Lukavina

Lukavina

– další technická památka na Chrudimce. Při splouvání posledního úseku divoké vody na Chrudimce přejíždíme jednu zajímavost, o které málokdo tuší. Asi 2 kilometry po proudu od přehrady Křižanovice II (Práčov) ústí zleva nenápadně do Chrudimky Okrouhlický potok.

[b]Největší ostrov na řece [/b]

Po 100 metrech je před námi rozdvojení toku. Když pojedeme vlevo přes nízký stupeň, na soutoku pod největším ostrovem na řece jsme po 300 m rychlé vody ve větším spádu. Pojeďme však vpravo. Chrudimka tu rychle teče v několika meandrech s pěknými vracáky. Po asi 300 m do ní ústí zprava Lukavický potok. Těsně nad ním míjíme technickou památku, která stojí za krátkou zastávku.

Dnes z tohoto díla můžeme vidět pískovcové klenutí vyústění, pozůstatky kanálu na ostrově a jeho ústí pod jezem.

[b]Další zajímavosti[/b]

Asi 300 m jihovýchodně odsud si ještě můžeme prohlédnout pískovcové stěny s pseudokrasovými jevy (voštiny, malé jeskyně apod.). Nedaleký Škrovád, ležící asi 1,5 km po proudu, je známý cvičnými lezeckými terény v bývalých pískovcových lomech. S divokou vodou tu také končí původní přírodní koryto Chrudimky. Dál je poznamenané civilizací a většinou regulované. U mostu ve Škrovádě je jedna osvěžovna na levém a druhá na pravém břehu.

Příště se podíváme na Práčov.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: