Sprint triatlon Ostrava

Unikátní závod v centru Ostravy začíná zdoláním 5km trasy na kánoi, pokračuje 6km během a zakončen je zdoláním 6km trasy na kole.

Datum
5. 6. 2021
Čas začátku
09:00:00
Typ
Jiné
Místo konání Ostrava
Kraj Moravskoslezský
Organizátor Campanula vodáci, z.s.

Závod začíná registrací na prvním stanovišti s disciplínou „kánoe“. Ty budou všem sportovcům k dispozici zdarma.

Po zdolání 5km tratě zanechává závodník výstroj na vymezeném stanovišti v Koblově a odtud pokračuje v disciplíně „běh“, která ho po 6 km navede zpět po trase na první stanoviště.

Tady si soutěžící vyzvedávají svá vlastní kola a v disciplíně „kolo“ pokračují krásnou 6km trasou přes Komenského sady a haldu Ema až k Slezskoostravskému hradu. Zde závod končí.

Registrace: Registrace kompletních týmů nebo jednotlivců probíhá výhradně přes internetové stránky závodu www.triatlonostrava.cz. Po řádném zaregistrování budou kapitánovi týmu odeslány formuláře „Prohlášení závodníka“, které musí vyplnit každý závodník.

Startovné: 300–500 Kč; ve startovném půjčení vodáckého vybavení zdarma

Omezení:

V každém mužském týmu smí startovat nanejvýš dva závodníci, kteří se v posledním kalendářním roce, do 14-ti dnů před samotným závodem, umístili v dané, nebo z ní vycházející disciplíně do 10. místa v samostatných závodech světových pohárů, mistrovstvích světa nebo Evropy. Účastnili se Olympijských her v dané, nebo z ní vycházející disciplíně, nebo skončili do 10. místa ve své disciplíně v kategorii “Profi”, na závodě extrémních štafet RB Dolomitenmann.

Výše uvedené pravidlo neplatí pro týmy s nadační tématikou.

Startovat mohou pouze závodníci starší 16-ti let (závodníci do 18-ti let pouze po písemném souhlasu zákonného zástupce).

Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného.

Zdravotní zajištění:

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku.

Zdravotní zajištění na startu a v cíli v podobě zdravotnického personálu, na vodě v podobě VZS a dále na kritických místech po celé trati v podobě pořadatelských hlídek.

Pokyny pro všechny závodníky:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy.

Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku.

Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli v co nejkratším čase.

Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu.

Závodníci startují se startovními čísly, která musí mít viditelně umístěna: Protesty přijímá hlavní rozhodčí v písemné podobě s vkladem 500,- Kč maximálně do jedné hodiny po oznámení výsledků závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. V opačném případě propadá pořadateli.

K provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti u prezentace, na startu, v cíli i v prostoru závodu, je třeba předem uzavřít dohodu s pořadatelem. Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného propagačního místa bude vyhoštěna z areálu – místa závodu.

Celý závod bude natáčen různými TV společnostmi. Prosíme závodníky, aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi (při přejíždění na trati, na startu, v cíli, při vyhlášení výsledků apod.). Následné zpracování záznamu bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci celého závodu!!! Jakékoliv pořizování video záběrů, vyjma zpravodajských a určených pro vlastní potřebu, je bez povolení pořadatele nepřípustné!!!

Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu.

Platí přísný zákaz závodníkům a divákům pomáhat soupeři ve stejné nebo jiné disciplíně (Vyjma ohrožení zdraví). Nastane-li takový případ, bude celý tým diskvalifikován! Závodník nesmí přijmout cizí pomoc, jinak bude také diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!! Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením a to s tím, se kterým odstartoval!

Zajímavé vybavení

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: