Kdo bude smět na vodě dvě piva legálně?

Kdo bude smět na vodě dvě piva legálně?

Málokdo asi přehlédl, že Sněmovnou nedávno prošel návrh změny zákona o vnitrostátní plavbě, který by do onoho zákona měl zanést toleranci do 0,5 promile alkoholu pro vodáky na „malých“ vodách.

Pomiňme splouvače napuštěné kořalkou až po záklopku. I bez nich nechť hodí kamenem, kdo si nikdy na vodě nedal pivo k obědu, panáka na zahřátí nebo nenasedal se zbytkáčem ze včerejšího veselého večírku. Asi bychom z toho kamení dům nepostavili. Zákon tedy zlegalizuje reálný stav, pokud změna projde i Senátem. Jenže co vlastně projde?

V paragrafu 43 má za současný odstavec 1 přibýt nový odstavec 2, v jehož písmenu m) se praví, že přestupku se dopustí fyzická osoba, která vykonává:

1. funkci člena posádky plavidla … anebo vede malé nebo rekreační plavidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; to neplatí, je-li schopnost k vedení plavidla ovlivněna požitím alkoholu vůdcem malého plavidla bez vlastního strojního pohonu nepodléhajícího evidenci podle tohoto zákona, u něhož je zjištěný obsah alkoholu nižší než 0,5 promile, a toto plavidlo je vedeno na nesledované vodní cestě, účelové vodní cestě, na vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km 196,0 (jez Strž), nebo

2. jinou činnost spojenou s plavbou než je činnost uvedená pod bodem 1, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví jiné osoby nebo poškodit majetek, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; to neplatí, je-li schopnost vykonávat tuto činnost ovlivněna požitím alkoholu a tato činnost je vykonávána na malém plavidle bez vlastního strojního pohonu nepodléhajícím evidenci podle tohoto zákona, které je vedeno na nesledované vodní cestě, účelové vodní cestě, na vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo na vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km 196,0 (jez Strž), nebo

n) jako člen posádky plavidla … nebo vůdce malého nebo rekreačního plavidla se v rozporu s § 29b odst. 7 na výzvu plavebního úřadu nepodrobí orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření.

Slovníček pro překlad z právničiny do češtiny

malé nebo rekreační plavidlo – plavidlo do 20 metrů délky, určené pro sport a trávení volného času, tedy krom jiných všechny kánoe, kajaky, rafty či paddleboardy;

plavidlo bez vlastního strojního pohonu – prostě bez motoru, ať už spalovacího, elektrického nebo třeba parního. Vejde se do té definice i plachetnice, šlapadlo nebo plovák s drakem, pro nás ale je důležité, že se to týká i pádly poháněných lodiček;

plavidlo nepodléhající evidenci  – evidenci podléhají plavidla od tuny hmotnosti včetně zatížení, takže pokud nejste zrovna kormidelníci na dračí lodi, evidence se vás netýká;

nesledovaná vodní cesta a účelová vodní cesta – z toho, po čem se dá plout, vybírá zákon „sledované vodní cesty“ a ty ještě dělí na „dopravně významné“ a „účelové.“ Dopravně významné jsou vyjmenované v příloze zákona o vnitrozemské vodní plavbě:
– Labe od Kunětic,
– Vltava od Budějovic,
– Morava od ústí Bečvy,
– Bečva od Přerova,
– Odra od Polanky,
– Ostravice pod ústím Lučiny,
– Ohře od Terezína,
tedy vody s „velkou“ plavbou. Kromě nich má tedy na všech ostatních vodách tolerance alkoholu platit.

Pro koho ale přesně?

Zcela jednoznačně může být podle bodu 2 kořalkou napuštěný porcelán. To je osoba, vykonávající jinou činnost spojenou s plavbou než funkci člena posádky nebo vedení plavidla a nemá pro hladinku ani stanovený žádný limit.

Podobně jednoznačně může být podle bodu 1 pod decentním vlivem, tedy do 0,5 promile, vůdce plavidla. To už ovšem na deblovce, natož na raftu, může v našem případě být drobný oříšek, protože kdo vlastně je vůdce plavidla? Zákon o vnitrozemské plavbě samozřejmě počítá především s velkou plavbou na velkých řekách a pojem „vůdce plavidla“ v něm je právnickou snahou nějak obecně pojmenovat všechny kapitány, komodory, velící důstojníky či skipery, prostě osoby velící, kam loď popluje. My z deblovek tedy samozřejmě víme, že je to vždycky zadák (ano, dedukujete správně: autor textu jezdí zásadně zadáka), ale vysvětlujte to manželce na háčku, zvláště v případě, že na rozdíl od vás jezdila závodně divokou vodu…

Nikoliv drobný oříšek, ale opravdový kokosák ovšem vyrobil Sněmovnou schválený text v případě posádky: připomeňme si, že přestupku se dopouští člen posádky nebo vůdce plavidla pod vlivem a že to neplatí, je-li schopnost k vedení plavidla ovlivněna požitím alkoholu vůdcem malého plavidla … u něhož je zjištěný obsah alkoholu nižší než 0,5 promile.

Možné výklady takto postaveného textu jsou dva a oba spíše veselé, než logické:

– buď se ta neplatnost vztahuje právě a jenom na takovou loď, jejíž vůdce sice požil, ale udržel se do 0,5 promile. O hladince zbytku posádky se píše pouze to, že se přestupku nedopouští bez ohledu na tragičnost svého stavu;

– nebo může decentně popít pouze onen výslovně zmíněný vůdce plavidla a jeho posádka se smí tak nanejvýš koukat, jak mu chutná.

Vyžadovalo by argumentační obratnost sira Humphrey Applebyho vyložit tento paragraf tak, jak byl nejspíše zamýšlen, totiž v tom smyslu, že na pádlovací lodi a na vodě po kolena si vodáci můžou cestou dát asi tak dvě piva.

Náprava textu by nebyla až tak složitá, stačilo by ho doplnit třeba takto:

„… to neplatí, je-li schopnost k vedení plavidla ovlivněna požitím alkoholu členem posádky nebo vůdcem malého plavidla … u něhož je zjištěný obsah alkoholu nižší než 0,5 promile.“

Otázkou ovšem je, jestli si toho v Senátu někdo všimne a udělá to.

Pokud máte pocit, že by to senátoři udělat měli, máte šanci je na to upozornit do 9. listopadu, do kterého mají návrh novely zákona projednat. Seznam „místně příslušných“ senátorů dle obvodů jejich působnosti lze nalézt na https://www.senat.cz/senatori/. Obrátit se ale samozřejmě lze na kteréhokoliv z nich třeba podle osobních sympatií nebo politického souznění.

Pro snadnější identifikaci textu, ve kterém je problém: jedná se o novelu zákona 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, senátní tisk 303 a v něm odstavec 35, jímž se má novelizovat § 43 zákona. Zpravodajem pro tento návrh novelizačního zákona je senátor Michal Kortyš a projednání je naplánováno na pořad 2 schůze, která začne 3. listopadu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: