Pozvánka na ČPV Otava

Pozvánka na ČPV Otava

Soutokem dvou překrásných divokých říček Křemelné a Vydry vzniká neméně pěkná zlatonosná Otava. Právě tam je start prvního letošního závodu ČPV, který se uskuteční již tuto sobotu 23. 4. 2022.

Pořádající oddíl TJ Union Plzeň potvrdil konání závodu na svých webových stránkách. „S přihlédnutím k aktuálnímu stavu vody, předpovědi počasí (oteplení v druhé polovině týdne) a zbytkům sněhu na Březníku a Poledníku se akce uskuteční!“ Vzhledem k tomu, že množství vody v korytě nelze navýšit z žádné přehrady, je konání závodu vždy závislé na aktuální hydrometeorologické situaci.

Otava, Čeňkova Pila – Radešov, úvodní závod ČPV

Řeka tady protéká úzkým lesnatým údolím a v kamenitém korytě vytváří četné peřeje s vodními válci a nepravidelnými vlnami. Nasedací místo a start závodu je na pravém břehu těsně pod soutokem.

Start a cíl: Čeňkova Pila-Radešov, 7 km WW II-III/ startovné 50,-Kč na osobu

Časový program: 9 h začátek prezentace/ 10,30h výklad tratě a losování cen/ 11,30 start první lodě-interval 30 sekund

Ubytování: pořadatel nezajišťuje, bude otevřen autokempink Radešov

Otava  24. – 26. 4. 2009

Plavba po tomto úseku Otavy je omezena na období od 15. 3. do 31. 10., a to v denní době od 8 do 20 hodin.

Více informací včetně přihlášky naleznete na webových stránkách pořadatele.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: