Prielom Hornádu – perla Slovenského Raja

Prielom Hornádu – perla Slovenského Raja

Správa NP Slovenský raj povolila od mája r. 2016 regulované splavovanie kaňonu Prielom Hornádu. Reaguje tak na veľký záujem verejnosti o túto aktivitu. Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a environmentálne riziká, daná aktivita je limitovaná a vykonávaná pod neustálou kontrolou Správy NP Slovenský raj.

Ako u perál býva zvykom, sú schované v pevnej a ťažko dostupnej schránke. V tomto prípade nielen doslovne – veď ide o hlboký vápencový kaňon, ktorým sa rieka Hornád prediera – ale aj prenesene, keďže splavovanie tohto úseku bolo dlhé roky prísne (a potom ešte prísnejšie) zakázané. Ale čítate dobre: bolo! Ulita sa pomaličky otvára a dovnútra sa dostávajú prvé lúče svetla – správa Národného parku Slovenský Raj sprístupnila toto krásne miesto aj vodáckej verejnosti.

Niečo z histórie

Napriek tomu, že Slovenský Raj je dnes územie s najhustejšou sieťou turistických chodníkov v strednej Európe, samotný Prielom Hornádu bol peším turistom dlho nedostupný a jeho sprístupnenie sa považovalo takmer za utópiu. Prejsť touto roklinou bolo možné iba v zime, keď Hornád zamrzol, alebo po vode na člnoch a pltiach. Až v rokoch 1960-74 boli vybudované najskôr lanová lávka a potom chodník v rokline. Karta obrátila, pešiakom sa Prielom sprístupnil a vstup po vode sa postupne sprísňoval, aby bol napokon úplne zakázaný – až na výnimky.

Prielom Hornádu

Oficiálne totiž Hornád preteká (okrem toho, že krásnym kaňonom) územím s piatym (najvyšším) stupňom ochrany prírody a tam nikto nesmie ani páchnuť. Teda okrem tisícov peších turistov brázdiacich turistický chodník a samozrejme rybárov, ktorí tam majú svoj lovný revír. Asi si teda viete predstaviť ekologické brázdy, ktoré by v kaňone zanechalo tých pár desiatok lodí, čo by sa tadiaľ preplavilo počas niekoľkých dní v roku, kedy je Hornád reálne splavný… Výnimky v zákaze splavu udeľoval najskôr Okresný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi; neskôr, po sprísnení zákona išlo dokonca o výnimku samotného Ministerstva ŽP, ktorá sa teda vôbec nevybavovala ľahko.

Zrejme sme sa ale už ministerských úradníkov naotravovali dosť  a tak v posledných dvoch rokoch sa kompetencia presunula na Krajský úrad ŽP do Košíc. A výnimkou v prísnom zákaze bola možnosť uskutočniť raz ročne oficiálny splav Prielomu Hornádu spojený so zbieraním odpadu (a že ho tam vždy bolo…).

Prielom Hornádu

Vybaveniu výnimky paradoxne pomohli rybári – samozrejme nie zámerne. Ministerstvo totiž požiadalo rybársky zväz o stanovisko k našej žiadosti (pochopiteľne zamietavé), ale nedokázalo potom dostatočne presvedčivo vysvetliť prítomnosť lovného revíru v tak chúlostivej oblasti, a tak nám žiadosť odsúhlasili. Asi nech dáme pokoj.

Takýto oficiálny eko-splav organizuje klub vodákov Kamikse z Košíc od roku 2000 (reportáž ste si mohli prečítať v HYDRE 3/10) a popri členoch klubu sa ho postupne zúčastnilo množstvo vodákov z celého Slovenska a tiež z Čiech a Moravy. Jednak aby pomohli s čistením rieky a zároveň si dopriali vodácky zážitok v kaňone Prielomu. Po dohode s vedením správy NP sa bude v eko-splavoch pokračovať a zároveň sa pripraví tento úsek rieky na oficiálnu splavovaciu sezónu – okrem zbierania odpadu by sa aspoň čiastočne odstránili popadané kmene stromov, ktoré v kaňone často vytvárajú zablokovanie toku a teda potenciálne sifóny.

Ako teraz a ako ďalej

Samotné vedenie správy NP tiež nebolo bohvieako nadšené z prítomnosti vodákov, ale keďže sme každoročne z Prielomu vyvláčili celkom slušnú kopu bordelu, tolerovali nás. Ale časy aj ľudia sa menia a zmeny sa nevyhli ani správe NP. Nové vedenie pristúpilo k veci na naše pomery veľmi inovatívne a dokonca ústretovo. Prišli so zámerom sprístupniť Prielom Hornádu aj plavidlám a pustili sa odvážne do realizácie. Záležitosť má viacero rovín a napríklad aj tá legislatívna je nezanedbateľná. Ukázalo sa totiž, že ani vedenie správy NP nie je všemocné a na množstvo súvisiacich procesov museli žiadať výnimky a povolenia od ďalších orgánov štátnej správy.

 Eko-splav, čistenie rieky

No niet čo závidieť. Našťastie sa neostýchali vodácku problematiku konzultovať so samotnými vodákmi, čo im rozhodne slúži ku cti. Na sérii rokovaní bolo prebraných viacero otázok ohľadne vhodného nastavenia obmedzení – vhodného prietoku, typov lodí, popisu a označenia obtiažností a dĺžky úsekov, obsahu a umiestnenia informačných tabúľ na nástupných a výstupných miestach a tiež na vode. Ako inšpirácia poslúžili aj národné parky v Čechách, Rakúsku a Slovinsku, kde niečo obdobné už nejaký čas funguje.

Výsledok snáh môžete overiť. Pôvodne bolo otvorenie možnosti splavenia Prielomu naplánované na jeseň 2015, kvôli extrémne nízkemu stavu vody (nielen) v Hornáde však bolo posunuté na ďalšie jar.

Splavovanie lodí do Prielomu Hornádu je možné za určitých podmienok, pričom obmedzenia sa týkajú aj typov lodí (len jedno- a dvojmiestne), počtu lodí (najviac 70 za deň), termínu splavu (1. máj až 31. október), stavu vody (min. 70 a max. 110 cm na vodočte v Hrabušiciach, pre posúdenie je rozhodujúci stav podľa stránky SHMÚ o 8:00 v daný deň) a samozrejme by mala byť predpísaná povinná výbava typu prilba, vesta a zabezpečenie lode proti potopeniu.

Prielom Hornádu

Podobne ako to poznáme z iných národných parkov sú určené nástupné a výstupné miesta a vystupovať na breh inde je zakázané (5. stupeň ochrany, pamätáme…). Nástupy a výstupy by mali byť vybavené spomínanými informačnými tabuľami, hádam aj viacjazyčnými; tiež dúfame, že sa podarí aspoň základná úprava miest pre nástup resp. výstup z lodí.

Zároveň je vstup spoplatnený, poplatok za 1 osobu na jednorazové splavenie rieky je 10€. Cena zahŕňa poistenie pre prípadný zásah Horskou záchrannou službou. Je treba zakúpiť vstupenku (podobne ako „permity“ na slovinskej Soči). Na základe splnenia podmienok pracovník Správy NP Slovenský raj vydá povolenie(lístok) na splav priamo na mieste začiatku splavu v lokalite Hrabušice,Mýto – most podľa dátumu a času Vašej registrácie. Splavovanie bude možné aj bez predbežnej registrácie priamo na mieste, avšak nezaručuje sa vydanie povolenia na splav z dôvodu prekročenia kapacity – 70 lodí denne.

Prielom Hornádu

V prípade nelegálneho splavu Prielomu Hornádu (bez povolenia a dodržania podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku) bude udelená pokuta od pracovníkov Správy NP Slovenský raj alebo členov Stráže prírody do výšky 66€. Všetky podstatné informácie  nájdete aj na oficiálnej stránke správy NP www.npslovenskyraj.sk, kde sa nachádza napriklad kilometráž, formulár na predregistráciu a mapa.

Máme radosť?

V čase, keď si rôzne „záujmové skupiny“ privatizujú národné parky, prístup vodákov k riekam je obmedzovaný až znemožňovaný a z mnohých strán sa na vodákov hľadí takmer ako na „škodnú“, je obdivuhodné a výnimočné prísť s projektom, ktorého následkom je presný opak. Správa NP si u nás vyslúžila palec hore.

Prielom Hornádu

Aj keď obmedzení (ale v podstate rozumných) je dosť  a zrejme kvôli vodným stavom bude počet dní, kedy bude možné Prielom splaviť neveľký, rozhodne je to významný ústretový krok. Verím, že tento názor bude zdieľať aj vodácka obec a krásy Slovenského Raja si z hladiny Hornádu po rokoch znova vychutná mnoho milovníkov splavovania.

Zkušenosti čtenářů

samoliter

Před dvěma měsíci jsme šli Prielom Hornádu z mýta až do Smižianskej Maše. Tá voda smrdí. Jsou z ní cítit vesnické fekálie, kameny ve vodě jsou šedé. Ten smrad přestal až pod Čingovem.  Pocházím ze Smižian a prielom Hornádu jsem v 80 létech jel na lodi i na nafukovací matraci. Za komančů to byla čistá voda, na kamenech ve vodě spousta dlouhých vodních řas. Z hlediska vody je to dneska jen hezká stoka.

Jarka

V loňském roce se nám podařilo sjet si Prielom Hornádu. Objednala jsem splavenku již na jaře a pak jsem si přála, aby byla výjimečně dobrá voda a bylo možné splutí uskutečnit. Byli jsme na dovolené ve Vyskokých Tatrách a na rozdíl od ostatních jsme se radovali z výletů v dešti, protože to zvyšovalo šanci, že Hornád pojedeme. Vyšlo to, vody bylo dostatečné množství. Ubytování jsme měli předem zajištěné v chatě v kempu Turistický ráj (Hrabušice), koupili jsme povolenku a odpoledne jsme zajeli autem do Čingova (a došli zpět do do Hrabušic, takže jsme si užili i pěší Slovenský ráj). Ráno nás vedoucí kempu i s naší Pálavou zavezl na nástupní místo. Voda mi připadala co se týká čistoty naprosto v pořádku, jen u břehů byl občas  nějaký plastový nepořádek. Jízda byla prima, na vodě jsme potkali jen jednu další loď, jinak byla řeka prázdná. V Čingově jsme zajeli s autem k vodě a naložili loď. Bylo to moc prima, jsem ráda, že Správa NP splutí umožnila.

Láďa Dostál Strakonice

Ahoj,
při prohlížení diapozitivů jsem narazil na autobusový zájezd do Roháčů a Slovenského Ráje v létě roku 1985. Sebou jsme vezli i 2 nafukovací kajaky -plánovali jsme slet Prielom Hornádu. Ubytovali jsme se ve stanech v kempu Podliesok. Mimo to, že jsme prošli všechny krásné rokliny v blízkosti kempu aniž jsme zde potkali jediného živáčka (ochráci přírody ještě nebyli vstup neomezovali), jsme další den hodili naše plavidla na vodu Velké Bielé vody hned za můstkem u kempu a opět jsme bez přítomnosti poutníků, ochránců a jakýchkoliv omezení projeli bez problémů projeli prielom až do Čingova. Voda byla sice studená, ale průzračná jako sklo a příroda kolem jedna báseň. Velice rád na tyto skoro turisticky pionýrské časy vzpomínám.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: