Stará dáma v novém kabátě

Stará dáma v novém kabátě

Nejvytíženější umělá slalomová dráha v České republice v Praze Troji se dočkala rozsáhlé rekonstrukce. Dráha, sloužící nepřetržitě již téměř čtyřicet let pro všechny příznivce vodních sportů, v uplynulých třech letech výrazně omladila. V současnosti je mnohem bezpečnější, modernější a samozřejmě také hezčí.

Stará podoba umělé slalomové dráhy v pražské Troji pocházela z konce sedmdesátých let minulého století, kdy byla provedena zásadní přestavba vorové propusti u Trojského jezu. Přestavba spočívala především v dobetonování návodního líce bočních zdí, betonovém opevnění dna a umístění kombinace pevných betonových překážek a překážek mobilních ze svazků automobilových pneumatik vyplněných betonem. K uzavření, případě k regulaci přítoku vody do kanálu, slouží klapkový uzávěr umístěný na vtoku, který byl přistavěn v roce 1998.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: