Na Otavě bude stát socha vodáckého patrona.

Na Otavě bude stát socha vodáckého patrona.

Za běžného letního vodního stavu se na Otavu vydáváme ze Sušice. Asi po 8 km plavby přijíždí vodáci do malé vesničky, která se jmenuje Čepice. Ta zpravidla bývá prvním zastavením vodáků splouvajících řeku Otavu.

Těsně nad Čepicemi je nový silniční most a přímo v obci stojí starý kamenný most používaný především chodci a místní dopravou. Byl postaven před v roce 1911. V letošním roce slaví své sté výročí a na něm by měla být realizována skleněná socha sv. Jan Nepomuckého.

Sv. Jan Nepomucký je patronem země české a po staletí byl též patronem všech, kteří měli co do činění s vodou. Ať to byli voraři, mlynáři, lodníci, převozníci, či stavitelé mostů.

Od dob barokních bylo zvykem stavět jeho sochu na mostech přes vodní toky. Postupující modernizace a bezduchý funkcionalizmus nejenže na estetickou funkci mostů začal zapomínat, ale často v posledních osmdesáti létech byly sochy z mostů pod nejrůznějšími důvody odstraňovány a přemísťovány kamsi do ústraní. Dělalo se to i přesto, nebo právě proto, že kult svatojánský byl dvě stě let jakýmsi vrcholem náboženského a přitom česky-náboženského, smýšlení.

Málokdo si uvědomuje jak svatojánské uctívání hluboce dodnes prostupuje našim myšlením a naší kulturou. Vzpomeňme jen na Svatojánské proudy, Sen noci svatojánské, svatojánský chléb, Karafiátovy svatojánské Broučky, či na svatojánské mušky Dvořákovy Rusalky. Loď „San Juan Nepomuceno“ byla prý první lodí, jež dorazila k břehům Antarktidy.

Sv. Jan Nepomucký je znám po celém světě. Jeho sochy najdeme nejen v Čechách, Rakousku, Německu a Španělsku, ale také po celém světě včetně Číny a Jižní Ameriky. Bývá nazýván stavitelem mostů mezi lidmi a národy. Dle slov papeže Jana Pavla II je sv. Jan Nepomucký nejznámějším Čechem. Socha sv. Jana Nepomuckého vystavená na Světové výstavě EXPO 2010 v českém pavilonu v Šanghaji, dopomohla naší expozici k rekordním návštěvám a stříbrné medaili.

Když vyplouvají poprvé na vodu Benátští gondoliéři, jejichž patronem je také náš sv. Jan Nepomucký, zapalují u jeho sochy svíčku. A tak i čeští vodáci budou mít možnost zapálit si u svého patrona postaveného na mostě v Čepicích nad řekou Otavou svíčku, aby je během plavby ochránil. Pro začátečníky je to dokonce nutnost. Pokud by došlo při prvních vodáckých pokusech na nejhorší, i tehdy sv. Jan pomůže. Je totiž také patronem dobré smrti!

Chcete-li přispět na stavbu sochy podívejte se na naše internetové stránky, nebo si udělejte radost a navštivte v pátek 24. 6. na hradě Rábí benefiční Koncert pro Sv. Jana. Půjde skutečně o velkolepou akci. Účast přislíbili přední čeští umělci z obou břehů hudby jako Gabriela Beňačková, Pavel Šporcl, Daniel Hůlka, Karel Vágner, Janek Ledecký, Kateřina Brožová, Lubomír Brabec a další.

Více na: www.jannepomucky.cz

[i] Tisková zpráva. Článek nevyjadřuje názor HYDROredakce. Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou.[/i]

Zkušenosti čtenářů

Petr

A já myslel, že Melounek!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: