Srpnové splutí Moravice 20. – 21.8. zrušeno

Srpnové splutí Moravice 20. – 21.8. zrušeno

Srpnové splutí Moravice, plánované na víkend 20. – 21.8., se kvůli zamítavému rozhodnutí Povodí Odry pustit vodu, neuskuteční. Níže oficiální vyjádření: „V rámci probíhající rekonstrukce návodního líce a koruny hráze nádrže Kružberk máme omezené možnosti při manipulacích na nádrži s ohledem především na kolísání hladiny vody a její kvalitu. Prioritou, stejně jako při Vámi uvažovaném sjezdu Moravice v červenci, je především zásobování vodou úpravny vody v Podhradí s ohledem na její přijatelnou jakost a teplotu vody, která spolu s beskydskými vodárenskými nádržemi zásobuje více jak 1 milion obyvatel našeho regionu pitnou vodou. Tyto skutečnosti  nám bohužel  v současné chvíli nedovolují Vám umožnit v dohodnutém termínu 20. a 21. 8. 2016 vodácký sjezd řeky Moravice. Dle současného stavu rekonstrukce hráze Kružberka a s ohledem na harmonogram stavby Vám sdělujeme, že v druhé polovině měsíce září bude velký sjezd Moravice možno dle dohodnutého kalendáře vodáckých akcí uskutečnit. „

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: