Splutí Jihlavy

Splutí Jihlavy

Super babí léto přivítalo vodáky na sobotním splutí Jihlavky 8.9.2012. Plavbu podél přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, zastávku na klobásu v kempu „Pod Templákem“ a poté obkroužit hrad Templšťýn si nenechalo tentokrát ujít rekordní množství vodáků.

Bylo tak plno snad i z toho důvodu, že druhý termín podzimního pouštění vody je pro její nedostatek zrušen. O třetím, posledním podzimním termínu se teprve jedná.

Po dlouhých letech se zlepšila dostupnost jednoho z míst kde vodáci končí svoji plavbu. Od mostu Biskoupky po obec Hrubšice jsme se konečně dočkali nového asfaltového povrchu komunikace.

Poprosím vás všechny, ať začínáte nebo končíte plavbu na jakémkoliv místě řeky, udržujte ve svém okolí pořádek a čistotu tak, aby po vašem odchodu bylo území nedotčeno.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: