informace

Hamerák 2023 – náhradní termín, podrobné informace

Místo: Hamerský potok v úseku Malý Ratmírov – Jindřiš
Termín: 4. 11. 2023 9:00 – 16:00
Obtížnost: WW I–III, zejména horní úsek Ratmírov – Dvoreček je peřejnatý a vyžaduje dobrou znalost jízdy na úzké, rychlé, divoké a nepřehledné řece.
Ředitel akce: Milan Hrabák, 777 855 448
Hospodář akce: Tomáš Bauer 
Dopravce: Jan Kukla, JHMD
Poplatek za splutí: 100,- Kč za účastníka
Permanentka na bus: 120,- Kč za účastníka
Pravidla: jedeme dle možností opatrně s ohledy na ostatní vodáky
Bezpečnost: Každý účastník musí mít po celou dobu jízdy na sobě plovací vestu a helmu na hlavě, jinak nebude na trať puštěn.
Každý účastník jede na vlastní nebezpečí.
Start: na hrázi rybníku
Dopravní opatření: Během akce budou se schválením policie ČR v místě uplatněna dopravní omezení. Prosíme dbejte pokynů pořadatelů.

Doprava zajišťovaná pořadatelem

Pořadatel zajistí svými autobusy dopravu z Jindřiše a Dvorečku do Ratmírova 4. 11. dle jízdního řádu (níže nebo ke stažení v PDF). Tato doprava k dispozici těm vodákům, kteří si na startu nebo ve Dvorečku zakoupí permanentku za cenu více méně symbolickou 120,- Kč na den. S ní se budete prokazovat při nástupu do busu. Lodě si navážete vlastním vázáním tak, aby vydržely na vleku až do Ratmírova. Doprava pojede tak dlouho, dokud poteče voda, takže všichni budete moci nechat auta nahoře a s sebou brát jen permanentku a
vázání. Rádi bychom Vám nabídli lepší variantu než pendl s auty. Dopravce a pořadatel akce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy špatně navázané lodě. Lodě nesmí přesahovat boční profil autobusu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: