Na Berounce v Řevnicích začne výstavba rybích přechodů a propusti – AKTUALIZOVÁNO

Na Berounce v Řevnicích začne výstavba rybích přechodů a propusti – AKTUALIZOVÁNO

Dle informace od Povodí Vltavy bude od 11. 4. 2019 z důvodu výstavby rybích přechodů, vodácké propusti a rekonstrukce části jezu Řevnice Berounka ř.km 19,429 bude tento jez uzavřen. Jez nebude možné přenést po pravém břehu z důvodu zákazu vstupu na staveniště. Bude možné zastavit u levého břehu nad jezem, a přenést ulicí Karlštejnská, přes lávku a nasadit loď až za mostem vpravo. V žádném případě nebude možné jez sjíždět! K nahlédnutí jsou i podrobné informace k jezu Řevnice na Berounce od technika BOZP. Vzhledem k délce přenášení a obtížnosti přenášení doporučujeme ukončit plavbu po Berounce v Zadní Třebáni. Dobu uzavírky odhaduje Povodí Vltavy pro plavební sezony 2019 – 2020. V Zadní Třebáni povodí umístí informační ceduli. Žádáme všechny vodáky, aby respektovali toto opatření a nevjížděli a ani nevcházeli do staveniště. Za Český svaz kanoistů, sekci turistiky Pavel Šálek – Ešus Ilustrační foto: www.mapy.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: