Splutí Stvořidel – nejtěžšího úseku Sázavy

Splutí Stvořidel – nejtěžšího úseku Sázavy

Stvořidla jsou nejenom vodácky nejtěžším úsekem Sázavy, čtyři kilometry peřejí mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou představují rovněž přírodní rezervaci a legendární skautskou oblast, kam jezdil tábořit Jaroslav Foglar. Do povědomí vodáků Stvořidla dostal i další spisovatel, Zdeněk Šmíd, ve své knize Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii.

Podle pověsti jsou balvanité peřeje dílem čerta, který zde omylem vytrousil obrovské balvany, kterými chtěl zasypat pole líného sedláka od Melechova. Vznikl tak asi nejtěžší „turistický“ úsek, který mohou vodákům nabídnout české a moravské řeky. Obtížnost Stvořidel se udává WW II, za vysokého stavu vody ale hravě stoupne i k WW III. Většina vodáků využívá pro splouvání jarního tání a tím zvýšeného stavu vody, po deštích je ale možné se na Stvořidla vydat i v létě nebo na podzim.

Jez ve Smrčné je pomyslnou vstupní branou do Stvořidel.
Jez ve Smrčné je pomyslnou vstupní branou do Stvořidel.

Když několikadenní červnové deště zvedly hladiny našich řek, padl mi pohled na oranžový semafor vodočtu ve Světlé nad Sázavou. Průtok 8 m3/s a stav vodočtu 58 cm by měl být ideální pro naše nafukovací Scouty, Stvořidla jsou totiž nejtěžší vodou u nás, kterou lze ještě splout na otevřené turistické kánoi. A taky to byl vhodný stav pro naše vodácké schopnosti. Za vysoké vody bychom tu neměli co dělat.

Legenda o vzniku Stvořidel

Podle místní legendy se měl sedlák, jehož pole nebylo úrodné, domluvit s čertem, který mu měl s prací na poli pomoci. Sedlák čertovi slíbil, že za deset let dostane jeho duši. Po deseti letech se však sedlákovi do pekla příliš nechtělo a na radu své manželky vykropil chalupu svěcenou vodou. Čert, který tak nemohl dovnitř, se rozzlobil, nabral v nedalekém lomu náruč kamení a chtěl ji naházet na sedlákovo pole. Jak letěl zpět, svítilo mu do očí slunce a oslepený čert začal kameny odhazovat dříve – místo na sedlákovo pole odházel svůj náklad do koryta Sázavy.

Z Okrouhlice do Světlé nad Sázavou

Vyrážíme tedy směr Světlá nad Sázavou, nakonec ale jako nasedací místo volíme o něco výše ležící Okrouhlici. Sportovní vodáci většinou „brousí“ jen úsek ze Smrčné do Stvořidel, který lze při dobře vyřešené logistice splout i mnohokrát za den. Náš výlet ale chceme pojmout jako celodenní poznávačku a 24 km mezi Okrouhlicí a Ledčí nad Sázavou nám přijde „tak akorát“.

V Okrouhlici objevujeme hezké nasedací místo na pravém břehu nad jezem. Je to kousek od nádraží, což je skvělé, protože se sem odpoledne budeme vracet vlakem pro auto.

V korytě Sázavy je mnoho kamenů, háčci musí dávat pozor.
V korytě Sázavy je mnoho kamenů, háčci musí dávat pozor.

Jakmile přetáhneme lodě přes šikmou spádovou desku jezu, zmocní se jich rychlý proud Sázavy. Svižné plavby a občasných vlnek si ale neužíváme dlouho, protože se dostáváme na vzdutí jezu u Nové Vsi u Světlé. Šikmý lomený jez koníčkujeme vpravo, na levé straně je evidentně privátní pozemek. Řeka nadále teče hezkou krajinou lesů a luk ke Světlé, záhy ale opět najíždíme na volej.

I třetí dnešní jez má šikmou desku, přes kterou lodě přetahujeme po levé straně pod romantickou stavbou altánu ve stylu tureckého pavilonu. Hned u tohoto jezu ve Světlé stojí čerstvě opravený zámek, kde si například můžete prohlédnout expozici o historii evropského sklářství nebo sbírku historických hodin. Děti jistě zaujme pohádkový okruh se strašidly nebo posázavskými pověstmi.

Konečně Stvořidla!

My ale necháváme zámek zámkem a pokračujeme dál po proudu Sázavy. Hned za Světlou začíná Sázava pomalu cenit zuby: nejprve se objevují první velké balvany v řečišti a následují peřejky, které ale zatím nedosahují výraznější obtížnosti. Na rozcvičení a sehrání posádek to však stačí.

Poslední jez před Stvořidly opět přetahujeme po koruně a s trochou lítosti konstatuji, že většina dnešních jezů by se dala za poněkud vyššího stavu vody sjet. Míjíme železniční zastávku Smrčná a jakmile se zanoříme do lesů, překračujeme pomyslný Rubikon, protože cesty zpět odtud už není. Údolí se rychle zahlubuje, stromy sahají z obou břehů až k vodě a celkově cítíme, že se „něco“ blíží.

Velké balvany jsou pro Stvořidla typické.
Velké balvany jsou pro Stvořidla typické.

A skutečně, za zatáčkou se řeka naklápí a rozbíhá do první pořádné peřeje. Voda cáká na všechny strany a naše kánoe si razí cestu mezi obrovskými uhlazenými kameny. Háčkové hlásí kameny a kormidelníci udržují lodě v proudnici. Těch osm kubíků je skutečně poblíž dolní hranice sjízdnosti, za tohoto stavu je ale jasně patrná ideální lajna a také jsou jednotlivé peřeje vždy přerušeny poněkud klidnějším místem, kde můžeme ve vracáku zastavit a odpočinout si. Scouti se drží výborně, v lodích máme sucho a nerozhodí nás ani občasný kontakt s kameny. Nakonec jsem napočítal pět peřejí, přičemž ta třetí nám přišla nejtěžší.

Většina jarních sjezdů Stvořidel se odehrává za mnohem vyššího vodního stavu, běžně za průtoku 20 nebo až 30 m3/s, kdy obtížnost splouvání roste až k WW III. To už taková legrace není a případné zvrhnutí představuje dlouhé a mnohdy bolestivé plavání mezi kameny. Pro začátečníky a turisty lze tedy doporučit vodní stav 6–10 m3/s, kdy se Stvořidla dají splouvat i na otevřených lodích.

Přírodní rezervace Stvořidla

Stvořidla je přírodní rezervace o rozloze 246,39 ha poblíž města Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod v nadmořské výšce 358–480 metrů. Oblast spravuje AOPK Havlíčkův Brod a za chráněnou byla vyhlášena už v roce 1948. Důvodem ochrany je typický ekosystém rychle proudícího úseku řeky Sázavy, fragmenty ekosystému štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin, lesních pramenišť, dubohabřin, bučin a údolních jasanovo-olšových lužních lesů a ekologicky i esteticky cenný soubor geomorfologických jevů průlomového říčního údolí, zvláště kamenitého řečiště Sázavy s přilehlou nivou.
Klidná pasáž řeky pod Stvořidly.
Klidná pasáž řeky pod Stvořidly.

Kolem Sluneční zátoky

Je tu poslední zatáčka a před námi se objevuje lávka signalizující kemp Stvořidla. Kdo má nafukovací lodě, může ve Stvořidlech plavidla vyfouknout, nastoupit do vlaku a dát si Stvořidla ještě jednou. My však pokračujeme dál po proudu k Ledči nad Sázavou.

Chci se totiž podívat na legendární místo zvané Sluneční zátoka, kde v letech 1925–1945 pořádal tábory Jaroslav Foglar. Toto místo se také stalo předlohou pro jeho nejznámější knihu Hoši od Bobří řeky. Skutečnost je ale bohužel smutná – sice tu nacházíme žulový pomník, okolní lesy ale sežral kůrovec a sousedící kemp je obehnán plotem a vypadá dost neutěšeně.

Protože jsme mezitím přejeli vlakovou zastávku Vilémovice, nezbývá než upádlovat nekonečný volej až pod hrad v Ledči nad Sázavou. Tady vpravo nad jezem vyfukujeme lodě a jdeme na nedalekou zastávku na vlak.

Praktické informace

Délka plavby: Okrouhlice – Ledeč nad Sázavou: 24 km, 5–6 hod. Samotná Stvořidla jsou dlouhá asi 4 km (1–2 hod).

Splavnost: oficiálně je udáván limit pro splutí z Havlíčkova Brodu 60 cm na vodočtu ve Světlé nad Sázavou, ve skutečnosti ale pro kánoe a kajaky postačuje zhruba 56 cm.
 
Náročnost: Stvořidla patří za nižší vody k nejtěžším turistickým úsekům na českých vodách s obtížností WW II, jedná se o limitní obtížnost pro otevřené kánoe. Za vyšší vody se ale náročnost zvyšuje a plavba může být nebezpečnou – nezbytná je v takovém případě znalost záchrany a vynikající znalost ovládání lodě. Důležité je také mít odpovídající vybavení.
 
Logistika: Podél Sázavy vede železniční trať, kterou lze využít pro návrat do místa startu.
 
Táboření a občerstvení je možné v kempu Stvořidla (dosažitelný autem nebo vlakem), kemp Sluneční zátoka je aktuálně uzavřený. Většina klasických půjčoven lodí na Sázavě neumožňuje splouvání Stvořidel, jejich výdejní místa leží až dále po proudu.

Zkušenosti čtenářů

žralok

Věta “ za průtoku 20 nebo až 30 m3/s, kdy obtížnost splouvání roste až k WW IV “ je dost nadhodnocená . To tam je možná přes 70 m3/s . Pod 70 je to max ww3

Snizak
žralok:

Ty obtiznosti jsem v clanku upravil.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: