Na vodu po velké vodě

Na vodu po velké vodě

Povodně pomalu ustupují a hladiny řek se pomalu vracejí ke svým normálům. Kromě sčítání škod přinášejí média také různé výstrahy co by lidé měli a neměli a na co se měl dávat pozor. Přinášíme vám tedy pár otázek a odpovědí, které se tématu sjíždění řek po povodních týkají.

1. Na jak vysoké vodě lze plout? Ideální je nejezdit na řeku, pokud je stav stále SPA I a výše. I když voda poklesne pod SPA I, může se jednat o náročnou vodu pro nezkušené vodáky. Pokud vyrážíte na vodu, zjistěte si informace o stavu koryta. Informace můžete získat například v půjčovnách, které na dané řece operují. Mají o stavu koryta trvalý přehled. Samozřejmostí je se na vodu také správně vybavit. Vesty nejsou pro parádu – jsou nutností.

2. Jak jsou na tom tábořiště? Dá se v nich vůbec tábořit? V tomto případě neplatí žádné obecné pravidlo, situace záleží na každém tábořišti individuálně. Stav tábořiště záleží na jeho poloze, terénu atd. Prakticky se dá říct, že tam, kde byla povodeň menší, tak byla zalita pouze plocha pro táboření. Ta podle počasí vyschne za tři až pět dní. Řada tábořišť má ale i výše položená místa, která zatopena nebyla. Při vyšší povodni je dobré se informovat na jednotlivých tábořištích. Samotná plocha pro kempování ale nebývá tím největším problémem. V tábořištích mohou být zatopeny WC, sprchy a případně restaurace či kiosky. Odstraňování škod na těchto zařízeních může trvat déle. Majitelé tábořišť si samozřejmě jsou vědomi toho, že je třeba vše opravit co nejdříve a většinou na úklidu a opravách pracují. Tyto práce mohou trvat týden až dva. Pouze v případě, kdy velká voda vzala budovy, může jít o dlouhodobější rekonstrukci. Informujte se nejlépe u každého tábořiště zvlášť zda je již ve stavu schopném přijímat hosty.

Rozhodně se po povodni nedoporučuje používat vodu ze studánek a dalších přírodních zdrojů okolo řek, které jsou za normálních stavů ověřené.

4. Na co dát pozor při plavbě? Velká voda může změnit charakter koryta, může poškodit jezy a někde může vytvořit nečekané překážky v podobě padlých stromů nebo naplavenin. Proto je dobré si místa vždy dobře prohlídnout a být připraven na nenadálé situace. V některých místech může být podemletý břeh, kde může hrozit pád stromu. Veliký pozor dávejte okolo jezů. Na jezech a pod nimi mohou být zachyceny nejrůznější předměty a těleso jezu může být vysokou vodou poškozené. Stejně tak může být poškozeno i okolí jezu. Schody pro vysedání mohou být podemlety nebo porušeny, břehy mohou být bahnité a vystupování tak výrazně obtížnější a podobně. Pokud je vody v řece stále více, je lépe jez obnést než riskovat.

5. Je etické jezdit na vodu po povodních? Na některých řekách velká voda nezanechala žádné velké následky a vodáci tam tedy nebudou vnímáni jako vetřelci. Naopak, čím dříve se do oblastí vrátí turistický ruch a vodáci zde utratí své peníze, tím lépe pro obyvatele a na ně navázané firmy. Pokud se tedy vodák nerozhodne pomáhat postiženým povodní, určitě prospěje místnímu kraji tím, že zde při svých sportovních aktivitách utratí své peníze. V krajích silně zasažených povodní naopak spíše pomůže když necháte lodě doma a půjdete fyzicky pomoci, zde zatím ani nebude kde peníze utratit.

Na závěr připojujeme článek, který se zabývá obdobným tématem a naleznete v něm i několik tipů, na které řeky zatím není vhodné vyrazit.

text: Míla Pražák, Snížák

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: