Ilz – podhůří Bavorského lesa

Ilz – podhůří Bavorského lesa

Na tuto našimi vodáky zatím asi nedoceněnou bavorskou řeku se dostaneme přes Železnou Rudu po silnicích č. 11 a 85 nebo přes Strážný po č. 12 a 533, v obou případech ve finále po místních „okreskách“. Ilz patří k větším tokům této oblasti.

[b]Průvodce byl uvedený ve 4. čísle HYDRA 2008, pokud máte nějaké nové informace, napište je do komentáře.[/b]

Vzniká soutokem říček Kleine Ohe a Grosse Ohe a těsně před soutokem ji ještě posiluje Mitternacher Ohe. Teče převážně k jihu a v Pasově se vlévá do Dunaje. Vzhledem k poměrně velkému povodí má zjara většinou příznivý stav ke splutí (jeli jsme, když na Otavě na vodočtu v Rejštejně bylo cca 80 cm). Podívejme se na její nejzajímavější úsek, dlouhý asi 11 km. Zvládneme ho za necelé 3 hodinky.

Pokračujme ale dál, i další plavba, už v širokém balvanitém řečišti, místy lehce zablokovaném, stojí za to. Proplouváme malebným zalesněným údolím stále v pěkném spádu. Poslední 2 km na voleji nad posledním jezem ale musíme přetrpět. Ten se opět nechá splout jakýmsi kanálkem a pod ním vysedneme na levém břehu v kempu u statku v Schrottenbaummühle. Myslím, že i vás překvapí pěkný kousek přírody v jinak civilizované krajině. Ve zbývajícím čase můžete zkusit některý z nedalekých toků (Regen a její zdrojnice či Wolfsteiner Ohe).

[b]Respektujte, prosím, uvedená omezení. [/b]

[b]Orientační kilometráž [/b](převzato z DKV – Wanderführer für Bayern)

[b]38,3[/b] ][ s Furth vl. – vhodný začátek plavby, dál obtížnost ZW – WW I
[b]36,8[/b] jez sj. Ohmühle
[b]35,0[/b] ][, začátek přírodní rezervace Diessensteiner Leite
[b]34,2[/b] !! katarakt – prohlédnout, dál obtížnost WW III (III+)
[b]33,6[/b] jez sj. Diessensteinmühle, dál obtížnost WW II
[b]32,1[/b] jez sj. za VV + 100 m ][s Schneidermühle, Tittling vp., event. konec plavby
[b]29,0[/b] vzdutí jezu, ZW
[b]27,1[/b] jez sj. + 200 m ][s, kemp Schrottenbaummühle, konec plavby

Celou trasu splutí si můžete najít na mapě:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: