ČPV Jihlava 2024

Český pohár vodáků na řece Jihlavě.

Datum
22. 6. 2024
Typ
Turistika
Místo konání hráz Mohelno – most Biskoupky–Hrubšice (ř. km 46,8)
Kraj Vysočina
Organizátor KáČaTa

Start: Pod hrází vodního díla Mohelno

Cíl: Most Biskoupky – Hrubšice ř. km 46,8

Délka tratě zhruba 12 km

Program:

  • 08:00 – 09:45 prezence účastníků
  • 9:00 výklad tratě, z přihlášek přijatých do 09:00 budou po ukončení výkladu tratě losovány ceny sponzorů
  • 10:00 start první lodě a ukončení přihlašování

Soutěžní řád: Podle pravidel ČPV. Startovní interval 60 sekund. V prostoru cíle bude nachystáno občerstvení pro závodníky.

Časový limit: Závod bude ukončen 2 hodiny po startu poslední lodi.

Ubytování: Možnost stanování na tábořišti na levém břehu řeky, odbočka u silničního mostu (Mohelno–Dukovany).

Bezpečnost: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pro všechny účastníky závodu je povinná ochranná přilba, plovací vesta. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé v průběhu závodu.

Ostatní: Výsledky budou zveřejněny a rozeslány dle platných pravidel ČPV. Závodníci musí mít po celou dobu závodu viditelně upevněné startovní číslo. Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 500,- Kč. Doprava v prostoru startu bude řízena. Dbejte pokynů pořadatelů, nevcházejte a nevjíždějte do přehrazených prostor (soukromé pozemky a problémy). Děkujeme. Do prostoru startu pod VD budou vpuštěna jen vozidla závodníků.

Startovné: 50 Kč / osoba

Zajímavé vybavení

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: