Kurz vodní turistiky není jen pro zelenáče, ocení ho i zkušení vodáci

Kurz vodní turistiky není jen pro zelenáče, ocení ho i zkušení vodáci

Vodáctví, v podobě jak ho známe u nás, je světový fenomén. V žádné jiné zemi na světě nesjíždělo nějakou řeku takové množství lidí, vzhledem k celkovému počtu obyvatel, jako v České republice. Hlavními důvody, proč se v létě tolik lidí vydává na vodu, jsou nejen touha sdružovat se ve skupinách a věnovat se oblíbeným společenským aktivitám, ale i vývoj materiálů, ze kterých jsou různá plavidla vyráběna. Většina lodí je vyrobena z velmi odolných materiálů, které umožňují i nezkušeným posádkám vydat se na řeku bez většího rizika poškození lodě. To vede k nárůstu množství lidí pohybujících se na řekách a s tím spojenými situacemi demonstrujícími nezkušenost a nevědomost velké části „vodáků“.

Ideální místa, na kterých je vidět míra nezkušenosti „vodáckých mas“, jsou jezy. Vzhledem k tomu, že se jako profesionální instruktoři a školitelé pohybujeme především na Vltavě už přes 15 let, byli jsme svědky celé řady situací, kdy instruktoři nebo vedoucí školních či mládežnických skupin nezvládali organizaci a zajištění bezpečnosti tak, jak se od nich očekává. Pro představu několik nejčastějších příkladů:

  • skupina přijíždí k jezu bez instruktora nebo člena vedení
  • před samotným průjezdem neprobíhá poučení, jak ideálně daný jez splout, kde zastavit či co dělat v případě převržení
  • instruktor splouvá bez vesty, v horším případě splouvá bez vest i skupina, kterou vede

Kvůli těmto situacím vidíme i po 15 letech hluboký smysl v pořádání vzdělávacích kurzů v rámci vodní turistiky, organizování školních vodáckých výletů či pořádání vodáckých škol na kánoi i na kajaku v ČR i v zahraničí.

Prohlédněte si všechny fotografie k článku…

Kurz vodní turistiky

Tento kurz je určen nejen pro pedagogy a vedoucí školních vodáckých akcí, ale i pro všechny ostatní, kteří se chtějí stát vodáckými instruktory, anebo pro všechny vodáky, kteří se chtějí naučit základy pádlování a bezpečného pohybu na vodě. Jde o pětidenní náročný program na vodě i na suchu, kde se účastníci seznámí se základy pádlování a s technicky správným ovládáním plavidel, jako je kánoe, raft či kajak. Řeší se problematika jezů a jejich bezpečné a úspěšné splouvání a zkoušíme si situace, kdy je třeba realizovat záchranu a sebezáchranu, první pomoc či reagovat na krizové situace.

Výuka ovládání lodi probíhá nejdříve na klidné vodě
Výuka ovládání lodi probíhá nejdříve na klidné vodě

Součástí celého kurzu jsou teoretické přednášky, při kterých se účastníci mají možnost dozvědět něco o výzbroji, výstroji a záchranných pomůckách. Nedílnou součástí teorie jsou i témata hydrologie a v dnešní době stále aktuálnější legislativa a právní předpisy. Kurzisté se dozví něco o tom, jakým způsobem připravit vodácký kurz a jak jej personálně i legislativně zajistit.

Kurz jako takový probíhá v krásném a vodácky ideálním prostředí Českého Krumlova. Naše základna je v kempu Vltavan, který je součástí velké půjčovny lodí Ingetour, ta právě kvůli množství svých klientů, jež během sezony vyráží na Vltavu, podporuje realizaci těchto kurzů a tedy zvýšení bezpečnosti a povědomí vodáků o vodácké problematice na českých řekách. Díky půjčovně je zajištěn nejen kompletní vodácký materiál potřebný pro výcvik, ale i kvalitní zázemí ve formě ubytování a stravování.

Vzhledem k tomu, že tento kurz probíhá vždy ze začátku a ke konci sezony, jsme v celém areálu kempu Vltavan i na řece téměř sami a máme tedy možnost plně využívat vodácké zázemí kempu.

Většina kurzu probíhá v krásném prostředí Českého Krumlova
Většina kurzu probíhá v krásném prostředí Českého Krumlova

Kurz je koncipován jako soubor jednotlivých stanovišť, v rámci kterých jsou probírány dané problematiky a praktický trénink. Na klíčových stanovištích, jako je jízda v proudící vodě, záchrana, sebezáchrana a řešení krizových situací, pořizujeme videozáznam kvůli pozdější analýze, která je velmi důležitá k odhalení vlastních chyb. Účastníci kurzu jsou rozděleni do skupin po maximálně 10 osobách, což lektorům umožňuje osobní přístup.

Základní výcvik a metodika jízdy na kánoi

Výcviku a jízdě na kánoi věnujeme největší pozornost. Správný instruktor by měl perfektně ovládat základní instruktáž jízdy na kánoi, aby byl schopen co nejefektivněji zaučit skupinu začínajících vodáků. Dopodrobna rozebíráme metodiku jízdy na kánoi, aby každý účastník pochopil, které detaily jsou pro začátečníky klíčové. Jakmile kurzisté zvládnou jízdu na kánoi na klidné vodě, přesuneme se na vodu proudící, kde využíváme dvou prostředí: proudnice a tišina. A právě v okamžiku, kdy kurzisté začínají ovládat jízdu mezi těmito prostředími, oddělují se od obvyklé vodácké veřejnosti, která jezdí jenom rovně dolů. Nejen profesionální instruktor, ale i zkušený vodák by měl být schopen přetraverzovat řeku, zastavit v tišině nebo vjet do proudu. Tyto základní dovednosti neovládají zdaleka všichni vodáci, kteří na vodu jezdí i desítky let, a o to víc nás vždy potěšila jejich reakce, když rádi přiznali, že doposud neznali nebo neměli zažitý správný náklon či závěs.

Splutí jezu
Splutí jezu

Základní výcvik na kajaku a raftu

Základní výcvik na kajaku je z důvodu časové náročnosti celého kurzu věnován spíše seznámení se s tímto plavidlem, pro zájemce je však připraven navazující zdokonalovací program. Výcvik na raftu slouží především k obeznámení se se základní metodikou pro organizování školních raftových výletů a výhodami i nevýhodami plavby na raftech. Součástí raftingu je také velmi oblíbený noční průjezd centrem Českého Krumlova, při kterém se kurzisté po náročném denním programu rádi uvolní.

I když to není klíčovou součástí kurzu, nabízíme v rámci nových trendů ve vodní turistice možnost vyzkoušet si paddleboard či mořský kajak.

Účastníci kurzu se často pěkně vykoupou, ale i to k vodě neodmyslitelně patří
Účastníci kurzu se často pěkně vykoupou, ale i to k vodě neodmyslitelně patří

Bezpečnost a problematika sjíždění jezů

Jezům a jejich rozboru je v kurzu věnována značná pozornost. Je to logické, protože jezy, i přesto, že jsou kořením sjíždění řek, představují současně hlavní riziko. Proto řešíme otázky bezpečnosti jezů, možnosti průjezdů, techniky průjezdů, záchrany a dopomoci při průjezdech… Pro co možná nejefektivnější pochopení problematiky využíváme přirozené prostředí Českého Krumlova, kde se na pěti kilometrech nachází pět jezů, z nichž každý má svá specifika. U každého jezu je vše nejdříve vysvětleno a prodiskutováno teoreticky, následují praktické ukázky a samotný výcvik.

Nácvik dopomoci při nájezdu na jez
Nácvik dopomoci při nájezdu na jez

Záchrana a sebezáchrana na vodě

Bezpečnost je prioritou při jakékoliv sportovní činnosti. Proto je třeba mít neustále na zřeteli možná rizika související s provozováním nejen vodáckých aktivit. Během teoretické a především praktické části se účastníci kurzu seznámí s různými způsoby poskytování záchrany na potenciálně nebezpečných místech, mimo jiné i pomocí házecího pytlíku jak v pozici zachránce, tak v pozici zachraňovaného. Důležité je, aby účastníci kurzu pochopili, že je nutné nejen precizně pracovat s „házečkou“, ale že je třeba se také zamyslet nad způsobem poskytnutí záchrany a nad volbou místa, odkud se bude záchrana provádět, aby byla úspěšnost akce co nejvyšší a nedošlo k ohrožení zachraňovaného i zachránce.

Nácvik transportu raněného
Nácvik transportu raněného

Řešení krizových situací

Krizová situace bez ohledu na typ či prostředí je vždy stresující záležitost, u které je jedním z hlavních ovlivňujících faktorů nedostatek času. A právě časový tlak může vést k fatálním chybám. Možnost vyzkoušet si vyřešit cvičnou krizovou situaci pod umělým časovým tlakem může být velice poučné nejen pro začínající vodáky.

Na všechno dohlížejí zkušení instruktoři
Na všechno dohlížejí zkušení instruktoři

První pomoc

První pomoc by měla být součástí jakéhokoli sportovního vzdělávacího kurzu. Pomocí modelových situací, které se připravují nejen v rámci této části kurzu, ale i nečekaně při provádění jiných činností, se naši lektoři snaží simulovat situace, které mohou v rámci vodní turistiky nastat. Absolventi kurzu nejsou po jeho skončení poloprofesionální záchranáři, ale mají přehled o tom, jakým způsobem zajistit základní životní funkce zraněného, jak komunikovat se záchrannou službou, jak zajistit zbytek skupiny a hlavně, že je důležité zachovat chladnou hlavu.

Výuka první pomoci s praktickými ukázkami
Výuka první pomoci s praktickými ukázkami

Zkoušky

Pro zdárné absolvování kurzu je třeba složit praktické i teoretické zkoušky. V rámci teorie účastníci napíší test týkající se dané problematiky, v praktické části je prověřena technická úroveň ovládání kánoe na klidné i proudící vodě, na pozici háčka i zadáka. Nicméně absolventi jsou sledováni po celou dobu kurzu, takže závěrečné zkoušky mají spíše klasifikační charakter.

Závěr

Vodní turistika je nádherný sport. Poskytuje dostatek prostoru pro všechny, kteří se chtějí aktivně pohybovat venku v přírodě. Náš kurz má za úkol připravit do praxe nejen nové instruktory vodní turistiky, ale každého, kdo se chce vodní turistice věnovat na jakékoliv úrovni. Snažíme se vštípit do hlav všech účastníků to, co je v rámci vodní turistiky nejdůležitější: odpovědnost za své vlastní chování a chování své skupiny na vodě, ohleduplnost vůči ostatním vodákům a v neposlední řadě kladný vztah k přírodě a z toho vyplývající jednání.

Inge-Outdoor

Kurzy pořádá Inge-Outdoor

15 let zkušeností s pořádáním akreditovaných kurzů pro instruktory vodní turistiky, organizování školních vodáckých kurzů, pořádání vodáckých škol na kajaku i kánoi jak v ČR, tak v zahraničí. Pro více informací navštivte www.inge-outdoor.cz, kde najdete i reference na naše kurzy – www.inge-outdoor.cz/103-reference-akreditovane-kurzy, nebo pište na [email protected].

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: