Setkání ke 40. výročí založení Klubu turistů a lyžařů Brno

Setkání ke 40. výročí založení Klubu turistů a lyžařů Brno

Klub turistů a lyžařů (KTL) Brno letos vzpomíná čtyřicáté výročí své existence. KTL nezaložili jen turisté, ale v plné míře i vodáci a lyžaři. Tyto tři složky harmonicky, při vzájemné spolupráci rozvíjely svou činnost po celých čtyřicet let.

V sobotu 19. září 2009 tak mohl oslavit 40 let od svého založení.

Koncem šedesátých let se, spolu s politickým uvolněním, stále častěji objevovaly názory o potřebě vytvoření turistické organizace samostatné organizačně i ekonomicky. Ty nejodvážnější hovořily o návratu k tradici Klubu českých turistů. Bylo tomu tak i v TJ Žabovřesky. Čtyři čelní funkcionáři jejího odboru turistiky Žůrek, Valoušek, Skalník a Leder podepsali v květnu 1968 prohlášení o potřebě navázat v turistice na tradici KČT a vytkli požadavek navrácení veškerého turistického majetku nové turistické organizaci. Úsilím i dalších členů TJ Slavia Žabovřesky, působících v Městském odboru turistiky, jako byli Zdeněk Lenhart a Bořivoj Pospíšil, se tato vize pro brněnské turisty alespoň zčásti vyplnila. Dne 24. září 1969 se konala ustavující schůze Klubu turistů a lyžařů v Brně. Prvním předsedou se stal Dr. Zdeněk Lenhart. Klub získal do svého vlastnictví i areál s loděnicí v Komíně a fakticky se tak stal právním i faktickým pokračovatelem KČT odboru Brno I.

Další vývoj máme my starší v dobré paměti. Na jedné straně tuhá politická normalizace. Schopní lidé nemají motivaci pro větší pracovní nasazení, mnozí jsou pro své názory a postoje šikanováni. Turistika však nabízí možnost seberealizace, uvolnění, relativní svobody a jistého úniku před politickou realitou. To vedlo k rozvoji odborů turistiky všude u nás.

Pod politickým tlakem, bylo nutno KTL přejmenovat na TJ Klub turistů a lyžařů Brno a později jen TJ turistů a lyžařů Brno. Mnozí členové KTL se na protest členství vzdali. Pod novým názvem pak jednota působila v dalších letech. Rok 1989 byl rokem dramatických politických a společenských změn. Turistika se rychle organizačně vrátila ke svým kořenům – byl obnoven Klub českých turistů a Klub turistů a lyžařů Brno se vrátil ke svému názvu z roku 1969 a stal se právně následnou organizací Odboru KČT Brno I a to i majetkově .

Závěrem nezbývá než popřát Klubu turistů a lyžařů Brno hodně úspěchů v další činnosti.

text: Ing. Luděk Leder, Ing. Bohumil Polesný

foto: Aleš Franek, Tomáš Bojda, Bohumil Polesný

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: