SOUTĚŽ I love Gumotex

SOUTĚŽ I love Gumotex

Dnes 15. srpna 2014 Gumotex vypsal novou soutěž. Posílejte fotky se čluny Gumotex a vyhrajte nejnovější [url=http://www.nafukovacilode.cz/nafukovaci-kanoe-palava-1 newwindow]PALAVU[/url].

Vyfoťte se s vaším miláčkem – člunem Gumotex a fotografii se JMÉNEM, ADRESOU, E-MAILEM a TEL. ČÍSLEM pošlete na adresu [email]So****@gu*****.cz)[/email]

Vaši fotku umístíme na Facebook

[b]Fotografie s největším počtem lajků získají:[/b]

[b]1. cena – nejnovější model Palava[/b]

[b]2. cena – jednomístný Helios[/b]

[b]3. – 10. cena – tričko s nápisem: I love Gumotex[/b]

[b]Soutěž je časově limitovaná a probíhá od 15. 8. 2014 do 15. 9. 2014.[/b]

[b]Soutěžní podmínky: [/b]:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům (starší 18 let), má vytvořený uživatelský profil na Facebooku, souhlasí s podmínkami soutěže I love Gumotex  (dále „soutěžící“). Přihlášením se do soutěže zároveň uchazeč potvrzuje, že bez výhrad souhlasí s těmito podmínkami a bezpečnostním ujednáním z  obchodních podmínek.

[b]Pravidla soutěže:[/b]

Pro zařazení se do soutěže se od soutěžícího vyžaduje, aby byl fanouškem FB stránky Nafukovací lodě Gumotex. Soutěžící potvrzuje, že osoby na fotografiích souhlasí s uveřejněním na FB stránce Nafukovací lodě Gumotex.

Úkolem soutěžících je v průběhu trvání soutěže zaslat na FB Nafukovací lodě Gumotex zprávu s co nejlepší fotografií, kde bude soutěžící se svým miláčkem – nafukovacím člunem GUMOTEX. K fotografii do e-mailu je potřebné doplnit tyto údaje: jméno, adresa, e-mail a tel. číslo. Soutěžící mohou přidat také místo, kde byla fotografie vyhotovena.

Shromážděné fotografie budou postupně zveřejňovány v albu s názvem I love Gumotex na FB stránce Nafukovací lodě Gumotex.

Úlohou každého soutěžícího bude získat pro svou fotku v našem albu I love Gumotex co nejvíce lajků a dne 15. 9. 2014 vybereme 10 nejlajkovanějších fotografií. Ty budou odměněny skvělými výhrami.

[b]FB Stránka Soutěže[/b]

[b]Předání a převzetí výhry [/b]:

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím zprávy na svém FB profilu. Za účelem urychlení a zjednodušení komunikace může soutěžící / výherce poskytnout organizátorovi i telefonní číslo či e-mailovou adresu.

Každý výherce je před převzetím výhry povinen prokázat organizátorovi svou totožnost, tj. skutečnost, že je osobou, která výhru vyhrála. Výhru organizátor soutěže předá po domluvě s výhercem (odešle na poskytnutou adresu výherce).

[b]Odpovědnost organizátora[/b]:

Organizátor nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, resp.  nevyužitím výhry. Organizátor není odpovědný za funkčnost internetového spojení, sociální sítě Facebook, ani za žádné služby, které neprovozuje sám nebo za pomoci spolupracujících třetích osob.

Zvláštní a závěrečná ustanovení:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, v souladu s těmito pravidly soutěže a vyhrazuje si také právo kdykoliv, bez náhrady a jednostranně omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla.  Soutěž není nijak sponzorována, podporována, řízena nebo jinak propojená s provozovatelem sociální sítě (Facebook). Soutěžící vědomě poskytuje své údaje organizátorovi, a nikoli provozovateli sociální sítě, avšak provozovatel sociální sítě k nim může mít přístup.Informace, které soutěžící poskytnou budou použity výhradně pro obchodní a marketingové účely.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, administrator of the social network (Facebook). You understand that you are providing your information to GUMOTEX MATRACE s.r.o. and not to the administrator of social network, however the administrator of the social network may have access to provided data. The information you provide will only be used for promotional purposes only.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: