Na kajaku bezpečně a lehce III. – přejezdy – odkudkoliv kamkoliv

Na kajaku bezpečně a lehce III. – přejezdy – odkudkoliv kamkoliv

V prvních dvou dílech našeho seriálu jsme si ukázali většinu záběrů na klidné vodě, přenesli jsme tuto dovednost na vodu proudící, umíme bezpečně najet do proudu a zastavit ve vracáku. Ve třetím dílu se budeme věnovat přejezdům proudu, který je jasně čitelný. Na řece však potkáme řadu překážek – vlny a válce. Ukážeme si pár způsobů jak přejezd v obtížných podmínkách bezpečně zvládnout.

Pro pohyb v proudící vodě si připomeňme tři hlavní zásady: rychlost, úhel, náklon (RUN). Určitě si pamatujete, že při nízké rychlosti nám silné rozhraní nedovolí dostat se do proudu nebo nám proud může rychle stočit špičku lodi po vodě a my v lepším případě místo přejezdu uděláme pěkný nájezd do proudu. Zvolit úhel, pod kterým najíždíme k rozhraní, je obtížné. Obecně platí, že pokud je proud silnější a rozhraní výraznější, volíme menší, ostřejší úhel. Samozřejmě nesmíme zapomenout na náklon.

Poloha ramen při nájezdu

Učili jsme se točit loď (s použitím řídicích záběrů nebo bez nich). Rotací ramen a trupu do požadovaného směru jízdy jsme se snažili společně s náklonem usnadnit točení lodi. Pro snadný a správně provedený přejezd se naučíme držet polohu trupu a ramen tak, že je netočíme, naopak držíme ramena kolmo na podélnou osu lodi. Ta se nám díky tomu i při jízdě v náklonu netočí a můžeme lehce pádlovat na obou stranách. Správná pozice je velmi intuitivní a určitě ji snadno zvládnete.

Poloha ramen při přejezdu

Přejezd proudu

Při splnění RUN je nejlepší udělat poslední záběr ve vracáku na horní straně kajaku v mírném odklonu od pádla. Záběrová kombinace je identická jako v případě, že vyjíždíme z vracáku do proudu. Tím přejedeme rozhraní se správně nastavenými rameny a s pádlem připraveným na záběr v proudu na spodní straně lodi (ve směru toku řeky). Je důležité, abychom vedli záběr od špičky lodě a nestočili ramena a trup po proudu. Jinak by došlo ke stočení špičky lodě a provedení parádního výjezdu. Loď je nakloněná dnem proti proudu. Největší náklon děláme během průjezdu rozhraní, v proudu ho můžeme zmírnit – loď tím výrazně zrychlí. Hodně začátečníků z různých důvodů opakuje záběr pouze na spodní straně lodi. Pádlovat však jde i na horní straně. Zkuste to, opět trochu zrychlíte.

Přejezd vlny

Klíčová místa: úhel nájezdu na proud a náklon lodi; poloha ramen a trupu; přejezd lodi přes rozhraní s pádlem připraveným na záběr na spodní straně kajaku; změna náklonu lodi při výjezdu z proudu do vracáku.

Chyby: neoddělení práce kolen a boků od práce trupu a náklon po proudu celým tělem (způsobí to, že dokážeme zabírat pouze na spodní straně lodi; zkracování záběru na horní i spodní ruce); špatně načasovaný poslední záběr ve vracáku, který nás nevede dopředu, ale roztáčí, a tím celý přejezd kazí.

Tipy: Jestli cítíte, že přes veškerou vaši snahu máte pořád malou rychlost nebo jste správně netrefili poslední záběr ve vracáku a rozhraní či proud začíná stáčet loď, udělejte první záběr v proudu důrazně spodní paží od špičky kajaku. Záběr můžete protáhnout i lehce za boky, ale pozor na udržení polohy „přejezdových ramen“. Stáčí-li se loď více po vodě, můžeme si pomoct odhozem, tedy širokým záběrem od špičky na straně, která je po proudu.

Přejezd ve ztížených podmínkách

Přejezd vlny

Přejezdy mezi vlnami vyžadují větší cit pro předozadní i boční rovnováhu. Při přejezdu vlny najíždíme z boku a snažíme se dostat do údolí vlny (oblast, kde se vlna začíná formovat), kde využijeme proud v náš prospěch. Kajak opět vedeme pod ostrým úhlem s pádlem připraveným na záběr jako u klasického přejezdu proudu. Jinak by nás vlna mohla vrátit zpět do vracáku. Abychom zabránili nechtěnému surfování, držíme loď po celou dobu přejezdu vlnou v ostrém úhlu a náklonu.

Klíčová místa: zvolení úhlu a místa nájezdu na vlnu; postavení ramen a trupu; citlivá práce s těžištěm v předozadním a bočním směru.

Chyby: nájezd do vrcholu vlny – vlna nám nedovolí přejezd; další chyby jsou stejné jako u klasického přejezdu.

Popis vlny: 1) rozhraní proudů, 2) dno vlny, 3) hřeben vlny

Přejezd válce

Válec můžeme přejíždět nahoře po koruně (Obr. 5 prostor 3) nebo přímo v díře na hranici hladká/bílá voda (Obr. 5 prostor 2). Do válce najíždíme zespodu, popř. ze strany (samozřejmě pouze v případě, že ho chceme traverzovat). V okamžiku, kdy se špička dostává do válce, musíme udělat náklon, který postupně zvětšujeme s ohledem na sílu válce. Pokud to neuděláme, bude následovat zážitek podobný ždímání v pračce. Přejíždět můžeme pádlováním na spodní straně lodi co nejdále od boku lodi. Tady se vyplatí nevytahovat pádlo z vody, ale protahovat list vodou pro další záběr. Samozřejmě můžeme pádlovat i na horní straně. Záběr zasazujeme pod hranu válce. Popis válce: 1) rozhraní proudů, 2) jáma, 3) koruna válce

Občas může nastat situace, kdy nás válec na druhé straně nechce pustit ven a my musíme nasadit zpátečku a z válce vycouvat. Je to sice vyšší dívčí, ale někdy prostě nemáme na výběr. Záběry vzad vedeme opět co nejdále od boku lodi. Pro kontrolovaný pohyb ve válci je důležité udržet správný náklon. Chce to trénink jako každá složitější dovednost.

Přejezd válce po koruně

Klíčová místa: vhodně zvolené náklony v jednotlivých fázích přejezdu válce; poloha trupu a spodního listu pádla v průběhu vedení kajaku válcem.

Chyby: nesmíme dostat pádlo za tělo, protože v tu chvíli ztrácíme oporu a rychlost.

Přejezd válce na komoru

Tipy: Dobrým průpravným cvičením pro bezpečný přejezd řeky, orientaci a pohyb na vlně nebo ve válci v místě, kde už přejet opravdu musíme, je surfování na vlně. Na vlnu můžeme najet několika způsoby: z boku, z pomalé jízdy proti proudu s následným nacouváním na vlnu nebo nájezdem zespodu. Pro ježdění na vlně je důležitá předozadní rovnováha trupu (špička by se nám neměla dostat pod vodu) a platí známé pravidlo: „podíváme se, kam chceme jet“. Náklonem lodi a nastavením ramen a trupu pro přejezd začneme vlnou přejíždět na zvolenou stranu. Pro změnu směru uděláme záběr od zádi nebo kontra, abychom odtlačili záď lodi. Současně musíme kajak mírně naklonit na druhou stranu. Nesmíme zapomenout na změnu náklonu, jinak by následovalo zvrhnutí.

Surfování je legrace

Totéž můžeme cvičit i ve válci vhodného tvaru. Ten se pozná podle toho, že má minimálně jednu stranu otevřenou po proudu. Když má válec tvar uzavřený, podobný písmenu „V“, je lepší se mu vyhnout. Bublající válce nebo válce pod jezy bývají absolutně nevhodné. Doporučujeme cvičení opakovat mockrát nejen kvůli tréninku, ale hlavně proto, že je to legrace. A příště se vypravíme na divokou řeku.

Na kajaku bezpečně a lehce ukázka z 3. části from ROCKS & WATER production on Vimeo.

Díky Milanu Bílému, trenérovi, učiteli a kamarádovi.

Placená inzerce:
Nafukovací kajak přímo od výrobce zakoupíte na e-shopu Nafukovacilode.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: