NP Šumava bude mít nový návštěvní řád

NP Šumava bude mít nový návštěvní řád

Šumava bude mít od 1. května nový návštěvní řád. Jeho důležitou částí budou nově nastavená pravidla pro splouvání Vltavy, která již prokazatelně nebudou mít významný negativní vliv na vzácnou šumavskou přírodu.

Po letech nejistoty se letos konečně podařilo prosadit návštěvní řád v NP Šumava, který bude platit na dobu neurčitou. To je výrazný pokrok, protože doposud řád platil vždy na jeden rok a často se měnil, takže byly v pravidlech poněkud zmatky. Nový návštěvní řád si můžete nalézt na stránkách NP Šumava. K jeho vydání byla na témže weby vyvěšena i tisková zpráva. Nás, jakožto vodáky, zajímají nejvíce nová pravidla pro splouvání řek v NP Šumava.

Pro splouvání Vltavy v úseku Lenora – Soumarský Most – most u Pěkné se stanovuje minimální stav vody, který je vyznačen na nástupním místě Soumarský Most na vodočetné lati červenou ryskou o šíři 2 cm u pravého mostního pilíře.

Oproti loňskému roku byl také výrazně navýšen limit pro počet lodí na řece v jeden den. Vloni to bylo 28 plavidel a letos je to 63. Nejvyšší správní soud letos totiž zamítl stížnost Okrašlovacího spolku Zdíkov, který požadoval mnohem méně lodí na řece v jeden den, kvůli ochraně perlorodky říční.

Podrobnější informace o pravidlech splouvání Vltavy naleznete zde.

Na Otavě v úseku Čeňkova pila – Rejštejn je splouvání povoleno denně od 15.3. do 31.10. a splutí není omezeno ani výškou hladiny ani druhem plavidla. Více informací hledejte zde.

Vydra

Vydra se smí splouvat v v úseku Modrava – Antýgl v období od 15.3. do 31.5. a to pouze o sobotách a nedělích. Časově je ještě splutí omezeno od 8 do 18 hodin. Vodní limit pro Vydru není stanoven a plavidla jsou omezena pouze na kanoe a kajaky. Více informací hledejte zde.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: