Kuriózní plavidla ve Vyšším Brodě

Kuriózní plavidla ve Vyšším Brodě

V sobotu 4. září se uskutečnil již 38. ročník legendární Plavby kuriózních plavidel. Největší novinkou byl vstup silného partnera, který se postaral o doprovodný program, odměny i mohutnou propagaci letošní plavby. Plavba pod taktovkou Pardála, prvního to piva jež si vyladil samotný český piják, byla zvládnuta se ctí. Svědčí o tom tisíce diváků na obou březích Vltavy i spokojení plavci při finálovém dekorování.

Na břehu přibyly další ptačí kousky, byl tu i Baby boxer, plovoucí Plážový volejbal, Povodňová linka, 5. výročí, pak následovalo Velké h***o (ostřejší výraz pro trus / lejno), dorazil rekordní Gondoliér se svou gondolou, Politická debata i Ztroskotaná bába s kozou.

Ve 13:27 jako již po dlouhá léta PLAVBA KURIÓZNÍCH PLAVIDEL odstartovala.

Z vyrovnávací nádrže vodního díla Lipno se pokračovalo k prvnímu jezu u vyšebrodského mlýna. Než k němu plavci dorazili, nastal už první posádce u místní lávky na vlnách problém. Eskymácké expedici se pod most nevešel sobí parťák, který se o nízkou lávku zadrhl a tak se musel jeden z ledových plavců postarat o jeho vyproštění.

U vyšebrodského mlýna čekaly již stovky natěšených diváků. Se zatajeným dechem sledoval dav první plavidlo blížící se ke šlajsně, plavidla tu čekala první zatěžkávací zkouška. Povodňová linka se „udělala“ již nad šlajsnou jezu, kterou projela na čtyři části – samotné plavidlo vzhůru nohama, plavec č. 1, plavec č. 2 a oddělená střešní krytina, která byla na jezu spatřena naposledy a nyní se nachází asi někde okolo Hamburku. Eskymáci průjezd zvládli bez větších problémů stejně tak jako ostatní plavidla. Jen Ztroskotaná Bába si situaci obhlédla z kozy jezu a následně poklekla nad kozu svou, tedy živou čtyřnohou, která byla její společnicí.

Podplutí pod železničním mostem nečinilo nikomu problém. Golem byl sklopen důmyslným zařízením a kromě šrámů od šíleného šermíře, který od brzkého rána vykřikoval stále dokola větu „… a tebe také propíchnu“, se mu nestalo zhola nic. Cestující bistro McBlaf nabízelo na své pouti nejednu vypečenou dobrůtku ze své rozmanité nabídky, na Českém ráji se zase vařil pravý český buřtguláš.

Bezstarostná plavba se pomalu chýlila ke konci, jelikož na posádky čekala druhá zatěžkávací zkouška – jez v Herbertově! A tady šlo do tuhého. Někteří zmáčení již začali promrzat, jiní byli zmoženi…, no řekněme správou svého plavidla i doplňováním tekutin. Ať tak či onak, všichni před sebou měli ještě mnoho kilometrů.

Herbertovský jez se nejel přímo šlajsnou, ale sjíždělo se po hraně jezu. I tak nastalo několik potíží, například část posádky Velkého h***a se poroučela do studených vod a byla pak po zbývající cestu zmrzlá na kost. Repete v podobě plavby duší vzhůru si zopakovala i Povodňová linka. 5. výročí projelo jezem zadýmeno neznámým zařízením, které mělo na své palubě. Politici stále debatovali, Ztroskotaná bába si najela na jez pěkně zeširoka, a tak ji musely vtáhnout zpět do dravých vod pod jezem záchranné čety z řad vyšebrodského ICÍK adrenalin týmu. Plážoví volejbalisté málem utopili jednoho ze svých spoluplavců, a to hlavně díky tomu, že mu na hlavě přistál velký kovový barel právě v té chvíli, kdy již lapal po dechu ve vltavských vlnách. Posádka od Golema zase musela tahat jednoho ze svých a musela to udělat rychle, jelikož v dlouhých pláštích se plave opravdu ztěžka. Princezna ze mlejna poztrácela buchty a Slepičímu úletu ulétlo pár dekorativních tabulí. Jinak se asi nic vážnějšího nestalo. Pipiny dokonce zkoušely snášet vejce přímo v průběhu zdolávání jezu!

Vše se již stáčelo k velkému finále – příjezdu do malebného Rožmberka a zdolání posledního splavu!

Jak již bylo na začátku zmíněno, letošní ročník si vzal pod svou patronaci Pardál, a ten byl ke všem plavcům na výsost štědrý. Každá z 19 posádek byla za své úsilí odměněna. Ač možná vše nebylo zcela perfektní a bez chyby, je možné letošní ročník považovat za úspěšný. Na plavení nalezlo cestu mnoho tisíc diváků a zúčastnil se nadprůměrný počet posádek.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: