Podmínky užívání služeb na internetových portálech společnosti ANEXE Public Relations s.r.o.

Podmínky užívání služeb na internetových portálech společnosti ANEXE Public Relations s.r.o.

Následující „Podmínky“ se vztahují na všechny uživatele a přispěvatele portálů www.Hedvabnastezka.cz, www.Pohora.cz, www.SvetOutdooru.cz, www.SvetBehu.cz, www.Padler.cz nebo www.TuleniPasy.cz (dále jen „portály“). Kontakty na provozovatele a vlastníky uvedených portálů najdete přímo na výše uvedených stránkách. Společnost gunTAO, s.r.o. je pouze výhradním prodejcem reklamního prostoru na uvedených portálech a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah. Abyste mohli služby uvedených portálů využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito „Podmínkami“. Svůj souhlas vyjádříte prostým využitím služby.

Obecné podmínky pro užívání portálů

1.1 Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část webu, zejména žádný obsah (texty, fotografie, grafiku, hudbu, video), na jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele portálů. Obsah nesmíte kopírovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele portálů.

1.2 Souhlasíte s tím, že nebudete služby webu používat pro jakékoliv komerční využití bez předchozího písemného souhlasu provozovatele portálů. Souhlasíte dále s tím, že nebudete shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele portálů.

1.3 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že tedy provozovatel portálů nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení svých závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé provozovateli portálů).

2. Práva a povinnosti přispěvatelů webu; problém autorských práv

2.1 Berete na vědomí, že jste výhradně odpovědní za svůj obsah, etiku názorů, doporučení či rady v něm obsažené. Provozovatel portálů se výslovně zříká jakékoliv právní odpovědnosti v souvislosti s uživateli vloženými příspěvky. Rovněž tímto prohlašujete, že váš obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, a k nimž nemáte licence, práva, souhlasy nebo povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohly portály obsah použít.

2.2 Při porušení autorských práv nebo těchto „Podmínek“ odstraní provozovatel portálů inkriminovaný obsah a může omezit přístup z dané IP adresy. Dále je provozovatel portálů oprávněn poskytnout třetí straně kontaktní údaje pro zahájení právního řízení a uvalení sankce.

2.3 Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo na portálech zveřejněno bez povolení, odešlete oznámení o porušení autorských práv provozovateli daného portálu, případně na email ka***********@he************.cz nebo mi****************@sv******.cz, čímž zahajujete právní postup. Zneužití oznámení je trestné.

2.4 Texty vyžádané redakcí mohou být honorované. Finanční odměna za aktualizaci webu podléhá dani a za autory tak odvedeme 15% srážkovou daň z honoráře. Provozovatel portálů si dále vyhrazuje právo přijaté texty a fotografie používat pro svou propagaci na partnerských webech a v tištěných periodicích bez nároku na další honorář. Tato partnerská média se zabývají výhradně cestováním a outdoorem. Přispěvatel je také srozuměn s tím, že provozovatel portálů může k článkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy. Pokud článek vyšel nebo má vyjít v jiném médiu, má autor povinnost informovat provozovatele portálů.

2.5 Provozovatel portálů nesmí texty upravovat bez souhlasu autorů (vyjma drobných gramatických nebo stylistických úprav bez vlivu na smysl textu) a jsou vždy povinen autorství u textu i fotografií uvést.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: